bg-country-switch

Příběh našich zakladatelů

Historie skupiny HARTMANN GROUP se začala psát vroce 1818, kdy průmyslový průkopník Ludwig von Hartmann položil základy pozdějšího závodu na výrobu obvazových materiálů. Jeho společnost „Ludwig Hartmann“ se rychle rozvinula vjednu znejvětších přádelen bavlny vzemi.

Jeho syn Paul Hartmann senior později položil základ společnosti „Paul Hartmann“ založením továrny na úpravu obvazů specializující se na bělení, barvení a konečnou úpravu textilií. Výrobky způsobily revoluci v léčbě ran.

Naši zakladatelé byli opravdu skutečnými průmyslovými průkopníky. Jejich vášeň, pohnutky, optimismus a závazek zlepšit zdravotní péči, se staly duší společnosti HARTMANN.

Je to právě odkaz zakladatelů společnosti, který nás vede k neúnavné práci na inovacích, k neustálému zlepšování zdravotní péče v oblasti léčby ran, dezinfekce, prevence rizik na operačních sálech, inkontinence a osobní zdravotní péče.

Kdo byl Ludwig von Hartmann?

Historický obraz Ludwiga von Hartmann, zakladatele, který stál na počátku příběhu naší společnosti

Ludwig von Hartmann se narodil ve Stuttgartu v roce 1766. Po studiu na obchodní akademii v Amsterdamu se v roce 1791 stal generálním ředitelem společnosti „Meebold, Schüle und Co“ se sídlem v Sulzu. Společnost se v roce 1802 přestěhovala do Heidenheimu, kde již od roku 1774 působila jedna z jejích poboček.Během cest do zahraničí získal Ludwig von Hartmann cenné znalosti o moderních technologiích spřádání a spřádacích strojích. V roce 1812 založil jednu z prvních mechanických přádelen bavlny ve Württemberském království, které v té době prožívalo posun do moderní, průmyslové doby. Ludwig von Hartmann byl jedním z nejdůležitějších průkopníků průmyslu v království Württemberském své doby. V roce 1801 byl jmenován obchodním radou a v roce 1833 mu byl králem Wilhelmem udělen šlechtický titul a Württemberský korunní řád.Ekonomická politika Ludwiga von Hartmanna byla ovlivňována politickou realitou své doby. Po zrušení Napoleonovy kontinentální blokády, která zakazovala britský import do kontinentální Evropy (1806), se prodej domácích textilních výrobků prudce snížil. Textilní závody ve Württembersku byly sužovány konkurencí britských továren, které byly schopny vyrábět efektivněji, rychleji a levněji. Situace v letech 1816/1817 se ještě zhoršila tím, že díky špatné sklizni poklesla kupní síla obyvatelstva. Mnoho továren muselo být uzavřeno.

Ludwig von Hartmann a jeho synové

V roce 1843 předal Ludwig von Hartmann přádelnu a bělírnu svým synům Carlovi, Eduardovi a Paulovi s přáním, „aby tyto dva závody zůstaly spojeny a nikdy nebyly rozděleny“. Carl převzal vedení bělírny, kterou jeho otec získal v roce 1811, Eduard převzal provoz přádelny v Herbrechtingenu a Paul se ujal řízení přádelny bavlny. Synové postupně přivedli zadluženou firmu zpět do zisku pod novým názvem „Ludwig Hartmann’s Söhne".

