MDR

MDR

Medical Device Regulation

Nové nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR)

Nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR) je nové nařízení EU o zdravotnických výrobcích (EU 2017/745), které vstoupilo v platnost na konci května 2017 a po přechodném období je nutné ho aplikovat nejpozději od května 2020. Toto nařízení nahrazuje směrnici o zdravotnických prostředcích (MDD). Účelem MDR je výrazně zlepšit kvalitu, bezpečnost a spolehlivost zdravotnických prostředků a mechanismů dozoru nad trhem se zdravotnickými prostředky.Společnost HARTMANNúspěšně prokázala, že je mezi subjekty, které jsou nejdále v oblasti připravenosti na nové nařízení.

Společnost dosáhla významného milníku dokončením auditu druhé fáze MDR a má pro svoji připravenost ještě více důkazů, které potvrzují že HARTMANN je na MDR připraven.

Webinář MDR pro poskytovatele zdravotnické péče

Obsah a okruhy webináře MDR pro poskytovatele zdravotnické péče

Přednášející Ing. Evangelos Tavandžis

  • MDR – přínosy a očekávání nové legislativy z pohledu jednotlivých subjektů
  • Časový harmonogram a přechodová období
  • UDI a EUDAMED
  • Klasifikace ZP – třída rizik
  • Vliv MDR na zadávání veřejných zakázek
  • Splnění povinnosti u produktů třídy I. nesterilní a požadavky na novou dokumentaci
  • Rizika neplnění povinností vyplývající z legislativy MDR

Webinář je určen převážně poskytovatelům zdravotnické péče, jejich ředitelům, ekonomickým i obchodním náměstkům, nákupčím, oddělením veřejných zakázek a právním oddělení.


Záznamy webinářů

Webinář 29. 4.

Webinář 5. 5.