HARTMANN-RICO ocenený ako Senior Friendly

HARTMANN-RICO ocenený ako Senior Friendly

Laureáti si ocenenie prevzali v rámci šiesteho ročníka podujatia Senior Friendly 50+, ktoré sa konalo 23. októbra v Zichyho paláci v Bratislave pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej.

Cieľom projektu Senior Friendly je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom.

Senior Friendly
Senior Friendly plaketa