Preventívne hygienické opatrenia pri ochrane pred koronavírusom

Preventívne hygienické opatrenia pri ochrane pred koronavírusom

Tento článok obsahuje rady, ktoré by vám mali pomôcť pri ochrane starších ľudí pred koronavírusom.

Ako sa chrániť pred koronavírusom

V dôsledku globálnej zdravotníckej krízy vyvolanej koronavírusom nájdete radu odporučení na zaistenie správnej hygieny, najmä čo sa týka starostlivosti o starších príbuzných.

Najohrozenejšou skupinou v súvislosti s infekciou vírusom COVID-19 sú v súčasnej dobe starší ľudia. Z tohto dôvodu budete musieť vziať do úvahy extrémne, ale nevyhnutné opatrenia, ako zabrániť šíreniu tohto vírusu, pričom im ako opatrovatelia budete musieť venovať zvláštnu pozornosť.

Ak ste opatrovateľ a máte podozrenie, že by ste mohli byť nakazení, je nutné tieto opatrenia zintenzívniť a je treba obmedziť kontakt s pacientom na minimum. Všetci opatrovatelia musia byť veľmi opatrní, pretože ste v kontakte s ľuďmi, ktorí sú veľmi zraniteľní, a musíte urobiť všetko na ich ochranu.

Preventívne hygienické opatrenia pri ochrane pred koronavírusom

Prečo potrebujú starší ľudia zvláštnu ochranu pred koronavírusom?

Hygienické odporúčania:

Svetová zdravotnícka organizácia nám pripomína niektoré všeobecné preventívne opatrenia, ktoré musíme prijať, aby sme sa ochránili pred akýmikoľvek ochoreniami dýchacích ciest:

  • Dôkladne si umývajte ruky mydlom a vodou alebo roztokom alkoholu, a to najmä po priamom kontakte s chorými, alebo s ich okolím.
  • Vyvarujte sa tesného kontaktu s ľuďmi, ktorí vykazujú známky infekcie dýchacích ciest, napríklad ak kašlú alebo kýchajú.
  • Udržujte vzdialenosť minimálne jeden meter od ľudí s príznakmi akútnej respiračnej infekcie.
  • Pri kašli alebo kýchaní si zakryte ústa a nos jednorazovou textíliou alebo vnútornou časťou lakťa a ihneď potom si umyte ruky.
  • Vyhýbajte sa spoločným jedlám alebo používaniu spoločného riadu (príborov, pohárov, obrúskov atď.) a ďalších vecí bez toho, aby ste ich najskôr vyčistili.
  • V súčasnej dobe nie sú vyžadované žiadne zvláštne opatrenia na prevenciu infekcie týkajúce sa zvierat alebo jedla.

Vláda Slovenskej republikyodporúča každý deň sledovať vládne webové stránky a internetové stránky miestnej správy, kde získate aktuálne informácie o vývoji vírusu a o zavedených opatreniach.