HARTMANN School Awards HARTMANN School Awards
#sestrysobě

Ukaž, co umíš

Možná přemýšlíš, jak se dá zlepšit kvalita zdravotní péče, inovovat nebo zjednodušit práce ve zdravotnictví a pečovatelství. Sestav tým, přihlaste svůj nápad do HARTMANN School Awards a prostě vyhrajte!

Podmínky soutěže

Kdo se může zapojit?

Studujete ve třetím ročníku na zdravotnické škole a dokážete sestavit celkem tříčlenný tým, který bude na projektu pracovat? Skvělé, první krok máte úspěšně splněný.

 • Registrace bude zahájena 16. 2. 2024 prostřednictvím registračního formuláře.
 • Registrace bude uzavřena 15. 5. 2024.
 • Soutěžící své práce zpracují ve formátu MS Office Word v rozsahu 2500–3500 slov a zašlou do I. výběrového kola soutěže do 30. 6. 2024 na emailovou adresu hsa@eezy.cz.
 • Čtvrtý ročník soutěže HARTMANN School Awards bude vyhlášen 22. 10. 2024 v kinosálu Lucerna, Praha 1.

Témata pro rok 2024

Téma č. 1 Domácí péče – neformální pečující
Populace stárne, což s sebou v následujících dekádách ponese stále vyšší nároky na institucionální kapacity, které ovšem dle všech předpokladů nebudou ani zdaleka dostačující. Klíčovou roli by proto měla mít domácí péče, zejména pak z pohledu neformálních pečujících. Avšak rodina, která se rozhodne pečovat doma o svého blízkého, musí počítat, že se z neformálního pečujícího stane ekonomicky neaktivní jedinec a se zvýšenou potřebou péče se z něj postupně stane ekonomicky neaktivní jedinec a přijde o dosavadní příjem.

Zadání:
Připravte návrh, jakým způsobem co nejefektivněji řešit péči o blízkou osobu v domácím prostředí. Vyberte si konkrétní příklad/ příběh, na kterém popište úskalí neformální péče a to, jak je lze řešit? Co dosavadním neformálním pečujícím chybí a mohlo by jim v nelehké životní roli pomoci?
Téma č. 2 Naše zdraví. Naše zodpovědnost
Podceňovaná a opomíjená prevence, nezdravý životní styl – to vše zatěžuje tuzemský zdravotnický systém.

Zadání: Navrhněte „komunikační kampaň“ zaměřenou na mládež týkající se zdravého životního stylu a prevence. Popište, jaké kanály byste využili, co by mělo být součástí kampaně, abyste mladou generaci motivovali k tomu, aby svým chováním co nejméně zatěžovala zdravotní systém v budoucnu.
Téma č. 3 Praktická příprava žáků ve zdravotnických zařízeních
Odbornou společností rezonuje požadavek navýšení kapacit pro přijímání uchazečů o studium v oboru Praktická sestra, Diplomovaná všeobecná sestra, Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, porodnické asistence atd. Je naše zdravotnictví schopno uspokojit všechny uchazeče o praktickou výuku, tak aby praktická výuka probíhala efektivně?

Zadání: Připravte návrh, jakým způsobem co nejefektivněji rozložit počty uchazečů z řad žáků a studentů VOŠ a VŠ ve zdravotnických zařízeních, tak aby byl zajištěn kvalitní mentoring. Vyberte si konkrétní příklady, na kterých popíšete úskalí a možnosti vzájemné participace s efektivně využitým časem.

Co můžete vyhrát?

I v letošním roce vás čeká spousta zajímavých cen:

Titul HARTMANN School Awards
9× titul HARTMANN School Awards
Ubytování v Praze
12× ubytování pro finalisty a mentory v Praze
(22.–23. 10. 2024)
Galavečer Sestra roku
12× vstupenka na galavečer Sestra roku 2023
Apple iPad
3× tablet Apple iPad 10.2 (2021)
Wi-Fi 64 GB - Silver pro 1. místo
Sluchátka Apple AirPods
6× sluchátka Apple AirPods (2019) pro 2. a 3. místo
Poukaz Sephora
Dárkový poukaz do OC PALLADIUM v hodnotě 1000 Kč pro 1. místo a 500 Kč pro 2. místo
Mikina
9× mikina HARTMANN School Awards
Kosmetická taštička
12× dárkové balení od společnosti HARTMANN
Květiny
12× květiny pro vítěze a mentorky

Pravidla soutěže

Práci vypracují tříčlenné týmy studentek a studentů třetích ročníků středních zdravotnických škol.

