HARTMANN School Awards
#sestrysobě

Ukaž, co umíš

Možná přemýšlíš, jak se dá zlepšit kvalita zdravotní péče, inovovat nebo zjednodušit práce ve zdravotnictví a pečovatelství. Sestav tým, přihlaste svůj nápad do HARTMANN School Awards a prostě vyhrajte!

Podmínky soutěže

Kdo se může zapojit?

Studujete ve třetím ročníku na zdravotnické škole a dokážete sestavit celkem tříčlenný tým, který bude na projektu pracovat? Skvělé, první krok máte úspěšně splněný.

 • Registrace bude zahájena 15. 2. 2023 prostřednictvím registračního formuláře.
 • Registrace bude uzavřena 26. 5. 2023.
 • Soutěžící své práce zpracují ve formátu MS Office Word v rozsahu 2500–3500 slov a zašlou do I. výběrového kola soutěže do 30. 6. 2023 na emailovou adresu hsa@eezy.cz.
 • Třetí ročník soutěže HARTMANN School Awards se bude vyhlášen 11. 10. 2023 v kinosálu Lucerna, Praha 1.

Témata pro rok 2023:

 1. Nové trendy ve zdravotnictví – Jaké budou hlavní trendy ve zdravotnictví v roce 2030?
 2. Nové trendy v domácí péči – Jak by se mělo změnit poskytování domácí péče za 10 let?
 3. Proč se stát zdravotní sestrou?

Co můžete vyhrát?

I v letošním roce vás čeká spousta zajímavých cen:

Titul HARTMANN School Awards
9× titul HARTMANN School Awards
Ubytování v Praze
12× ubytování pro finalisty a mentory v hotelu Botanique, Praha
(11.–12. 10. 2023)
Galavečer Sestra roku
12× vstupenka na galavečer Sestra roku 2023
Apple iPad
3× tablet Apple iPad 10.2 (2021)
Wi-Fi 64 GB - Silver pro 1. místo
Sluchátka Apple AirPods
6× sluchátka Apple AirPods (2019) pro 2. a 3. místo
Poukaz Sephora
Dárkový poukaz do SEPHORA v hodnotě 1000 Kč pro 1. místo a 500 Kč pro 2. místo
Mikina
9× mikina HARTMANN School Awards
Kosmetická taštička
12× dárkové balení od společnosti HARTMANN
Květiny
12× květiny pro vítěze a mentorky

Pravidla soutěže

Práci vypracují tříčlenné týmy studentek a studentů třetích ročníků středních zdravotnických škol.
Termín odevzdání projektu
Práci zašlete do 30. 6. 2023 na e-mail: hsa@eezy.cz. Po vyplnění registračního formuláře obdržíte odpověď se všemi organizačními pokyny.
Zadání práce
 • Práci vypracují tříčlenné týmy studentek a studentů třetích ročníků středních zdravotnických škol.
 • Práce se odevzdává ve formátu MS Office Word.
 • Rozsah práce: 2 500–3 500 slov
 • Řádkování textu: 1,5
 • Font písma: Arial
 • Velikost písma: 12
 • Zarovnání textu: do bloku
Osnova pro zpracování projektu
 • Úvod
 • Motivace pro výběr tématu
 • Hlavní myšlenka projektu
 • Představení lékařské specializace, k níž se váš text vztahuje (chirurgie, hematologie, LDN apod.)
Představení projektu
 • Návrh konkrétního zpracování projektu
 • Způsob provedení
 • Kolik času byste potřebovali na změny
 • Časová náročnost řešení
 • Vazba na fungování ostatních oddělení
 • Konkrétní zasazení emotivního příběhu/situace – dobrá a špatná praxe
 • Závěr – shrnutí
Prezentace prací, které postupují do druhého kola
 • Do druhého kola postoupí tři nejlepší práce. Odborná porota rozhodne o finálním umístění.
 • Pokud vaše práce postoupí do druhého kola, zašleme vám e-mail a upřesníme termín prezentace práce.
 • Prezentovat budete ve formátu PowerPoint.
 • Ústní prezentaci byste měli zvládnout v rozmezí 10–30 minut.
 • Nejvíce nás zajímá profesionální zpracování textu, obsah, formální stránka práce a věcnost prezentace.

Kritéria hodnocení

Práce hodnotí odborná porota, zástupci České asociace sester a zástupci společnosti HARTMANN – RICO a.s.

Odborná stránka projektu

 • Proveditelnost v rámci ČR – už se toto téma v ČR řeší?
 • Míra finančního zatížení zdravotnického zařízení – je v textu stanovena výše finančních prostředků potřebných k realizaci vašeho projektu?
 • Míra zatíženosti lidských zdrojů – kolik zdravotnického personálu bude v rámci projektu potřeba?
 • Časová proveditelnost konkrétních návrhů – kolik osob by bylo na realizaci potřeba a bylo by to nad rámec běžné časové náročnosti?

Formální stránka projektu

 • Hodnotit budeme také profesionální zpracování textu, obsah, formální stránku práce a věcnost prezentace.
 • Struktura a formální náležitosti práce – má práce vše, co se od odborného textu očekává?
 • Jsou v textu správně zpracovány citace?

Odborná porota

 • PhDr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEM, prezidentka České asociace sester
 • prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., významný břišní a hrudní chirurg, emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1.lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol
 • doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce
 • MUDr. Marek Dvořák, vedoucí lékař na Zdravotnické záchranné službě, lékař oddělení urgentního příjmu dospělých ve Fakultní nemocnici v Motole
 • Mgr. Jan Civín, LL.M., Governmental Affairs Manager HARTMANN – RICO
 • Karel Novotný, MBA, generální ředitel EEZY Events & Education a Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb

Harmonogram soutěže

15. 2. 2023
Zahájení registrace
26. 5. 2023
Uzavření registrací
30. 6. 2023
Odevzdání písemných prací
11. 10. 2023
Slavnostní vyhlášení výsledků 
Slavnostní vyhlášení výsledků Program

Termín konání: 11. 10. 2023

Místo konání: Kinosál Lucerna, Praha 1

 • 15:10–15:20 přivítání – Karel Novotný, MBA
 • 15:20–15:25 vstup – Mgr. Jan Civín, LL.M.
 • 15:25–15:30 vstup – prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
 • 15:30–15:35 vstup – doc. MUDr. Petr Neužil, CSc
 • 15:00–15:20 pauza
 • 15:20–15:35 MUDr. Marek Dvořák
 • 15:35–15:40 vstup – PhDr. Martina Šochmanová, MBA – začátek prezentací
 • 15:40–16:00 prezentace 1. škola
 • 16:00–16:20 prezentace 2. škola
 • 16:20–16:40 prezentace 3. škola
 • 16:40–16:50 časová rezerva
 • 16:50–17:05 porada porotců
 • 17:05–17:20 vyhlášení vítěze soutěže
 • 17:20–17:25 zakončení – Karel Novotný
 • 17:25–18:00 networking, focení, raut, hudba
 • 19:00–00:00 Sestra roku

Finalisté a mentoři jsou srdečně zváni na večerní vyhlášení Sestra roku 2023.

Registrační formulář

Zaregistrujte se a pojďte s námi zlepšovat kvalitu zdravotní péče!

Po obdržení vaší registrace vás budeme kontaktovat.

* Povinné údaje

Ke stažení

Všechny podrobné informace o soutěži jako termíny, podmínky soutěže, kritéria hodnocení, ale i registrační QR kód naleznete také v PDF ke stažení.