drobné změny mohou mít dalekosáhlé přínosy při eliminaci rizik infekcí, kterými se pacienti nakazí při pobytu v nemocnicích. Na tyto důležité detaily se zaměřuje Evoluční koncept hygieny rukou.

Evoluční koncept hygieny rukou

I ty nejmenší změny mohou být zásadním
krokem ke snížení rizika infekcí.

Podle Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) se každý rok v Evropě nakazí více než 4 miliony pacientů infekcí během pobytu v nemocnici.

Jak je to možné, když jsme dnes už dávno poučeni o důležitosti hygienických opatření a máme k dispozici ty nejúčinnější dezinfekční přípravky? V čem je problém?

Mít skvělé produkty samo o sobě nestačí. Někdy právě ty nejmenší věci dělají ten největší rozdíl. Jako třeba správná a důsledná hygiena rukou.

Ruce jsou faktorem číslo jedna v přenášení infekcí v nemocnicích, a řešení je tedy nasnadě – ujistit se, že každý zdravotník má skutečně čisté ruce. Ve skutečnosti to však není tak jednoduché, jak se zdá. Proto HARTMANN vyvinul Evoluční koncept hygieny rukou.

Evoluční koncept zavádí jasnou a efektivní metodiku hygieny rukou a stanovuje postupy kontroly jejího dodržování. Koncept spojuje pět klíčových oblastí stanovených Světovou zdravotnickou organizací pro úspěšné zavedení strategie hygieny rukou na pracoviště:

1) zavedení systémových změn
2) hodnocení a zpětná vazba
3) poutače, plakáty a další připomínky umístěné na pracovišti
4) vytvoření pracovního prostředí podporujícího bezpečnost a zodpovědnost
5) nácvik a vzdělávání

Jak tedy postupujeme při zavádění Evolučního konceptu na zdravotnické pracoviště?

1) Analýza aktuálního stavu

Abychom mohli navrhnout řešení na míru každé nemocnici, je třeba se nejdříve důkladně seznámit s aktuální situací
v hygieně rukou. Celý proces proto začíná konzultacemi v nemocnici, během nichž analyzujeme stávající stav na každém oddělení.

2) Infrastruktura

Základním kamenem Evolučního konceptu jsou dezinfekční přípravky Sterillium, které jsou symbolem efektivní a šetrné dezinfekce už více než 50 let. Mít ty správné přípravky však samo o sobě nestačí. Důležité je dosáhnout toho, aby je personál opravdu používal. Dezinfekční přípravky proto musí být připravené na těch správných místech, co nejvíce viditelné, a tedy použitelné vždy, když je potřeba. Prostě umístěné tak, že se jim v podstatě nelze vyhnout.

3) Vzdělávání

Jakmile je infrastruktura připravena, přichází chvíle na proškolení personálu – aby každý přesně věděl, kdy a jak dezinfikovat ruce. Při školení zdravotnických pracovníků kombinujeme klasické semináře s moderními online nástroji. Východiskem je koncept Světové zdravotnické organizace 5 momentů pro hygienu rukou.

4) Klinická praxe

Když již každý pracovník ví, jak předcházet nemocničním infekcím a má k dispozici potřebné vybavení, stále je třeba sledovat, jak se určené postupy používají v praxi. Pro tento účel jsme vyvinuli aplikace pro sledování provádění hygieny rukou a dodržování standardizovaných postupů. Zaznamenaná data jsou okamžitě vyhodnocována, proto je možné průběžně sledovat pokrok, kterého nemocnice dosáhla, a odhalit slabá místa. Na tomto základě je možné navrhnout cílená opatření k dalšímu zlepšení a vytvořit doporučení nejen pro celé zdravotnické zařízení, ale dokonce pro jednotlivá oddělení.

Snadné použití bez rizika kontaminace rukou, to jsou dávkovače dezinfekčních prostředků od značky HARTMANN. Ovládají se snadno loktem, jak ukazuje mladá žena na snímku.

Evoluční koncept hygieny rukou byl uveden v dubnu 2016 a od té doby společněs našimi dezinfekčními přípravky přispívá k lepší ochraně pacientů i personálu před infekcemi.

Správná hygiena rukou dokáže významně snížit počet infekcí spojených
se zdravotní péčí, a tím zajistit větší bezpečnost pacientů.