Online vzdelávanie

pre zdravotníckych pracovníkov

Online vzdelávacie podujatia zaradené do sústavného vzdelávania odborných spoločností - Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora zdravotníckych záchranárov. Odborné podujatia sú zamerané na získavanie aktuálnych informácií a inovatívnych poznatkov vliečbe a poskytovaní zdravotnej starostlivosti.