bg-country-switch bg-country-switch

Nástroje

Dekontaminácia, automatický i manuálny reprocessing endoskopov, špeciálna dezinfekcia.

Čistenie a dezinfekcia nástrojov je dnes náročnejšou úlohou, než akou bola v minulosti. Preto naše produkty vyvíjame podľa najnovších vedeckých poznatkov a zákonných predpisov za použitia najmodernejších technológií. V ohnisku záujmu odborného čistenia a dezinfekcie kontaminovaných nástrojov stojí ochrana pacientov a zdravotníckeho personálu.

Dekontaminácia

Detail ruky s chirurgickými nástrojmi v priebehu procesu dekontaminácie

Manuálny reprocessing endoskopov

Detailný záber na manuálny reprocessing endoskopov

Špeciálna dezinfekcia

Stomatológia a iné lekárske odbory v mnohých prípadoch potrebujú špeciálne dezinfekčné prostriedky
  • Korsolex® Bohrerbad
  • Mikrobac® dent