Aktuálne dianie na Ukrajine nás v HARTMANN-RICO nenecháva pokojnými

Oznámenie spoločnosti HARTMANN – RICO

Bratislava, 8. marca 2022

Vážení zákazníci,
vážení obchodní partneri,

aktuálne dianie na Ukrajine nás v HARTMANN – RICO nenecháva pokojnými. Finančnú aj nefinančnú podporu sme preto nasmerovali nielen našim ukrajinským zamestnancom, ale aj priamo ľuďom žijúcim na Ukrajine.

Ako spoločnosť, ktorá vyrába a predáva zdravotnícke pomôcky a sortiment na poskytovanie prvej pomoci, sme v týchto dňoch logicky vystavení mimoriadne vysokému dopytu po zdravotníckom sortimente, či už od veľkých a dlhodobých zákazníkov alebo od tých malých či jednorazových.

HARTMANN – RICO nie je voči potrebám humanitárnej pomoci imúnny. Veľmi osobne a intenzívne vnímame silnú podporu a záujem všetkých strán ponúknuť pomoc v tejto ťaživej situácii. Na jednej strane stojí naša zodpovednosť postupovať racionálne a zachovať stabilitu dodávok do českého a slovenského zdravotníctva, pretože máme záväzky voči dlhodobým zákazníkom na nemocničnom, inštitucionálnom a lekárenskom trhu. Na druhej strane chceme vyjadriť solidaritu s Ukrajinou a uspokojiť aj túto neplánovanú vlnu dopytu.

Našu humanitárnu pomoc aktuálne realizujeme prostredníctvom centrály v Nemecku a tiež prostredníctvom organizácií ako sú Červený kríž, Care, Človek v ohrození. Dodávame najmä zdravotnícky sortiment na poskytovanie prvej pomoci.

Všetky prichádzajúce dopyty po zdravotníckom sortimente koordinujeme tak, aby sme udržali v rovnováhe naše obchodné záväzky voči stálym zákazníkom a humanitárnu pomoc pre ťažko skúšanú Ukrajinu. V tejto chvíli však nie sme reálne schopní uspokojiť všetky prichádzajúce objednávky. Limitujú nás výrobné kapacity aj skladové zásoby. Robíme však všetko pre to, aby sme aj túto neľahkú záťažovú skúšku zvládli.


S úctou

TOMÁŠ GROH
CEO a predseda predstavenstva HARTMANN – RICO