Podcast

Trendy v liečbe chronických rán

Odborný podcast

O trendoch a moderných prístupoch liečby v oblasti chronických rán. Vhodné pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Prináša HARTMANN - RICO, dodávateľ zdravotníckych pomôcok.

Ako ošetrovať dekubity a ako im predchádzať?

Trendy v liecbe chronickych rán

PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD., MUDr. Marián Rošák

Dekubitálne vredy patria medzi obávané komplikácie zdravotnej starostlivosti. Moderným a komplexným prístupom sa však dá dosiahnuť nielen úspešnosť liečby, ale v 95% je možné dekubitom aj predchádzať. O manažmente pacientov s dekubitom sa budeme rozprávať s našimi dnešnými hosťami, ktorými sú zdravotná sestra a odborná asistentka Lekárskej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD. a chirurg MUDr. Marián Rošák.

Využitie vlhkej terapie v klinickej praxi

Trendy v liecbe chronickych rán

MUDr. Tomáš Kopal

Existuje mnoho spôsobov liečby rán, pri výbere konkrétnej terapie je však dôležité prihliadať na typ a stav rany, na pohodlie pacienta, ale aj na finančnú náročnosť a dostupnosť danej liečby. Ostatné roky umožnili výrobu krytí, ktoré aktívne podporujú proces hojenia. Vrchol vývoja moderných prípravkov predstavuje tzv. vlhká terapia, o ktorej a nielen o nej sa budeme rozprávať s naším dnešným hosťom, ktorým je dermatovenerológ MUDr. Tomáš Kopal

Vred predkolenia

Trendy v liecbe chronickych rán

doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.

Vred predkolenia významne znižuje kvalitu života, no v posledných desaťročiach priniesli realizované výskumy množstvo poznatkov a moderných prípravkov. V podcast približujeme incidenciu, faktory vzniku aj následnú diagnostiku ochorenia. Hosťom podcastu je doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., 1. Chirurgická klinika LF UK a UNB Bratislava. Moderuje MUDr. Tomáš Havran.