Historický obrázek závodů společnosti Paul Hartmann

Tři průkopníci, jedna vize

Paul Hartmann senior. (1812-1884) byl rebel s vizí. Neuposlechl otcovo přání, aby se jednotlivé divize od sebe nedělily. Místo toho využívá svých znalostí a zkušeností k založení vlastního podnikání: Paul Hartmann bělení, barvení a dokončující zpracování (v originále Paul Hartmann – Bleiche, Färbereigeschäft und Appreturanstalt). S partnery, Josephem Listerem a Victorem von Bruns, zakládá továrnu na obvazy, která navždy změní léčbu ran.Anglický chirurg Sir Joseph Lister (1827-1912) byl inspirován objevem Ludvíka Pasteura o tom, že původcem infekcí v ranách jsou často nebezpečné mikroorganismy ze vzduchu. Začal tedy hledat řešení tohoto problému. Po více pokusech nalezl v kyselině karbolové ten správný dezinfekční prostředek. Začal v této kyselině obvazy namáčet a vyvinul tak první antiseptický obvaz. Jeho vynález se však v Anglii setkává se skepsí a je odmítnut. Až Paul Hartmann senior vidí v Listerově objevu jeho jedinečný potenciál a společně s Listerem vyvíjejí levnou karbolickou gázu, později nazývanou "největším krokem v historii operací".Profesor Victor von Bruns (1812-1883) vyvinul metodu odmašťování vaty přinášející výhodu v schopnosti absorpci mnohem většího množství tekutiny. Tento objev se stal rozhodujícím přelomem v historii péče o rány. Tím byly vytvořeny podmínky pro výrobu absorpční bavlněné vaty a pro její průmyslovou produkci následně zahájenou v roce 1873 ve společnosti Paul Hartmann.

Paul Hartmann Senior
1812-1884
Paul Hartmann senior

byl rebel s vizí. Nerespektoval otcovo přání, aby nedošlo k rozdělení jednotlivých divizí společnosti, kterou spolu s bratry od otce převzal. Místo toho využil svých znalostí a zkušeností k založení vlastního podniku - Paul Hartmann bělení, barvení a dokončující zpracování. Se dvěma odborníky na zdravotnictví Sirem Josephem Listerem a Victorem von Bruns, založil továrnu na obvazový materiál, a tím navždy změnil péči o rány.

Sir Joseph Lister
1827 - 1912
Sir Joseph Lister

byl anglickým chirurgem. Nechal se inspirovat objevem Luise Pasteura, že infekci ran často působí nebezpečné mikroorganismy ze vzduchu a začal hledat řešení problému. Po několika pokusech nalezl vhodnou dezinfekční látku v kyselině karbolové. Obvazy na rány do kyseliny karbolové namáčel a vyvinul první antiseptický obvaz rány. Jeho vynález se v Anglii setkal zpočátku se skepsí a byl odmítnut. Paul Hartmann senior jedinečný potenciál tohoto vynálezu viděl a společně s Listerem vyvinul nákladově efektivní "Carbolgaze", který byla později označována za "největší změnu v historii chirurgie".

Professor Victor von Bruns
1812 - 1883
Profesor Victor von Bruns

vyvinul proces odmašťování bavlněné vaty. Umožnil tak materiálu absorbovat mnohem větší množství tekutiny. Tento vynález byl rozhodujícím mezníkem v historii péče o rány. Bruns zvýšil absorpční vlastnosti bavlněné vaty a vytvořil podmínky pro zahájení její průmyslové výroby ve společnosti Paul Hartmann v roce 1873.

První logo společnosti

První logo společnosti Paul HARTMANN vidíme i na tomto balíčku obvazové vaty

Za své první firemní logo si Paul Hartmann vybral přepracovaný symbol Červeného kříže, doplněný o motivy Aeskulapových holí. Toto logo bylo zaregistrováno v roce 1883 jako ochranná známka.

Znáte celou historii naší značky?

Naše logo prošlo v průběhu let mnoha změnami, od původní ochranné známky Paula Hartmanna až k současné podobě, zavedené v roce 2014.

V roce 1883 byla zaregistrována ochranná značka neboli logo Paul Hartmann tvořená dominantním červeným křížem umístěným na zkřížených Eskulapových holích. V roce 1883 byla zaregistrována ochranná značka neboli logo Paul Hartmann tvořená dominantním červeným křížem umístěným na zkřížených Eskulapových holích.
1883

Je zaregistrována značka Paul Hartmann, kterou tvoří červený kříž, umístěný na zkřížených Eskulapových holích na bílém pozadí. Volba červeného kříže je úmyslná: v roce 1864 založený Mezinárodní červený kříž je symbolem humanitární pomoci, ochrany a zdraví – krátce: humanity.

