My v HARTMANN vieme, že všetko čo robíme srdcom, robíme najlepšie ako je to možné. Naša práca má zmysel, pretože pomáha prinášať množstvo krásnych okamihov a radosti zo života.

Svoju prácu robíme srdcom a s úctou
k ľuďom

V HARTMANN je našim poslaním

"prehodnocovať starostlivosť o zdravie neustálym hľadaním ciest ako zlepšiť liečbu, jej výsledky a skúsenosti s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a to ako v odbornom sektore tak i v domácom prostredí."

Dávame našim zákazníkom k dispozícii výrobky a služby, ktoré zlepšujú efektivitu liečby, zdravotnícku starostlivosť i prevenciu a každodenne zvyšujú kvalitu života miliónom ľudí. V odbornej i súkromnej sfére posúvame možnosti starostlivosti o zdravie neustále ďalej.

Naše riešenia vyvíjame a zdokonaľujeme s ohľadom na súčasné i budúce potreby našich zákazníkov a opierame sa pritom o naše mnohoročné skúsenosti v profesionálnom zdravotníctve. Inovácie tvoríme vždy v úzkej spolupráci s našimi partnermi a nechávame sa stále inšpirovať ich otázkami, nápadmi a podnetmi pre zlepšenie.

Podporujeme rozvoj našich kolegov a snažíme sa podnecovať ich motiváciu. Za celým našim úspechom stoja konkrétni ľudia a my si ich úsilie neprestávame vážiť.

V každej fáze vývoja našej spoločnosti zostávame konzistentní s našimi záväzkami – nájsť vždy tie najlepšie možné riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti a prevencie.

V plnení nášho poslania nás sprevádzajú tri kľúčové hodnoty:

Srdce. Partnerstvo. Profesionalita.
Keď robíte veci s vášňou, zaujatím a srdcom, musia sa podariť. Platí to doma pri rodinnom pečení, rovnako ako vo všetkých procesoch, ktoré sa každodenne odohrávajú v zdravotníctve.

Aby sme posúvali starostlivosť o zdravie neustále ďalej, robíme svoju prácu s vášňou. Teší nás prinášať a zavádzať do praxe nové myšlienky, ktoré zlepšujú efektivitu liečby, starostlivosti a prevencie a zvyšujú kvalitu života miliónom ľudí. Sme na naše úspechy hrdí, ale nezaspávame na vavrínoch. Vždy sú tu totiž ďalší ľudia, ktorých životy môžeme našou prácou zlepšiť.

Partnerstvo

Partnerstvo je hodnota, ktorú si v HARTMANN ceníme. Dlhodobé partnerstvo je pre nás cesta, ako neustále zlepšovať starostlivosť o zdravie.

Aby sme posúvali starostlivosť o zdravie neustále ďalej, sme otvorení a spolupracujeme. Vieme, že skutočné zmeny môžeme dosiahnuť iba budovaním dlhodobých partnerstiev so zdravotníkmi, ošetrovateľmi, lekárnikmi, distribútormi, pacientami i bežnými spotrebiteľmi. Rôzne uhly pohľadu a otvorená myseľ totiž dávajú možnosť vzniknúť tým najlepším nápadom.

Aby sme posúvali starostlivosť o zdravie neustále ďalej, pristupujeme ku všetkému, čo robíme so všetkou vážnosťou. Máme odborné znalosti a sme skúsenosti. S ľuďmi komunikujeme s úctou, vytvárame pevné vzťahy založené na úprimnosti, čestnom konaní a transparentnosti pri vzájomnom rešpekte a dôvere.

Profesionalita. Čo všetko si pod týmto slovom predstaviť? Skúsenosť, znalosti, poctivosť, vnímavosť a pochopenie - tak to vidíme my v HARTMANN.

Ísť o krok ďalej pre zdravie…
Čo to pre nás znamená v praxi?

Osobná starostlivosť o zdravie: O krok ďalej v osobnej starostlivosti o zdravie

Vyvíjame prístroje pre domácu diagnostiku s dôrazom na spoľahlivosť, presnosť a jednoduchosť Vytvárame produkty prvej pomoci, ktoré sa ľahko používajú a umožňujú nezávislosť Pri vývoji inovácií vždy myslíme na rodinu ako celok Poskytujeme domácnostiam riešenia, ktoré využívajú a odporúčajú profesionáli Podporujeme všetkých, ktorí chcú prevziať zodpovednosť za svoje zdravie
Zistiť viac