HARTMANN-RICO ocenený ako Senior Friendly

HARTMANN-RICO ocenený ako Senior Friendly

Bratislava 27. októbra 2021 – Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar ocenili organizácie i jednotlivcov, ktorí sú priateľskí, otvorení a ústretoví k seniorom. V kategórii Stredné spoločnosti a podniky bola ocenená i spoločnosť HARTMANN - RICO.

Spoločnosť HARTMANN - RICO získala plaketu Senior Friendly za pomoc, ktorú poskytla zdravotníckym zariadeniam pre seniorov počas pandémie. Jednou z jej aktivít, ktoré pomáhajú zlepšiť život seniorov, je i refundácia rekvalifikačných kurzov na prácu opatrovateľa, prostredníctvom novozaloženého nadačného fondu.

˶Poslaním Nadačného fondu Hartmann je pomôcť pri riešení pretrvávajúceho nedostatku opatrovateľov na Slovensku, ktorí sa starajú o seniorov odkázaných na pomoc v zariadeniach sociálnych služieb,“ povedal Ondrej Gutyan, Business Unit riaditeľ spoločnosti.

Senior Friendly

Laureáti si ocenenie prevzali v rámci šiesteho ročníka podujatia Senior Friendly 50+, ktoré sa konalo 23. októbra v Zichyho paláci v Bratislave pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej.

Cieľom projektu Senior Friendly je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom.

Senior Friendly plaketa