Hlboké znalosti, nadšenie pre predmet a schopnosť učiť ostatných - to sú vlastnosti školiteľov HARTMANN Academy

HARTMANN akadémia

Kurzy akreditované Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

Naše dlhoročné know-how v oblasti zdravotníctva a zariadení sociálnych služieb si nechceme nechať pre seba! Tieto znalosti vám ponúkame vo vzdelávacích kurzoch HARTMANN akadémia.

HARTMANN akadémia je partnerom zdravotníckych profesionálov, ktorí chcú neustále prehlbovať svoje znalosti
a schopnosti. Náš
tím skúsených a certifikovaných lektorov sa prispôsobí individuálnym požiadavkám vašej inštitúcie.

Od roku 2013 sme akreditovanou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku.


Ponúkame vzdelávanie akreditované:

  • Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek
  • Slovenskou lekárskou komorou
  • Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov
  • Slovenskou lekárnickou komorou


Vyberte si z našej ponuky:

  • Kurzy „na mieru“ – zostavíme podľa vašich potrieb
  • Otvorené kurzy – najobľúbenejšie kurzy z minulých rokov
  • Kurzy Bazálnej stimulácie®
  • Konzultačná činnosť – supervízie skupinové i individuálne