Léčba ran
Ošetřování ran

Rychlejší, jednodušší a dostupnější řešení pro léčbu ran

Díky komplexnímu přístupu k hojení ran pomáháme zdravotnickým zařízením zlepšovat léčebné postupy a zvyšovat jejich efektivitu.

Už více než 200 let hledáme cesty, jak proces léčby ran zkrátit na minimum. Rychlé hojení ran je klíčovým faktorem, který ovlivňuje kvalitu života pacientů. Klíčovou součástí ošetřování ran je metoda moderního hojení ran, neboli mokré hojení, vlhké hojení nebo tzv. „vlhká terapie“.

Jedná se o stále více běžnou metodou léčby akutních i chronických a obtížně hojitelných ran, která je založena na předpokladu, že rány se nejlépe hojí ve vlhkém prostředí.

Rychlé a účinné hojení není jedinou výhodou této metody – vlhké hojení je pro pacienty méně bolestivé, zkracuje dobu hojení rány a umožňuje prodloužit intervaly mezi jednotlivými převazy rány, díky čemuž není nutné tak často cestovat k lékaři.

Proč zvolit moderní / vlhké hojení ran Hartmann?

 • Unikátní koncept Hartmann HydroTerapie
  • pomocí pouze dvou kroků jsme schopni vyléčit až 80 % všech ran
   • čištění s HydroClean®
   • granulace a epitelizace s HydroTac®.

 • Efektivita konceptu HydroTerapie a ostatních produktů vlhké terapie
  • méně potřebných převazů
  • rychlejší doba hojení v porovnání s klasickými metodami
  • méně bolesti
  • menší riziko komplikací při hojení
  • v konečném důsledku snížení celkových nákladů na léčbu.

 • Zvyšování kvality života pacienta
  • Spolehlivá absorpce nadměrného exsudátu z rány pomáhá pacientům získat opět sebedůvěru
  • Eliminace zápachu z rány
  • Snížení strachu z protečení krytí na rány a s tím spojený diskomfort pacienta.

Z pohledu lékaře je potřeba poukázat na důležitost co nejkratší doby léčby ran. Právě proto HARTMANN vyvinul unikátní koncept HydroTerapie.

Moderní hojení

Tradiční hojení

Náplasti Cosmos

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout