Lékař Lékař

Systém EPIDIS™

Neúnavný pomocník v aktivní surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí

#MissionInfectionPrevention

Negativní dopady HAI u pacientů

V českých nemocnicích se každý rok objeví přibližně 120 tisíc případů infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI)*. Ve společnosti HARTMANN pomáháme přinášet lepší péči o pacienty, předcházet zvýšené zátěži lékařů a sester a snižovat léčebné výdaje. Delší a častější ATB terapie vede ke vzniku rezistence bakterií vůči účinným látkám. Přibližně třetině všech případů HAI lze přitom lehce předejít.


Ikona postele
Až o 9 dní
Prodloužení doby hospitalizace
Ikona lidé
122 313
Pacientů s HAI ročně*
Ikona bakterií
1/3
Infekcí lze předejít
* Carl Suetens a ost: Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017; Surveillance and outbreak report, 2018.
Studie SENIC organizovaná CDC v 338 amerických nemocnicích v 70. letech 20. století ukázala prokazatelné snížení výskytu HAI v institucích, které měly zavedený systém surveillance a na výsledky reagovaly cílenými opatřeními.*
Ikona zelené šipky v kruhu
Cílená opatření založená na surveillance
Snížení výskytu o 32 %
Ikona oranžové šipky v kruhu
Necílená opatření bez surveillance
Snížení výskytu o 6 %
Ikona červené šipky v kruhu
Žádná opatření
Nárust výskytu o 18 %
*Vlastimil Jindrák, Dana Hedlová, Pavla Urbášková a kolektiv: Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici.

Systém EPIDIS™

Pomocník v aktivním vyhledávání infekcí spojených se zdravotní péčí

Ikona
Preventivně účinný
Se systémem EPIDIS™ včas nastavíte preventivní opatření proti šíření patogenů v nemocnici.
Ikona
Návratnost investice
Díky lepší prevenci zkrátíte délku hospitalizace o celé dny.
Ikona
Přináší úspory
S cíleně nastavenými preventivními opatřeními vynaložíte náklady jen tam, kde je jich skutečně potřeba.

Seznamte se s novým výkonným pomocníkem pro automatizované a nepřetržité vyhledávání infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI).

Systém EPIDIS™ vyhodnocuje všechna relevantní pacientská data uložená v nemocničním informačním systému.


Na základě pokročilých analytických algoritmů vyhledává ve strukturovaném i nestrukturovaném textu podezřelé případy infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI).

Ze získaných údajů o HAI pro vás vytvoří statistické výstupy k interpretaci, čímž poskytuje základ pro nastavování cílených preventivních opatření.


Ukázka ze systému Epidis
Získat přesná a aktuální data o HAI je náročný a komplexní úkol. Identifikace HAI vyžaduje detailní prozkoumání zdravotnických záznamů a laboratorních výsledků, což je časově velmi náročné. Přesné určení typu HAI vyžaduje značné odborné znalosti. Systém EPIDIS™ zvládne tyto úkony za vás.

Přínosy systému EPIDIS™

Systém EPIDIS™ automatizovaně vyhledává suspektní případy HAI napříč jednotlivými odděleními v nemocnici a poskytuje je uživatelům v přehledné podobě. V porovnání s ručním vyhledáváním se jedná o násobně rychlejší a efektivnější postup. Díky tomu lze efektivně nastavovat cílená opatření vedoucí ke snížení výskytu případů HAI. Nemocnice tak spoří prostředky vynaložené na léčbu nosokomiálních infekcí, eliminuje strádání pacientů a zároveň redukuje zátěž zdravotního personálu.
Tabulka
Tabulka ukazuje výsledky vyhledávání různých typů HAI ve větší nemocnici v České republice. Manuálním způsobem se v nemocnici podařilo zjistit incidenci 1,45 % (hlášená incidence). Případy HAI nalezené pomocí systému EPIDIS™ měly incidenci 3,71 % (validovaná incidence), ale pokud by byla všechna dokumentace dostupná v elektronické podobě, zjistitelná incidence 4,62 % by se dostala na úroveň teoreticky odhadnuté incidence 4,45 % (průměrná incidence).
Graf
Ukázka okamžitého zobrazení incidenční denzity (tj. počtu případů HAI na 1000 ošetřovacích dnů) podle jednotlivých typů a podtypů HAI ve vybraném období na zvolených odděleních.
Ikona

Určuje typ HAI podle diagnostických kritérií ECDC.


Ikona

Díky automatizovanému procesu vytěžování pacientské dokumentace, zachytí více suspektních případů HAI, než je možné zachytit manuálně.


Ikona hodinek

Automatické vyhledávání výrazně šetří čas pracovníkům prevence infekcí při vyhledávání suspektních případů.


Ikona

Včasně identifikuje rizikové pacienty, a tím snižuje riziko šíření multirezistentních patogenů v nemocnici.


Ikona ruky a list papíru

Poskytne vám okamžitý přístup k výsledkům mikrobiologické laboratoře a kompletní informace o konzultacích s ATB střediskem.


Ikona bakterií

Dynamicky zobrazuje pozitivní mikrobiologické nálezy nebezpečných patogenů a vyhodnocuje jejich relativní četnost jak v celé nemocnici, tak i po odděleních.


Ikona lidé

Nabídne vám možnost personalizovaného nastavení a přizpůsobení zobrazovaných dat dle vašich potřeb.


Materiál o systému EPIDIS™

Stáhněte si aktuální materiál o našem systému EPIDIS™ s rekapitulací toho nejdůležitějšího, co systém nabízí.
Spojte se s námi
Pomůžeme vám s implementací systému EPIDIS™ i výběrem našich dalších řešení a špičkových produktů.