Důkladná analýza je pro řízení chodu centrálních operačních sálů nezbytná. Zvyšte efektivitu vašich sálů pomocí nástrojů, které vám nabízí HARTMANN

Procesní analýzy centrálních operačních sálů

Řízení zdravotnického zařízení je velká zodpovědnost.

Manažeři nemocnic jsou vystaveni neustálým výzvám.  Musí mít kontrolu nad všemi náklady, udržovat ziskovost nemocnice a současně zohledňovat požadavky svých kolegů – lékařů, sester a dalších zaměstnanců.

Pomůžeme vám dostat náklady pod kontrolu bez zbytečného stresu

Každý proces na operačním sále se skládá z několika klíčových částí, které se navzájem doplňují a společně ovlivňují produktivitu operačního sálu. Díky mnohaletým zkušenostem se systémovým plánováním provozu operačních sálů dokážeme navrhnout takové změny, díky nimž budou všechny části dokonale koordinované a povedou k vyšší efektivitě a ziskovosti.

Naši konzultanti vám pomohou spočítat současnou efektivitu operačního sálu a navrhnou optimalizaci, která pomůže uspořit čas personálu i finanční náklady.

Při provozování operačního sálu můžete narazit na řadu problémů

Situace se kterými se můžete každodenně setkat na operačních sálech.

Co vše umí:

Když seznámíte svůj tým s cílem a ukazujete mu průběžné výsledky, dosáhnete toho, že všichni vědí, co mají dělat, proč to dělají a kde je ještě prostor pro zlepšení.

• Pomůže správně alokovat náklady

• Umožní efektivně řídit výkonnost procesů
• Navrhne změny organizační struktury a systému řízení
• Nastaví efektivní využití personálních zdrojů
• Optimalizace produktivity operačních sálů
• Standardizuje výkony a procesy


Co získáte?

V sehraném týmu zná každý svoji úlohu, současně však ví, že se vždy může spolehnout na pomoc kolegů. Tak to má na centrálních operačních sálech být.

Optimalizaci procesů
• Zvýšení produktivity

Snížení nákladů
• Analýza a sestavení operačních rámců
• Transparentnost procesů

• Lepší kontrola budgetu na SZM


Proces Analysis Tool

Dlouhodobé sledování a vyhodnocování klíčových procesů pro efektivní řízení operačního provozu včetně benchmarkingu.

Spolupracujte s týmem zkušených odborníků na zdravotnictví. Všichni si zakládáme na kreativitě a seriózním přístupu. HARTMANN Consulting poskytuje služby s přidanou hodnotou. Zůstává vašim partnerem i po ukončení analýzy nebo po nasazení softwaru do provozu. Dokáže reagovat na vaše konkrétní přání a požadavky. Vždy se snaží pochopit vaše potřeby a hledat individuální a inovativní řešení, které vám pomůže s řešením vašich problémů.