Osobný rozvoj

Kurzy osobného rozvoja

Komunikácia s klientom a rodinnými príslušníkmi

Lektorka: Adela Makovinská

Kurz je zameraný na komunikáciu ako v osobnom, tak profesnom živote. Jednotlivé obsahové bloky kurzu ponúkajú okrem teoretických poznatkov aj praktické tréningy komunikačných techník a cvičení priamo na mieste.

BLOK I. Akí sme v komunikácii

Dĺžka trvania: 120 min
Miesto konania: Bratislava - Ružinov
Účasť: prezenčná
Počet kreditov: 2 kredity
Cena kurzu: 24 eur/ osoba
Minimálna účasť: 10 osôb
Prednášajúci: Adela Makovinská

Anotácia

Akceptácie rôznosti pri komunikácií, je základom pre dobré porozumenie si a predchádzaniu záťažovým situáciám – konfliktom. Jediným spôsobom, ako sa konfliktom vyhnúť, je otvorená a priama komunikácia. V prvom rade je však potrebné poznať a nastaviť sa na jednotlivca resp. skupinu v komunikácií.

 • Prečo každý z nás komunikuje odlišne a ako to ovplyvňuje vzájomné správanie sa, vytváranie vzťahov a porozumenie - typológia
 • Čo očakávať od rôznych temperamentov, čo v komunikácií používajú a čo na nich platí
 • Temperament a charakter – to nie je to isté
 • Sociálne zručnosti a správanie jednotlivcov

BLOK II. Rozumeli sme si?

Dĺžka trvania: 120 min
Miesto konania: Bratislava - Ružinov
Účasť: prezenčná
Počet kreditov: 2 kredity
Cena kurzu: 24 eur/ osoba
Minimálna účast: 10 osôb
Prednášajúci: Adela Makovinská

Anotácia

V komunikácii nastáva veľa nedorozumení a šumov. Je za tým veľa činiteľov. Rôznosť ľudí, ich návykov v komunikácií, ich schopnosti ovládať sa, ich vôľa riešiť problémy a mnoho iných. Dá sa však naučiť porozumieť všetkým a minimalizovať straty a šumy v komunikácii. Táto schopnosť je pre sociálneho pracovníka nutnosťou a v mnohých prípadoch jediná predchádza konfliktom.

 • Techniky aktívneho počúvania
 • Cvičenia na osvojenie si a utvrdenie si techník na situáciách z praxe účastníkov
 • Diskusia
BLOK III. Máte radi konflikty?

Dĺžka trvania: 120 min
Miesto konania: Bratislava - Ružinov
Účasť: prezenčná
Počet kreditov: 2 kredity
Cena kurzu: 24 eur / osoba
Minimálna účasť: 10 osôb
Prednášajúci: Adela Makovinská

Anotácia

Konflikt je súčasťou nášho života a sprevádza nás od detstva. Ako zvládať konflikty, ako „zlé“ konflikty eliminovať a meniť ich na „dobré a prospešné“.

 • Druhy konfliktov a čo konflikty rozdúchava
 • Manipulácie a ich diagnostika
 • Ako riešim konflikty ja – Kilmannov test a jeho rozbor
 • Emócie v konfliktoch a ako ich ovládať, čo pomáha
 • Praktická ukážka zlého a dobrého správania pri konfliktech

BLOK IV. Asertivita v komunikácií – alebo „Mňa nevytočíte!“

Dĺžka trvania: 120 min
Miesto konania: Bratislava - Ružinov
Účasť: prezenčná
Počet kreditov: 2 kredity
Cena kurzu: 24 eur / osoba
Minimálna účasť: 10 osôb
Prednášajúci: Adela Makovinská

Anotácia

Kontramanipulačné techniky, asertívne techniky sú potrebné pre dobré zvládanie kritiky, útočného správania, ale aj úlisného a manipulatívneho správania. Preto tréning týchto techník je potrebné opakovať. Zvlášť by tieto techniky mali dobre ovládať tí, ktorí pracujú dennodenne s ľuďmi z neštandardných životných situáciách.

