bg-country-switch

Semináre
pre zdravotníckych pracovníkov

Ošetrovanie chronických rán

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Marika Abíková

Anotácia

Rana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu. Mechanizmy hojenia rán sú závislé od jej charakteru, resp. typu. Kurz ponúka širokú škálu poznatkov o efektívnom ošetrovaní chronických rán použitím najmodernejších technológii, ktoré napomáhajú k optimalizácií jednotlivých fáz hojenia.

 • Teória rán
 • Hydroterapia
 • Preskripčné pravidlá
 • Prax
Kompresívna terapia

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Marika Abíková

Anotácia

Kompresívna terapia je určená na prevenciu a liečbu ochorení žíl a lymfatických ciev. Cieľom je redistribúcia krvi v končatinách (obmedzenie prietoku chorobne zmenenými povrchovými žilami, zvýšenie prietoku hlbokým žilovým systémom) a zlepšenie cirkulačných pomerov. Tým sa dosiahne aj zlepšenie lokálnych podmienok na hojenie rany.

 • Kompresívne systémy
 • Typy ovínadiel
 • Možnosti kombinácie kompresívnej terapie a vlhkého krytia rán
Posúdenie rany (čo všetko má obsahovať správny popis rany)

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Lucia Bekečová MBA

Anotácia

Existuje množstvo spôsobov liečby rán, je však nutné vždy zvoliť taký, ktorý čo možno najlepšie vyhovuje všetkým aspektom daného typu rany. Rôzne typy rán si vyžadujú pre optimálny priebeh hojenia rôzne ošetrenie, preto je ich klasifikácia nevyhnutná pre správne nastavenie manažmentu liečby.

 • Typy rán
 • Popis rany a spôsob jeho vykonania
Dekubity

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Lucia Bekečová MBA

Anotácia

Dekubitálne vredy sú defekty kože a podkožných štruktúr, ktoré vznikajú v dôsledku trenia a priameho tlaku podložky na disponované časti tela. Sú častým problémom najmä u imobilných, spravidla starších pacientov s celkovo zhoršeným zdravotným stavom. Kurz pojednáva o mechanizme vzniku, diagnostike a klasifikácií dekubitálnych vredov, zameriava sa na vhodné a efektívne formy ošetrenia dekubitov a prevencii ich vzniku.

 • Diagnostika a štádia dekubitov
 • Ošetrenie – vlhká terapia
 • Prevencia
Chronické rany – manažment pacienta

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Sidónia Školníková

Anotácia
Narušením normálneho reparačného procesu hojenia rán dochádza k zmene akútnej rany na chronickú. Chronická rana je rana, ktorá neprejavuje tendenciu k zahojeniu pri adekvátnej terapii v čase 6 – 9 týždňov. Kurz ponúka návody na ošetrenie a liečbu chronických rán účinným a efektívnym nastavením manažmentu pacienta.

 • Fázy hojenia chronických rán
 • Hydroterapia
 • Manažment pacienta
Ošetrovanie chronických rán

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Pavel Škorík

Anotácia
Rana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu. Mechanizmy hojenia rán sú závislé od jej charakteru, resp. typu. Kurz ponúka širokú škálu poznatkov o efektívnom ošetrovaní chronických rán použitím najmodernejších technológii, ktoré napomáhajú k optimalizácií jednotlivých fáz hojenia.

 • Teória rán
 • Hydroterapia
 • Preskripčné pravidlá
 • Popis rany pre účel e-receptu
 • Prax
Kompresívna terapia

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Pavel Škorík

Anotácia
Kompresívna terapia je určená na prevenciu a liečbu ochorení žíl a lymfatických ciev. Cieľom je redistribúcia krvi v končatinách (obmedzenie prietoku chorobne zmenenými povrchovými žilami, zvýšenie prietoku hlbokým žilovým systémom) a zlepšenie cirkulačných pomerov. Tým sa dosiahne aj zlepšenie lokálnych podmienok na hojenie rany.

 • Kompresívne systémy
 • Typy ovínadiel
 • Možnosti kombinácie kompresívnej terapie a vlhkého krytia rán
 • Nácvik správnej aplikácie kompresívnych ovínadiel
Úvod do stómií

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Muthová Petra

Anotácia
Kurz ponúka všeobecné poznatky o histórii stómií a predstavuje moderné stomické pomôcky.

