Nemocniční ambulance jsou jedním z nejvíce vytížených míst každého zdravotnického zařízení. Medisety od HARTMANN pomáhají zvýšit efektivitu pracovišť a snižují zátěž personálu.

Jednorázové sety
pro ambulantní zákroky

MediSet® je hotový sterilní balíček obsahující kompletní sadu zdravotnického materiálu, s nímž lze okamžitě a kdykoliv provést aseptický zákrok.

Proč právě MediSet®?

• Šetří čas, ulehčuje práci a snižuje náklady.
• Zvyšuje kvalitu a bezpečnost ošetření.
• Zaručuje sterilní postup při provádění zákroků.
• Zákrok je možné provést ihned, kdykoliv a kdekoliv.
• Obsahuje kompletní sadu pro zákrok včetně kovových nástrojů.
• Slouží jako prevence nozokomiálních nákaz.
• Přispívá ke standardizaci postupů a minimalizaci případných chyb.

Přehled:
Sety pro ošetřovatelskou praxi

Medisety od HARTMANN tato ošetřovatelka ve své ambulanci používá každodenně. Šetří jí čas a usnadňují práci.
Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout