Léčba ran
Ošetřování ran

Rychlejší, jednodušší a dostupnější řešení pro léčbu ran

Díky komplexnímu přístupu k hojení ran pomáháme zdravotnickým zařízením zlepšovat léčebné postupy a zvyšovat jejich efektivitu.

Už více než 200 let hledáme cesty, jak proces léčby ran zkrátit na minimum. Rychlé hojení ran je klíčovým faktorem,
který ovlivňuje kvalitu života pacientů. Proto přinášíme zcela nová řešení, která zefektivňují proces léčby, zkracují utrpení pacientů a zjednodušují život nemocnicím. Naše produkty vyvíjíme s důrazem na jednoduché použití i cenovou dostupnost.

"Různé typy ran v různých fázích hojení vyžadují odlišné druhy terapie. Přesto mnoho lékařů 
a zdravotnických pracovníků stále přikládá pouze gázu a obvaz. Obávají se, že hojení ran pomocí vlhké terapie je příliš drahé a administrativně náročné. Ve skutečnosti je tomu právě naopak."

Koncept HydroTerapie: Hojení ran ve dvou krocích


Cílem je nabízet takové zdravotnické prostředky, které proces hojení rány výrazně podporují, nebo jej v případě potřeby i spouští. Jsme lídrem ve vývoji materiálů, které aktivně podporují hojení ran.
Skutečným řešením je unikátní koncept HARTMANN HydroTerapie. Zjednodušili jsme léčbu ran na dva kroky, pomocí kterých jsme schopni vyléčit až 80 % všech ran – čištění s HydroClean® advance a granulaci a epitelizaci s HydroTac®.
Co to znamená? Méně převazů, méně bolesti a menší riziko komplikací při hojení, ale také snížení finančních výdajů za čas zdravotnického personálu. Díky HydroTerapii dokážeme zvyšovat efektivitu hojení ran z hlediska klinického i ekonomického. Zjistěte, jak lze jednoduše a účinně léčit nehojící se rány ve dvou krocích pomocí HydroTerapie.


Z pohledu lékaře je potřeba poukázat na důležitost co nejkratší doby léčby ran. Právě proto HARTMANN vyvinul unikátní koncept HydroTerapie.

HARTMANN nabízí širokou škálu produktů a přípravků
na ošetřování ran.

Objevte kompletní nabídku produktů pro efektivní hojení ran.


Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout