Díky entuziasmu a dobrému srdci každého ze zaměstnanců jsou domovy pro seniory místem, kde lze prožít mnoho šťastných chvil plných smíchu a pochopení.

Vše pro důstojné stáří a snadnější péči o seniory

Jsme spolehlivým partnerem domovů pro seniory. Díky našim produktům a službám posouváme hranice v péči o zdraví i v pokročilém věku.

Zařízení sociální péče patří k institucím, které ve společnosti plní zásadní poslání a každodenně ulehčují život ve stáří. Nabízíme rozsáhlé portfolio produktů a služeb pro péči o seniory, které pomáhají řešit potíže jako je inkontinence

a léčba špatně se hojících ran a zavádějí efektivní metody dezinfekce či osobní diagnostiky. Tím usnadňujeme práci zdravotníků a pečovatelů, kteří mohou věnovat veškeré své úsilí péči o klienty.
Víme, že dobré řešení pro zařízení sociálních služeb musí brát v úvahu všechny aspekty, jako je nastavení chodu celé organizace, logistika nebo vytížení personálu. Zaměřujeme se proto jak na kvalitu a jednoduché použití produktů,

tak i optimalizaci procesů.


Jsme předním českým výrobcem a distributorem zdravotnických a hygienických výrobků a nabídkou služeb pružně reagujeme na potřeby domovů pro seniory.

Neustálé zlepšování sociální péče patří k našim prioritám, a proto podporujeme poskytovatele sociálních služeb a vždy
se snažíme podat pomocnou ruku. Jsme dlouholetým generálním partnerem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, největší profesní organizaci sdružující poskytovatele sociálních služeb. Jako výhradní partner podporujeme projekt Značka kvality v sociálních službách, který uděluje certifikaci zařízením sociálních služeb, pečovatelským službáma dalším sociálním zařízením na základě jejich kvalitní péče o klienty. Jsme také garantem projektu Dobrá duše, který oceňuje dobrovolnickou práci seniorů pro seniory v zařízeních sociálních služeb.