 • Asertivita – asertívne práva
 • Asertívne techniky – Mapa konfliktu a jeho asertívne zvládnutie
 • Reaktívny a proaktívny jazyk. Generovanie proaktívnych slov z praxe účastníkov
 • Tréning situácii


Adela Makovinská

Komunikácia s klientom a rodinnými príbuznými

Vedie vzdelávaciu spoločnosť VamConsulting, s.r.o., ktorá ponúka kompletnú škálu vzdelávacích tréningov pripravených na mieru, podľa zadania a potrieb klienta. Adela Makovinská sa zameriava na komunikačné zručnosti zamestnancov a techniky riadenia a vedenia ľudí. V rámci komunikačných zručností sa špecializuje na záťažovú komunikáciu, riešenie problémových a konfliktných situácií. Tréningy vedie formou aktívnych cvičení a hraní rolí. Situácie kreuje podľa praxe účastníkov tak, aby prebrané techniky a postupy mohli čo najskôr aplikovať vo svojej praxi.
Adela Makovinská

Osobný rozvoj

Lektor: Mgr. Roman Kurnický

V oblasti osobného rozvoja ponúkame široké spektrum kurzov zameraných na konkrétne témy z oblasti osobného i pracovného života. Efektívne nástroje, praktické ukážky, i užitočné psychologické techniky, to všetko pod taktovkou lektora a kouča Romana Kurnického.

Efektívne vedenie pracovného stretnutia

Dĺžka trvania: 8 hodín
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Počet kreditov: 8
Cena kurzu: 149 EUR / osoba
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Cieľom vzdelávania je zvládanie efektívneho vedenia a prípravu pracovných stretnutí a workshopov. Naučiť sa, ako postupovať pri vedení stretnutí, aby boli úspešné a dospeli k riešeniu a dohode. Naučiť účastníkov techniky vedenia stretnutí a nástroje motivovania zúčastnených k aktivite. Rozvinúť schopnosti účastníkov zvládať ťažké situácie v skupine.

 • Čo je to efektívna porada a ako ju pripraviť
 • Vedúci a moderátor porady. Ten istý človek alebo dvaja ľudia?
 • Ak nie sú účastníci stretnutia ideálni
 • Ako postupovať pri vedení pracovných stretnutí a workshopov
 • Aktívny nácvik vedenia stretnutia so spätnou väzbou

Umenie vydržať a dotiahnuť veci do konca

Dĺžka trvania: 3 hodiny
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 79 EUR / osoba
Počet kreditov: 3
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Cieľom vzdelávania je zbaviť sa prokrastinácie, perfekcionizmu a myšlienkových stereotypov. Osvojiť si proaktívny a zodpovedný prístup k práci a k životu. Naučiť sa metódy, ktorými sa dá posilňovať vôľa a sebakontrola. Podporiť zavedenie správnych návykov a posilniť sebadisciplínu. Čo je to efektívna porada a ako ju pripraviť.

 • Myšlienkové stereotypy – brzdy pokroku
 • Prokrastinácia – tichý zabijak efektivity
 • Zvádzajúce hlasy sirén perfekcionizmu
 • V zajatí negatívnych emócií
 • Proaktívny a zodpovedný prístup
 • Obdivuhodná sila zvyku
 • Pevná vôľa ako sval
 • Zdroje a nástroje podporujúce pozitívnu zmenu

Kreativita a inovatívne myslenie

Dĺžka trvania: 3 hodiny
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 79 EUR / osoba
Počet kreditov: 3
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Cieľom školenia je porozumieť kreatívnemu procesu a osvojiť si inovatívne techniky riešenia problémov a situácií, osvojenie si techniky rozvoja svojho kreatívneho potenciálu.

