bg-country-switch bg-country-switch
Naše hodnoty

Děláme svou práci srdcem a s úctou
k lidem

V HARTMANN je naším posláním

přehodnocovat péči o zdraví neustálým hledáním cest jak zlepšit léčbu, její výsledky a zkušenosti s poskytováním zdravotní péče a to jak v odborném sektoru, tak v domácím prostředí.

Dáváme našim zákazníkům k dispozici výrobky a služby, které zlepšují efektivitu léčby, zdravotní péče i prevence a každodenně zvyšují kvalitu života milionů lidí. V odborné i soukromé sféře posouváme možnosti péče o zdraví neustále dál.

Naše řešení vyvíjíme a zdokonalujeme s ohledem na současné i budoucí potřeby našich zákazníků a opíráme se přitom o naše mnohaleté zkušenosti v profesionálním zdravotnictví. Inovace tvoříme vždy v úzké spolupráci s našimi partnery a necháváme se stále inspirovat jejich otázkami, nápady a podněty pro zlepšení.

Podporujeme rozvoj našich kolegů a snažíme se podněcovat jejich motivaci. Za veškerým naším úspěchem stojí konkrétní lidé a my si jejich úsilí nepřestáváme vážit.


V každé fázi vývoje naší společnosti zůstáváme konzistentní s našimi závazky – najít vždy ta nejlepší možná řešení v oblasti zdravotní péče a prevence.

V plnění našeho poslání nás provází tři klíčové hodnoty:

Srdce. Partnerství. Profesionalita.

Srdce

Abychom posouvali péči o zdraví neustále dál, děláme svou práci s vášní. Těší nás přinášet a zavádět do praxe nové myšlenky, které zlepšují efektivitu léčby, péče a prevence a zvyšují kvalitu života milionů lidí. Jsme na naše úspěchy hrdí, ale neusínáme na vavřínech. Vždy jsou zde totiž další lidé, jejichž životy můžeme naší prací zlepšit.

Když děláte věci s vášní, zaujetím a srdcem, musí se to podařit. Platí to jak doma při rodinném pečení, tak ve všem, co se každodenně odehrává ve zdravotnictví.

Partnerství

Partnerství je hodnota, které si v HARTMANN  ceníme. Dlouhodobé partnerství je pro nás cesta, jak neustále zlepšovat péči o zdraví.

Abychom posouvali péči o zdraví neustále dál, jsme otevření a spolupracujeme. Víme, že opravdových změn můžeme dosáhnout pouze budováním dlouhodobých partnerství se zdravotníky, pečovateli, lékárníky, distributory, pacienty i běžnými spotřebiteli. Různé úhly pohledu a otevřená mysl totiž dávají vzniknout těm nejlepším nápadům.

Profesionalita

Abychom posouvali péči o zdraví neustále dál, přistupujeme ke všemu, co děláme, se vší vážností. Máme odborné znalosti a jsme zkušení. S lidmi jednáme s úctou, vytváříme pevné vztahy založené na upřímnosti, čestném jednání a transparentnosti. Přehodnocování daného stavu totiž může mít úspěch jen při vzájemném respektu a důvěře.

Profesionalita. Co vše si pod tímto slovem představit? Zkušenost, znalosti, poctivost, vnímavost a pochopení - tak to vidíme my v HARTMANN.

Jít o krok dál pro zdraví…
Co to pro nás znamená v praxi?