HARTMANN School Awards HARTMANN School Awards
#sestrysobě

Ukaž, co umíš

Možná přemýšlíš, jak se dá zlepšit kvalita zdravotní péče, inovovat nebo zjednodušit práce ve zdravotnictví a pečovatelství. Sestav tým, přihlaste svůj nápad do HARTMANN School Awards a prostě vyhrajte!

O projektu

Soutěž HARTMANN School Awards každoročně pořádá společnost HARTMANN – RICO ve spolupráci se společností EEZY Events & Education.

Soutěž nabízí možnost formulovat své nápady a realizovat je za pomoci našich odborníků v oblasti zdravotnictví. Cílem projektu je motivovat studenty zdravotnických škol k aktivnímu zapojení se do procesu zdravotnické péče v odborném i domácím prostředí a umožnit studentům vyjádřit svůj názor na stávající systém zdravotní péče o pacienta.

Témata pro rok 2024:

  1. Domácí péče – neformální pečující
    Populace stárne, což s sebou v následujících dekádách ponese stále vyšší nároky na institucionální kapacity, které ovšem dle všech předpokladů nebudou ani zdaleka dostačující. Klíčovou roli by proto měla mít domácí péče, zejména pak z pohledu neformálních pečujících. Avšak rodina, která se rozhodne pečovat doma o svého blízkého, musí počítat, že se z neformálního pečujícího stane ekonomicky neaktivní jedinec a se zvýšenou potřebou péče se z něj postupně stane ekonomicky neaktivní jedinec a přijde o dosavadní příjem.

  2. Naše zdraví. Naše zodpovědnost
    Podceňovaná a opomíjená prevence, nezdravý životní styl – to vše zatěžuje tuzemský zdravotnický systém.

  3. Praktická příprava žáků ve zdravotnických zařízeních
    Odbornou společností rezonuje požadavek navýšení kapacit pro přijímání uchazečů o studium v oboru Praktická sestra, Diplomovaná všeobecná sestra, Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, porodnické asistence atd. Je naše zdravotnictví schopno uspokojit všechny uchazeče o praktickou výuku, tak aby praktická výuka probíhala efektivně?

Kontaktujte nás

Máte dotazy k průběhu projektu?

Veškeré otázky můžete směrovat na realizační tým:

Ngomy Stránská, projektová manažerka, e-mail: stranska@eezy.cz, mobil: +420 722 180 411

Jaroslav Růžička, obchodní manažer, e-mail: ruzicka@eezy.cz, mobil: +420 702 036 637

Odborné záštity a partneři projektu

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR