Nurse at Clinic Heidenheim

Mise: Prevence infekcí

Nejenom poslední události ukázaly, jak důležitá je základní ochrana před infekcemi, zejména ve zdravotnictví. HARTMANN iniciativou „Mise: Prevence infekcí“ spojuje všechny své možnosti a zkušenosti, které nabízí zákazníkům při prevenci infekcí.

Připojte se k naší misi!

Odpovědnost společnosti HARTMANN se odráží v naší nové iniciativě, která má za cíl zlepšit prevenci infekcí v celém zdravotnickém a pečovatelském sektoru. Podívejte se, čeho jsme již dosáhli a jak přispět k naší Misi: Prevence infekcí.


Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.
"20–30 % infekcí lze zabránit vhodnými opatřeními"

Jak předcházet infekcím

HARTMANN vkládá do mise nejen dlouholetou odbornost a zkušenosti. Neustále také vyvíjí nové pracovní postupy a digitální řešení, které implementuje do zdravotní péče budoucnosti.


Řešení od HARTMANN
pro prevenci HAI

Každá mise, má-li být úspěšná, potřebuje ty nejlepší z týmu, správnou motivaci a špičkové prostředky. Seznamte se s některými produkty a řešeními, které nám pomohou v naší Misi: Prevence infekcí.
Aktuální informace o Covid-19 a jak přistupujeme k ochraně zdraví