 • Kreativita, rozvoj kreativity
 • Kreatívny proces
 • Kreatívne techniky
 • Manažovanie ku kreativite

Od manažéra k lídrovi

Dĺžka trvania: 8 hodín
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 169 EUR / osoba
Počet kreditov: 8
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Cieľom tohto tréningu je odhaliť svoj vlastný preferovaný štýl vedenia a osvojiť si ďalšie metódy riadenia a vedenia ľudí s rešpektom k individualite zamestnancov a aktuálnej situácii v tíme. Dôležitou súčasťou je aj vedenie ľudí k vyššej angažovanosti a samostatnosti a podpora primeraných postupov v kritických situáciách a schopnosť poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu.

 • Manažér vs. Líder
 • Situačné štýly vedenia
 • Efektívne prideľovanie úloh
 • Problém a jeho vlastník
 • Poskytovanie spätnej väzby
 • Skupinová dynamika


Hodnotiace rozhovory

Dĺžka trvania: 4 hodiny
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 99 EUR / osoba
Počet kreditov: 4
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Získanie komplexnej zručnosti prípravy a vedenia hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami. Osvojene si druhov a pravidiel efektívnej komunikácie, ako aj zásad poskytovania konštruktívnej spätnej väzby (aj negatívnej) a stanovovania cieľov.

 • Efektívna komunikácia počas hodnotiaceho pohovoru
 • Charakteristika dobrých cieľov (SMART) a zisťovanie ich konštrukcie a efektivity
 • Chyby hodnotenia

Umenie motivovať

Dĺžka trvania: 3 hodiny
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 79 EUR / osoba
Počet kreditov: 3
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Cieľom vzdelávania je rozvinúť schopnosti manažérov a lídrov viesť ľudí príkladom a inšpirovať. Naučiť sa viesť rozhovor tak, aby umožňoval zisťovať, analyzovať a špecifikovať potreby, záujmy, postoje a hodnoty členov tímu. Podľa nich potom nastaviť ďalšiu spoluprácu, ktorá vytvára podmienky pre sebamotiváciu zamestnancov.

 • Čo motivuje ľudí všeobecne
 • Motivácia v manažérskej praxi
 • Motivovanie cieľmi
 • Praktické príklady, rady a inšpirácie, ako motivovať zamestnancov

Koučing ako nástroj vedenia

Dĺžka trvania: 8 hodín
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 199 EUR / osoba
Počet kreditov: 3
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Naučiť sa efektívne používať koučovanie na rozvoj zamestnancov, ale aj vás samotných. Koučovanie ako filozofia, materiál na zamyslenie, ale aj vysoko praktický nástroj pre vedenie vašich ľudí.

 • Čo je a čo nie je koučing
 • Čo je cieľom a zmyslom koučovania, kto a ako stanovuje ciele rozhovoru
 • Podľa čoho spoznáme dobre stanovený cieľ
 • Štruktúra koučovacieho rozhovoru

Máš potenciál, tak ho využi

Dĺžka trvania: 3 hodiny
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 79 EUR / osoba
Počet kreditov: 3
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Odhaľte potenci a schopnosti vašich zamestnancov. Cieľom kurzu je preskúmať rôzne roviny rozvoja zamestnancov na základe ich potenciálu. Ak zamestnanci využívajú svoj potenciál - svoje silné stránky, sú angažovanejší, lojálnejší a šťastnejší. Šťastní zamestnanci podávajú väčší výkon.

 • Dôležité fakty o silných a slabých stránkach
 • Naučíte sa zisťovať potenciál svojich ľudí v priamom rozhovore s nimi
 • Nácvik rozhovoru
 • Skladba tímu na základe silných stránok


Neúspech ako príležitosť

Dĺžka trvania: 3 hodiny
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 79 EUR / osoba
Počet kreditov: 3
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Cieľom kurzu je naučiť sa niektoré princípy budovania rastového myslenia. Osvojíte si spôsoby kontrolovania dávania spätnej väzby napr. na základe emocionálnych reakcií. Po školení budete rozumieť vlastnému prežívaniu, prežívaniu iných a budete vedieť budovať dôveru aj v náročných situáciách ako je poskytovanie spätnej väzby.