 • História stómií
 • Rozdelenie stómií
 • Rozdelenie pomôcok
 • Tipy a triky
KOS o stómie

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: PhDr. Arendáčová Slávka

Anotácia
Kurz predstavuje ošetrovateľskú starostlivosť o stómie s využitím stomických pomôcok a ošetrujúcej kozmetiky.

 • Ošetrovanie stómie
 • Výber stomickej pomôcky
 • Použite ošetrujúcej kozmetiky
Komplikácie stómií

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Abík Jozef

Anotácia
Kurz je zameraný na ošetrovanie komplikácii v liečbe stómii.

 • Použite ošetrujúcej kozmetiky
 • Starostlivosť o peristomálnu kožu
 • Jednotlivé komplikácie spojené so stómiou
 • Postupy pri ošetrovaní komplikovaných stómii
 • Rady, tipy a triky
Základné vedomosti o hygiene rúk v zdravotníckom zariadení

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Veronika Kyjacova, PhD.

Anotácia

Hygiena rúk je najdôležitejším prvkom v prevencii infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (HAIs). Ruky zdravotníckych pracovníkov predstavujú najvyššie riziko prenosu mikroorganizmov. Podľa platnej legislatívy a odporúčaní WHO a ECDC je dôležité, aby každý kto pracuje v zdravotníckom zariadení poznal štyri základné prvky v hygiene rúk: dezinfekcia rúk, umývanie rúk, používanie rukavíc a ochrana pokožky rúk.

 • Cesty prenosu mikroorganizmov
 • Štyri prvky v hygiene rúk
 • Najčastejšie typy infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou
Hygiena a dezinfekcia povrchov v zdravotníckom zariadení

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Veronika Kyjacova, PhD.

Anotácia
Povrchy v zdravotníckych zariadeniach sú v častom kontakte s rukami zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckymi pomôckami vďaka čomu sú kontaminované širokým spektrom mikroorganizmov. Perzistencia najčastejších typov mikroorganizmov na povrchoch. Vysvetlenie základného rozdielu medzi čistením a dezinfekciou povrchov. Cielená a rutinná dezinfekcia povrchov z pohľadu prevencie infekcií. Prehľad najdôležitejších upozornení pre prax.

 • Čistenie verzus dezinfekcia povrchov
 • Cielená a rutinná dezinfekcia povrchov
 • Osobitné upozornenia pre prax
5 momentov dezinfekcie rúk podľa WHO

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Veronika Kyjacova, PhD.

Anotácia
Prehľad najčastejších typov infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou vo svete a na Slovensku. Rukami zdravotníckeho personálu sa prenáša najviac patogénov. Najdôležitejším prvkom prevencie infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou je dezinfekcia rúk. Identifikácia piatich momentov hygieny rúk pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Definícia piatich indikácií dezinfekcie rúk v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

 • Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou
 • 5 základných indikácií pre dezinfekciu rúk podľa WHO
 • 5 momentov dezinfekcie rúk v zariadeniach sociálnych služieb
 • 5 momentov dezinfekcie rúk pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Základné vedomosti v oblasti mikrobiológie a účinnosti dezinfekčných prostriedkov

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Veronika Kyjacova, PhD.

Anotácia
Základné vedomosti v oblasti mikrobiológie z pohľadu šírenia infekcií. Klasifikácia patogénov v každodennej praxi: baktérie, huby a vírusy. Požadované účinnosti dezinfekčných prostriedkov vo vzťahu k jednotlivým skupinám mikroorganizmov. Rozdiel medzi čistením, dezinfekciou a sterilizáciou. Definícia rôznych skupín účinných látok a zložiek dezinfekčných prostriedkov.

 • Klasifikácia mikroorganizmov
 • Problematika norovírusov
 • Rozdiel medzi čistením, dezinfekciou a sterilizáciou
 • Klasifikácia účinností dezinfekčných prostriedkov

Kontakt

Medical Advisor HARTMANN-RICO

info@hartmann.sk
alebo
Infolinka 0800 100 150 zadarmo po-pia 8–16:00 hod.