Z I. kola vyhodnocení budou vybrány 13-15 prací, které postoupí do II. kola hodnocení, kde budou zhodnoceny našimi porotci.

V II. kole vyhodnocení budou vybráni finalisté soutěže, kteří následně prezentují své práce (powerpoint) při vyhlášení soutěže HSA v Lucerně dne 22. října 2024.

Termín odevzdání projektu
Práci zašlete do 30. 6. 2024 na e-mail: hsa@eezy.cz. Po vyplnění registračního formuláře obdržíte odpověď se všemi organizačními pokyny.
Zadání práce
 • Práci vypracují tříčlenné týmy studentek a studentů třetích ročníků středních zdravotnických škol.
 • Práce se odevzdává ve formátu MS Office Word.
 • Rozsah práce: 2 500–3 500 slov
 • Řádkování textu: 1,5
 • Font písma: Arial
 • Velikost písma: 12
 • Zarovnání textu: do bloku
Osnova pro zpracování projektu
 • Úvod
 • Motivace pro výběr tématu
 • Hlavní myšlenka projektu
 • Představení lékařské specializace, k níž se váš text vztahuje (chirurgie, hematologie, LDN apod.)
Představení projektu
 • Návrh konkrétního zpracování projektu
 • Způsob provedení
 • Kolik času byste potřebovali na změny
 • Časová náročnost řešení
 • Vazba na fungování ostatních oddělení
 • Konkrétní zasazení emotivního příběhu/situace – dobrá a špatná praxe
 • Závěr – shrnutí
Prezentace prací, které postupují do druhého kola
 • Do druhého kola postoupí tři nejlepší práce. Odborná porota rozhodne o finálním umístění.
 • Pokud vaše práce postoupí do druhého kola, zašleme vám e-mail a upřesníme termín prezentace práce.
 • Prezentovat budete ve formátu PowerPoint.
 • Ústní prezentaci byste měli zvládnout v rozmezí 10–30 minut.
 • Nejvíce nás zajímá profesionální zpracování textu, obsah, formální stránka práce a věcnost prezentace.

Kritéria hodnocení

Práce hodnotí odborná porota, zástupci České asociace sester a zástupci společnosti HARTMANN – RICO a.s.

Odborná stránka projektu

 • Proveditelnost v rámci ČR – už se toto téma v ČR řeší?
 • Míra finančního zatížení zdravotnického zařízení – je v textu stanovena výše finančních prostředků potřebných k realizaci vašeho projektu?
 • Míra zatíženosti lidských zdrojů – kolik zdravotnického personálu bude v rámci projektu potřeba?
 • Časová proveditelnost konkrétních návrhů – kolik osob by bylo na realizaci potřeba a bylo by to nad rámec běžné časové náročnosti?

Formální stránka projektu

 • Hodnotit budeme také profesionální zpracování textu, obsah, formální stránku práce a věcnost prezentace.
 • Struktura a formální náležitosti práce – má práce vše, co se od odborného textu očekává?
 • Jsou v textu správně zpracovány citace?

Odborná porota

 • PhDr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEM, prezidentka České asociace sester
 • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM
 • doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce
 • MUDr. Marek Dvořák, vedoucí lékař na Zdravotnické záchranné službě, lékař oddělení urgentního příjmu dospělých ve Fakultní nemocnici v Motole
 • Mgr. Jan Civín, LL.M., Governmental Affairs Manager HARTMANN – RICO
 • Karel Novotný, MBA, generální ředitel EEZY Events & Education a Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb

Harmonogram soutěže

16. 2. 2024
Zahájení registrace
15. 5. 2024
Uzavření registrací
30. 6. 2024
Odevzdání písemných prací
22. 10. 2024
Slavnostní vyhlášení výsledků 

Registrační formulář

Zaregistrujte se a pojďte s námi zlepšovat kvalitu zdravotní péče!

Po obdržení vaší registrace vás budeme kontaktovat.

* Povinné údaje