 • Pojem rastového myslenia
 • Rastové myslenie v praxi

Typológia osobnosti pre efektívnu komunikáciu

Dĺžka trvania: 4 hodiny
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 99 EUR / osoba
Počet kreditov: 4
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Cieľom tréningu je prostredníctvom diagnostiky osobnostného typu lepšie porozumieť sám sebe a naštartovať rozvoj kľúčových kompetencií a zručností efektívnej interpersonálnej komunikácie založenej na poznaní vlastného profilu správania a rozpoznania profilu správania svojho komunikačného partnera, s dôrazom na aktívne počúvanie, efektívne prijímanie a podávanie spätnej väzby.

 • Sebauvedomenie, komunikácia a osobnostná typológia
 • Hippokrates, Eysenck, Jung
 • Osobnostný profil správania
 • Tréning komunikácie podľa typológie

Time management – Sebariadenie v čase

Dĺžka trvania: 5 hodín
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 99 EUR / osoba
Počet kreditov: 5
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Osvojenie si techniky efektívneho riadenia času, pochopiť zdroje požieračov času, teórie zvládania času a nacvičiť si efektívne plánovanie úloh a priorít. Spoznáte svoje typické spôsoby reagovania na náročné situácie, vhodné spôsoby ich riešenia a nacvičíte si ako spoznať svoje životné priority a na základe nich plánovať svoje úlohy.

 • Efektívne riadenie času
 • Psychológia času
 • Teórie zvládania času

Zvládanie stresu a záťažových situácií

Dĺžka trvania: 3 hodiny
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 79 EUR / osoba
Počet kreditov: 3
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Cieľom kurzu je pochopiť podstatu stresu, záťaže a identifikovať ich zdroje, osvojiť si techniky a nástroje zvládania a riadenia stresových situácií.

 • Čo je to stres, záťaž a kde sa s nimi stretávam?
 • Sebapoznanie – Ako reagujem na stresové a záťažové situácie?

Tréning reziliencie – zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti

Dĺžka trvania: 3 hodiny
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 79 EUR / osoba
Počet kreditov: 3
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Hlavným cieľom kurzu je predstaviť koncept reziliencie, zrealizovať diagnostiku RQ (resilient quotient), podať spätnú väzbu k reálnej úrovni kompetencií reziliencie a naučiť Vás používať techniky reziliencie, ktoré prispievajú k optimalizácii výkonu zamestnancov v záťažových a stresových situáciách. Naučíme Vás ako si osvojovať mikro-rezilentné návyky, ktoré výraznou mierou prispejú k Vašej psychickej odolnosti a to nie len v pracovnej ale i súkromnej oblasti, čo bude mať za následok efektívnejšie využívanie Vašich schopností, Vašej energie ako aj Vášho času.

 • Reziliencia – ako a prečo začať na nej pracovať
 • Kompetencie reziliencie
 • Diagnostika Vášho RQ (resilience quotient)
 • Sebauvedomenie & Sebaregulácia
 • Tvorba plánu rozvoja osobnej reziliencie

Riešenie konfliktov

Dĺžka trvania: 8 hodín
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 169 EUR / osoba
Počet kreditov: 8
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Cieľom školenia je naučiť sa predchádzať konfliktom. Získať zručnosti riešiť vzniknuté konflikty konštruktívne a partnersky a využívať ich na zlepšenie spolupráce na pracovisku. Naučiť sa používať základné zručnosti sprostredkovania, mediácie a facilitácie konfliktov medzi kolegami a podriadenými.

 • Čo je konflikt
 • Prevencia a predchádzanie konfliktom
 • Riešenie konfliktov
 • Emócie v konfliktoch a po konfliktoch
 • Mediačné vedenie rozhovorov v konfliktních situáciách

Sebavedomá prezentácia

Dĺžka trvania: 8 hodín
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 199 EUR / osoba
Počet kreditov: 8
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Cieľom školenia je naučiť sa pripraviť, realizovať a vyhodnocovať prezentáciu s ohľadom na očakávania publika a vedieť zaujať poslucháča, byť presvedčivý, dlhodobo udržať jeho pozornosť a vedieť správne reagovať na rušivé vplyvy počas prezentácie. Vedieť sebaisto používať rôzne, pre Kaufland bežné vizualizačné médiá. Zdokonaliť svoju neverbálnu stránku prezentovania a naučiť sa vyrovnať s nervozitou a trémou.

