Lékařka poslouchající podcast
Odborný podcast pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Trendy v liečbe chronických rán

Odborníci odborníkom

O trendoch a moderných prístupoch liečby v oblasti chronických rán. Vhodné pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Prináša HARTMANN — RICO, dodávateľ zdravotníckych pomôcok.

#6 Ako predchádzať infekcii v chirurgickej rane

doc. MUDr. L. Veverková, PhD. a doc. MUDr. M. Smolár, PhD.

Rýchlosť hojenia rán po operáciách do značnej miery závisí od rozsahu samotnej rany – dlhšie bude trvať zahojenie rany po otvorenej laparotómii, než po extirpácii malej kožnej eflorescencie. Netreba zabúdať ani na interindividuálne rozdiely s vedomím, že každé telo je jedinečné a každé sa hojí inak. Infekcia v operačnej rane je komplikáciou, ktorej sa chcú všetci chirurgovia ale aj pacienti vyhnúť.

Dá sa to však v každom prípade? Máme účinné stratégie prevencie, ale aj prípadnej liečby, ak by k infekcii došlo? Na otázky budú odpovedať chirurgička doc. MUDr. Lenka Veverková, PhD. z fakultnej nemocnice svätej Anny v Brne a chirurg doc. MUDr. Marek Smolár, PhD. z Univerzitnej nemocnice v Martine.

#5 Ako vzniká diabetická noha, aké sú riziká a trendy v liečbe?

MUDr. Miroslav Koliba, PhD.

Ochorenie cukrovky sa spája s mnohými komplikáciami, patrí k nim aj syndróm diabetickej nohy. Nehojaca sa rana na nohe sa môže infikovať, čo môže viesť k amputácii. S účinným plánom starostlivosti sa však dá zabrániť až 85 percentám amputácií. Významnú úlohu pritom zohráva aj aktívny prístup pacienta.

Aké sú riziká vzniku diabetickej nohy a ako sa lieči? Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste s doktorom MUDr. Miroslavom Kolibom, PhD., prezidentom Českej podiatrickej spoločnosti.

#4 Chronické venózne ochorenie - možnosti diagnostiky a liečby

MUDr. Iveta Kopalová

Venózne ochorenia patria medzi najčastejšie chronické choroby v civilizovaných krajinách. Výrazne k tomu prispela moderná doba, zvyšujúca sa úroveň životného štýlu a sedavý spôsob života. Venózne ochorenia sa vo vyspelých krajinách Európy a USA vyskytujú až u 60 % žien a 30 % mužov. Mnohým pacientkam a pacientom toto ochorenie znižuje kvalitu života.

Dnes máme však k dispozícii moderné spôsoby liečby, vrátane pomôcok na liečbu žilového vredu, ktoré dokážu výrazne uľaviť a urýchliť liečbu. Aké sú riziká vzniku tohto ochorenia, aké sú jeho prejavy a ako sa liečia a na čo by mala byt zameraná pozornosť pacientov aj lekárov? Rozprávame sa s MUDr. Ivetou Kopalovou.

#3 Ako ošetrovať dekubity a ako im predchádzať?

PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD., MUDr. Marián Rošák

Dekubitálne vredy patria medzi obávané komplikácie zdravotnej starostlivosti. Moderným a komplexným prístupom sa však dá dosiahnuť nielen úspešnosť liečby, ale v 95% je možné dekubitom aj predchádzať.

O manažmente pacientov s dekubitom sa budeme rozprávať s našimi dnešnými hosťami, ktorými sú zdravotná sestra a odborná asistentka Lekárskej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD. a chirurg MUDr. Marián Rošák.

#2 Využitie vlhkej terapie v klinickej praxi

MUDr. Tomáš Kopal

Existuje mnoho spôsobov liečby rán, pri výbere konkrétnej terapie je však dôležité prihliadať na typ a stav rany, na pohodlie pacienta, ale aj na finančnú náročnosť a dostupnosť danej liečby.

Ostatné roky umožnili výrobu krytí, ktoré aktívne podporujú proces hojenia. Vrchol vývoja moderných prípravkov predstavuje tzv. vlhká terapia, o ktorej a nielen o nej sa budeme rozprávať s naším dnešným hosťom, ktorým je dermatovenerológ MUDr. Tomáš Kopal


#1 Vred predkolenia

doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.

Vred predkolenia významne znižuje kvalitu života, no v posledných desaťročiach priniesli realizované výskumy množstvo poznatkov a moderných prípravkov. V podcast približujeme incidenciu, faktory vzniku aj následnú diagnostiku ochorenia. Hosťom podcastu je doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., 1. Chirurgická klinika LF UK a UNB Bratislava. Moderuje MUDr. Tomáš Havran.