Ruce tvořící kříž Ruce tvořící kříž

Spojme síly pro společnou misi

Jde nám o zvyšování kvality péče ve všech zdravotnických zařízeních. I vaše podpora nám umožní zavádět vhodná opatření, která mohou snížit HAI o 20-30 %. Spoléháme na vás.

#MissionInfectionPrevention

Využíváme globální data
a vědecké poznatky

Společnost HARTMANN již 200 let spolu se zdravotnickými profesionály pomáhá lidem k ochraně a péči o zdraví. Naše řešení vycházejí z doporučení WHO, CDC, RKI a dalších odborných společností.

Správnost našich preventivních postupů garantuje Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH). A teď máme na své straně i vás.

Co je Mise: Prevence infekcí

Mise: Prevence infekcí si klade za cíl snížit aktuální data o infekcích spojených se zdravotní péčí (HAI) v České republice. Vede ke snížení stresu pro personál a lepší péči o pacienty. Zároveň pomáhá předcházet reputačním a ekonomickým rizikům.

INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ V ČR*

Hospitalizace
2 260 239
hospitalizací
Pacienti s HAI
122 313
pacientů s HAI
Prevalence HAI
6,7 %
prevalence HAI EU/EEA 6,5 %
Incidence HAI
5,4 %
incidence HAI EU/EEA 4,1 %
* Carl Suetens a ost: Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017; Surveillance and outbreak report, 2018.

VLIV NA ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stresová zátěž
Stresová zátěž
Vysoká stresová zátěž pro personál a méně času na odpovídající péči o pacienty.
Riziko ztráty
Riziko ztráty reputace
S Misí: Prevence infekce předcházíte reputačním rizikům.
Ekonomická rizika
Ekonomická rizika
Mise: Prevence infekcí omezuje ekonomická rizika.

Obsah Mise: Prevence infekcí

Mise: Prevence infekcí vám nabízí komplexní přístup. Zároveň se můžete připojit v kterékoli fázi, která je pro vás aktuálně relevantní. Stačí se rozhodnout!
Obsah Mise

Zajistěte si pravidelný přísun novinek i profesionálních rad ze světa Mise: Prevence infekcí.

Spojte se s námi
Pomůžeme vám s implementací mise i výběrem našich řešení a špičkových produktů.