Lekár ukazuje dokumenty Lekár ukazuje dokumenty

Stanovisko spoločnosti
HARTMANN – RICO
k dodávkam zdravotníckych prostriedkov

03.06.2020

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri,

radi by sme nadviazali na vyjadrenie z 10. marca a informovali Vás o dostupnosti sortimentu spoločnosti HARTMANN - RICO.

Spoločnosť HARTMANN - RICO je schopná dodávať vo všetkých hlavných produktových kategóriách spôsobom bežným pred situáciou COVID-19, a plynulo tak pokrývať dopyt zákazníkov. Jedná sa najmä o výrobky používané v starostlivosti o inkontinentných pacientov, produkty na liečbu a hojenie rán, v neposlednom rade jednorazové operačné a zákrokové sety.

V oblasti dezinfekcie dodávame zákazníkom výrazne viac ako pred krízovým stavom v súvislosti COVID-19, ale vzhľadom k vysokému rastu dopytu nie sme schopní všetok dopyt plne uspokojovať.

V oblasti dodávok operačného oblečenia, konkrétne plášťov a operačných masiek, problematická situácia naďalej trvá a vzhľadom k celosvetovému dopytu a obmedzenej dostupnosti sme schopní pokrývať ju iba obmedzene. Uvedený sortiment zaisťuje spoločnosť HARTMANN - RICO v sieti svojich dodávateľov a situáciu výrazne ovplyvňuje aktuálny stav v jednotlivých krajinách.

Ceny dodávaných výrobkov v absolútnej väčšine zodpovedajú cenám na úrovni pred krízovou situáciou COVID-19 a spoločnosť HARTMANN - RICO pristupuje k zvyšovaniu cien ojedinele, a to len tam, kde objektívne a výrazne rastú náklady vstupov, ktoré sme nútení zohľadniť vo svojich cenách.

O zmenách dostupnosti jednotlivých sortimentov a prípadných zmenách cien Vás budú priebežne informovať naši obchodní zástupcovia a manažéri pre kľúčových zákazníkov.


Ďakujeme Vám za dôveru a vzájomnú spoluprácu

S úctou,

Tomáš Groh
Člen predstavenstva a výkonný riaditeľ
HARTMANN - RICO

Ondrej Gutyan
Business Unit riaditeľ
HARTMANN - RICO