V dobre riadenej prevádzke operačných sál je čas aj na prestávky na oddych. Práca bez stresu s pravidelnými prestávkami na odpočinok vedie k väčšej spokojnosti pracovníkov a k menšiemu počtu chýb.

Operis: Riešenie pre riadenie operačnej prevádzky

Plánovanie operácií, sledovanie vyťaženosti jednotlivých sál i personálu, kontrola zásob materiálu, udržanie prehľadu v rozsiahlej dokumentácii. Aby operačná prevádzka prebiehala čo najefektívnejšie a mali ste ju úplne pod kontrolou, je dobre prehľadne monitorovať všetky dostupné dáta. Na to je tu implementačný nástroj Operis.

Implementačný nástroj OPERIS - Spôsob, ako riadiť operačnú prevádzku jednoducho a online

Vyvinuli sme moderné softwarové riešenie na riadenie operačnej prevádzky. Volá sa Operis.
 • Poskytuje prehľadné reporty o chode operačnej prevádzky
 • Pomáha plánovať operačnú prevádzku od objednávania pacientov cez predoperačnú prípravu až po záverečné vyhodnotenie nákladov na pacienta
 • Podporuje riadenie produkcie v reálnom čase
 • Sleduje náklady a výnosy na jednotlivé operácie
 • Poskytuje online prehľad prevádzky operačných sál, tzv. dispečing
 • Znižuje náklady na papierovú dokumentáciu
 • Zjednodušenie organizácie práce
 • Optimalizáciu prevádzky sál
 • Zníženie nákladov na operačnú prevádzku
 • Spokojnejší personál
 • Aktuálny monitoring operatívy a vyťaženosti operačných sál v reálnom čase


Zistite viac oriadení operačnej prevádzky so systémom OPERIS.
Vyhodnotenia všetkých sledovaných parametrov sú jedným z prínosov systému OPERIS - softvérového riešenia pre riadenie prevádzky cenrálnych operačných sál od HARTMANN.