Nemocniční ambulance jsou jedním z nejvíce vytížených míst každého zdravotnického zařízení. Medisety od HARTMANN pomáhají zvýšit efektivitu pracovišť a snižují zátěž personálu.

Jednorázové sety
pro ambulantní zákroky

MediSet® je hotový sterilní balíček obsahující kompletní sadu zdravotnického materiálu, s nímž lze okamžitě a kdykoliv provést aseptický zákrok.

Proč právě MediSet®?

• Šetří čas, ulehčuje práci a snižuje náklady.
• Zvyšuje kvalitu a bezpečnost ošetření.
• Zaručuje sterilní postup při provádění zákroků.
• Zákrok je možné provést ihned, kdykoliv a kdekoliv.
• Obsahuje kompletní sadu pro zákrok včetně kovových nástrojů.
• Slouží jako prevence nozokomiálních nákaz.
• Přispívá ke standardizaci postupů a minimalizaci případných chyb.

Přehled:
Sety pro ošetřovatelskou praxi

Medisety od HARTMANN tato ošetřovatelka ve své ambulanci používá každodenně. Šetří jí čas a usnadňují práci.

Stránky věnované problematice a produktům z oblasti Prevence rizik, Jednorázové sety pro ambulantní zákroky, Produkty/Operační sály, Produkty/Wound Management/Podtlaková terapie včetně podstránek jsou určené výhradně odborným pracovníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisůve zdravotnictví. Zobrazené informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Odmítnout