 • Príprava prezentácie
 • Štruktúra prezentácie
 • Príprava a využitie vizuálnych médií a pomôcok
 • Verbálna st
 • ránka prezentácie
 • Vedenie diskusie a zvládanie rušivých vplyvov
 • Presvedčivé používanie reči tela
 • Zvládanie trémy

Emocionálna inteligencia v praxi

Dĺžka trvania: 8 hodín
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 169 EUR / osoba
Počet kreditov: 8
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

Pochopiť úlohu emócií a ich neustálu prítomnosť v našom živote. Zdokonaliť sa v schopnosti porozumieť sebe a druhým ľuďom. Naučiť sa vnímať, rozpoznať a adekvátnym spôsobom vyjadrovať svoje emócie. Zdokonaliť sa v komunikácii v emocionálne náročných situáciách. Porozumieť zložkám emocionálnej inteligencie a naučiť sa ich využívať v každodennom živote.

 • Čo všetko ovplyvňuje naše EQ?
 • Manažment vzťahov
 • Ako pomocou EQ riešiť vypäté situácie?

Umenie komunikovať

Dĺžka trvania: 7 hodín
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 159 EUR / osoba
Počet kreditov: 7
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický

Anotácia

„Väčšina ľudí nepočúva druhých s cieľom pochopiť ich, ale odpovedať im.“ Účastníci spoznajú metódy a techniky efektívnej komunikácie. Cieľom je zlepšiť komunikačné zručnosti v každodennej práci. Účastníci sa naučia ako môžu v konkrétnych situáciách efektívnejšie postupovať.

 • Čo je to komunikácia, jej zložky a ich informačný význam, komunikačný proces.
 • Základy vedenia rozhovoru
 • Komunikácia v každodennej praxi - situácie z praxe role plays
 • Osobný akčný plán

Asertívna komunikácia

Dĺžka trvania: 8 hodín
Miesto konania: Slovensko, podľa dohody
Účasť: prezenčná/ online
Cena kurzu: 169 EUR / osoba
Počet kreditov: 8
Minimálna účasť: 6 osôb
Prednášajúci: Roman Kurnický


Anotácia


Aj vy máte problém povedať „nie“ alebo si presadiť svoj názor, aj keď ste presvedčení o tom, že je skvelý? Na tomto školení sa naučíte vyjadriť svoj názor optimálnym spôsobom a tak, aby ste neobmedzili právo iných na svoj vlastný. Pochopiť podstatu asertivity a osvojiť si nástroje asertívnej komunikácie.

 • Pochopenie pojmu asertivita
 • Základná asertívne metódy a techniky a ako si zvoliť tú správnu
 • Význam vecnej a vzťahovej roviny v asertívnej komunikácii
 • Nácvik asertívnej argumentácie
 • Ako reagovať na kritiku a námietky

Mgr. Roman Kurnický

Osobný rozvoj

Roman Kurnický má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako interný tréner, HR manager vo farmaceutickom priemysle a externý konzultant, tréner a kouč pre jednotlivcov a organizácie. Počas tohto obdobia nadobudol taktiež bohaté zručnosti v oblasti tvorby kompetenčných modelov, tvorbe tréningových materiálov a vytváraní a realizácii nových HR procesov. Je držiteľom certifikáciu Ericsson College University v TASC, certifikovaným facilitátorom v technike Lego Serious Play a spoluautorom publikácie zameranej na manažérske kompetencie. Je charakteristický svojou dynamikou, inovatívnosťou a je výrazne orientovaný na merateľné výsledky a ľôudský prístup pri rozvoji ľudí.

Roman Kurnický