Inkontinence není často diskutovaným tématem. Naše stránky vám pomohou získat základní informace. Když se budete chtít dozvědět více obraťte se na nás.

Základní informace

Inkontinence může postihnout kohokoliv. Jak ji poznáte a co ji způsobuje?

Inkontinence, tedy samovolný a nechtěný únik moči, představuje již po řadu desetiletí velmi významný problém, který se v důsledku stárnutí populace dotýká stále většího množství osob.

Pro inkontinentní osoby je únik moči nejen zdravotní, ale i psychickou a sociální komplikací. Strach z nehody na veřejnosti je mnohdy odradí od běžných společenských aktivit a často vede ke společenské izolaci.

Co inkontinenci způsobuje?

Inkontinence moči může mít celou řadu příčin, jako jsou například vrozené anomálie, nemoci postihující důležité struktury dolních močových cest a pánve, nemoci postihující nervové struktury zajišťující správnou funkci močových cest či jednoduše vlivem věku a ochabnutí svalů pánevního dna. Často se však inkontinence vyskytuje také jako doprovodný příznak jiných chorobných stavů (cukrovka, roztroušená skleróza, poranění míchy, vrozené vady, zvětšená prostata), následek ozařování nebo náročného operačního výkonu v oblasti malé pánve, nejčastěji pro nutnou léčbu nádorových onemocnění.

U mužů se setkáváme s inkontinencí moči například při zvětšené prostatě nebo po operaci prostaty (operace pro nezhoubné zvětšení prostaty i pro rakovinu prostaty) či po poranění míchy (skoky do vody, autonehody).

Chcete vědět co inkontinenci způsobuje? To vám teď povíme. Samotná léčba je pak často během na delší trať, i zde vám bude HARTMANN partnerem.

Kolik lidí trpí inkontinencí?

Močová inkontinence se vyskytuje u obou pohlaví a prakticky ve všech věkových skupinách. Ve středním věku se s močovou inkontinencí setkáváme častěji u žen, přičemž výskyt se zvyšuje s věkem. V běžné populaci postihuje až 30 % dospělých starších 50 let. Pokud zohledníme výskyt přechodných obtíží s inkontinencí moči, která může být vázána na řadu běžných situací, jako je poporodní období, probíhající či prodělaný zánět močových cest nebo častý kašel při viróze nebo chřipkovém onemocnění, je výskyt močové inkontinence ještě mnohem vyšší až u každé 4. ženy nad 45 let.
Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.