V roce 1906 se mění logo Paul Hartmann. Tvoří jej dominantní bílý kříž, který je umístěný na zkřížených Eskulapových holích. V roce 1906 se mění logo Paul Hartmann. Tvoří jej dominantní bílý kříž, který je umístěný na zkřížených Eskulapových holích.
1906

Poté, co byly schváleny zákony chránící symbol Červeného kříže, musela společnost změnit barvu kříže na svém logu. Během této změny došlo k jeho nahrazení bílým křížem na červeném pozadí. Registrovaná verze značky si nicméně uchovává Eskulapovy hole, které mají zdůraznit medikální podtext.

Modrý osmihran s bílým křížem a velkým červeným písmenem H ve středu tvoří logo značky HARTMANN z roku 1920. Modrý osmihran s bílým křížem a velkým červeným písmenem H ve středu tvoří logo značky HARTMANN z roku 1920.
1920

Aby nedocházelo k záměně za švýcarskou státní vlajku, došlo znovu ke změně loga v rámci celkové rekonstrukce podoby značky v souladu se standardy moderní doby. Jméno společnosti bylo na logu zdůrazněno tím, že do znaku bylo přidáno červené písmeno H umístěné na bílém kříži, obklopeném modrým osmihranem.

1938 Logo HARTMANN nyní tvoří dominantní modrý ovál se jménem a dovětkem Hilf heilen - Pomáhá léčit uvnitř oválu 1938 Logo HARTMANN nyní tvoří dominantní modrý ovál se jménem a dovětkem Hilf heilen - Pomáhá léčit uvnitř oválu
1938

S rozvojem portfolia značek nabývají na důležitosti jednotlivá jména produktů jako např. Branolind či Fapack. Tato jména jsou spolu se sloganem “HARTMANN pomáhá léčit”, jsou zasazeny do oválu, který doplnil již zavedený osmihran. V nejbližších letech se uvnitř oválu vystřídala řada různých typů písma a barev, a to včetně známé modré barvy.

1968 Logo HARTMANN tvoří dominantní modrý ovál se jménem. Dřívější grafické prvky jsou potlačeny. 1968 Logo HARTMANN tvoří dominantní modrý ovál se jménem. Dřívější grafické prvky jsou potlačeny.
1968

Modrý ovál – snadno rozpoznatelný jako symbol kvality a spolehlivosti – získává univerzálnější podobu. Od tohoto roku ovál obsahuje pouze slovo HARTMANN. S rostoucí dominancí oválu dochází k postupnému zmenšování osmihranu – i když je tento osmihran stále pro jedinečný vzhled značky velmi důležitý.

2008 Logo HARTMANN tvoří dominantní modrý ovál, nově je doplněn dovětek POMÁHÁ LÉČIT pod oválem 2008 Logo HARTMANN tvoří dominantní modrý ovál, nově je doplněn dovětek POMÁHÁ LÉČIT pod oválem
2008

Abychom oslavili 190 let inovací ve zdravotnictví, slogan ze třicátých let „HARTMANN pomáhá léčit“ se stává součástí loga HARTMANN.

Od roku 2015 tvoří logo HARTMANN  modrý ovál doplněný o 3D efekt a slogan O krok dál pro zdraví Od roku 2015 tvoří logo HARTMANN  modrý ovál doplněný o 3D efekt a slogan O krok dál pro zdraví
2015

V roce 2015 jsme doplnili logo o 3D efekt. Nový vzhled zvyšuje výraznost značky HARTMANN na různých pozadích a médiích.

Jdeme dál...

Poznejte hodnoty, kterými se řídíme

Věříme, že naše tři základní hodnoty
vás povedou k delšímu zdraví.

Ošetřovatelka objímající pacientku na nemocničním lůžku vyznává podobné hodnoty jako my. Poznejte je.