S rovnakou starostlivosťou, s akou sa záhradník práve venuje rastúcej rastlinke, sa aj my v HARTMANN staráme o prostredie, v ktorom pôsobíme.

Spoločenská zodpovednosť

Ideme ďalej – vždy zodpovedne a ohľaduplne k nášmu okoliu.

Ekológia. V HARTMANN prijímame zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Je to naše spoločné bohatstvo.

Uvedomujeme si, že kvalita života človeka nie je daná iba možnosťou používať špičkové výrobky v starostlivosti o zdravie. Preto prijímame zodpovednosť za náš celkový vplyv na prostredie, v ktorom pôsobíme – či už ide o prírodu alebo ľudí okolo nás.

Striktne sa držíme pravidiel nášho Kódexu správania, čo v praxi znamená rozvíjať dobré a korektné vzťahy s našimi zamestnancami, zákazníkmi, partnermi i dodávateľmi, chrániť ich súkromie, odmietať korupciu, byť transparentní, chrániť duševné vlastníctvo a predstavovať našu ponuku prostredníctvom férovej a úprimnej reklamy.

Dodržujeme princípy dobrého riadenia, vďaka ktorému môže rásť nielen celá firma, ale tiež kvalita našich výrobkov a služieb. Tú zaisťujeme integrovaným systémom managementu kvality, vďaka ktorému môžeme zákazníkom zaručiť, že sú dodržiavané najvyššie požiadavky na kvalitu, hygienu a bezpečnosť vo všetkých stupňoch výrobného procesu.

V sociálnej rovine v prvom rade chránime zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov. Vieme však, že nemenej dôležitá je i ich celková spokojnosť. Preto sa venujeme rozvoju vzdelávania našich pracovníkov, dbáme o vyváženosť ich pracovného a osobného života a ctíme dodržovanie rovnakých príležitostí. V rámci našich možností s nadšením podporujeme dobročinné projekty, predovšetkým v oblastiach osvety a edukácie.

Aj ten najmenší detail môže prispieť k zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie. Preto sa v HARTMANN na všetko zameriavame dôkladne a ako pod lupou skúmame, čo všetko môžeme u nás zlepšiť.

Naprieč celou firmou rozvíjame šetrnú enviromentálnu firemnú kultúru, maximálne obmedzujeme dopady našej činnosti na životné prostredie a vyvíjame produkty a služby priateľské k životnému prostrediu, vždy v súlade so štandardami radu ISO 14000. Náš záväzok voči okoliu sme prijali v podobe konceptu Health, Safety & Environment Management – systému managementu bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Súčasťou nášho systému riadenia je koncept HSE Management. Ten je zárukou zodpovedného prístupu k zamestnancom, okoliu a trvale udržateľnému rozvoju a zároveň i vodítkom pre dôsledné dodržovanie právnych a iných požiadaviek.

Zoznámte sa bližšie s našimi záväzkami v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia našich zamestnancov:
Politika HSE
Certifikát systému riadenia
Management System Certificate (ENG)
Enviromentálne ciele

HARTMANN-RICO a.s. je držiteľom certifikátov pre systém zabezpečenia kvality ISO 9001:2015, systém zabezpečenia kvality pre zdravotnícke prostriedky IS0 13485:2016 a certifikát pre sterilizáciu zdravotníckych prostriedkov ethylénoxidom EN 11135-1:2007. Každoročne prevádzaný audit spoločnosťou TÜV Product Service potvrdil oprávnenosť držby týchto certifikátov.

Podporili sme

Ceníme si činnosť neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií, ktoré rovnako ako HARTMANN usilujú o zlepšovanie kvality života a prostredia okolo nás. Preto sme podporili tieto organizácie:

1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio)