My v HARTMANN vieme, že všetko čo robíme srdcom, robíme najlepšie ako je to možné. Naša práca má zmysel, pretože pomáha prinášať množstvo krásnych okamihov a radosti zo života.

Svoju prácu robíme srdcom a s úctou
k ľuďom

V HARTMANN je našim poslaním

"prehodnocovať starostlivosť o zdravie neustálym hľadaním ciest ako zlepšiť liečbu, jej výsledky a skúsenosti s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a to ako v odbornom sektore tak i v domácom prostredí."

Dávame našim zákazníkom k dispozícii výrobky a služby, ktoré zlepšujú efektivitu liečby, zdravotnícku starostlivosť i prevenciu a každodenne zvyšujú kvalitu života miliónom ľudí. V odbornej i súkromnej sfére posúvame možnosti starostlivosti o zdravie neustále ďalej.

Naše riešenia vyvíjame a zdokonaľujeme s ohľadom na súčasné i budúce potreby našich zákazníkov a opierame sa pritom o naše mnohoročné skúsenosti v profesionálnom zdravotníctve. Inovácie tvoríme vždy v úzkej spolupráci s našimi partnermi a nechávame sa stále inšpirovať ich otázkami, nápadmi a podnetmi pre zlepšenie.

Podporujeme rozvoj našich kolegov a snažíme sa podnecovať ich motiváciu. Za celým našim úspechom stoja konkrétni ľudia a my si ich úsilie neprestávame vážiť.

V každej fáze vývoja našej spoločnosti zostávame konzistentní s našimi záväzkami – nájsť vždy tie najlepšie možné riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti a prevencie.

V plnení nášho poslania nás sprevádzajú tri kľúčové hodnoty:

Srdce. Partnerstvo. Profesionalita.

Aby sme posúvali starostlivosť o zdravie neustále ďalej, robíme svoju prácu s vášňou. Teší nás prinášať a zavádzať do praxe nové myšlienky, ktoré zlepšujú efektivitu liečby, starostlivosti a prevencie a zvyšujú kvalitu života miliónom ľudí. Sme na naše úspechy hrdí, ale nezaspávame na vavrínoch. Vždy sú tu totiž ďalší ľudia, ktorých životy môžeme našou prácou zlepšiť.

Keď robíte veci s vášňou, zaujatím a srdcom, musia sa podariť. Platí to doma pri rodinnom pečení, rovnako ako vo všetkých procesoch, ktoré sa každodenne odohrávajú v zdravotníctve.

Partnerstvo

Partnerstvo je hodnota, ktorú si v HARTMANN ceníme. Dlhodobé partnerstvo je pre nás cesta, ako neustále zlepšovať starostlivosť o zdravie.

Aby sme posúvali starostlivosť o zdravie neustále ďalej, sme otvorení a spolupracujeme. Vieme, že skutočné zmeny môžeme dosiahnuť iba budovaním dlhodobých partnerstiev so zdravotníkmi, ošetrovateľmi, lekárnikmi, distribútormi, pacientami i bežnými spotrebiteľmi. Rôzne uhly pohľadu a otvorená myseľ totiž dávajú možnosť vzniknúť tým najlepším nápadom.

Aby sme posúvali starostlivosť o zdravie neustále ďalej, pristupujeme ku všetkému, čo robíme so všetkou vážnosťou. Máme odborné znalosti a sme skúsenosti. S ľuďmi komunikujeme s úctou, vytvárame pevné vzťahy založené na úprimnosti, čestnom konaní a transparentnosti pri vzájomnom rešpekte a dôvere.

Profesionalita. Čo všetko si pod týmto slovom predstaviť? Skúsenosť, znalosti, poctivosť, vnímavosť a pochopenie - tak to vidíme my v HARTMANN.

Ísť o krok ďalej pre zdravie…
Čo to pre nás znamená v praxi?

Osobná starostlivosť o zdravie: O krok ďalej v osobnej starostlivosti o zdravie

Vyvíjame prístroje pre domácu diagnostiku s dôrazom na spoľahlivosť, presnosť a jednoduchosť Vytvárame produkty prvej pomoci, ktoré sa ľahko používajú a umožňujú nezávislosť Pri vývoji inovácií vždy myslíme na rodinu ako celok Poskytujeme domácnostiam riešenia, ktoré využívajú a odporúčajú profesionáli Podporujeme všetkých, ktorí chcú prevziať zodpovednosť za svoje zdravie
Zistiť viac