MDR

MDR

Medical Device Regulation

Nové nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR)

Nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR) je nové nařízení EU o zdravotnických výrobcích (EU 2017/745), které vstoupilo v platnost na konci května 2017 a po přechodném období je nutné ho aplikovat nejpozději od května 2020. Toto nařízení nahrazuje směrnici o zdravotnických prostředcích (MDD). Účelem MDR je výrazně zlepšit kvalitu, bezpečnost a spolehlivost zdravotnických prostředků a mechanismů dozoru nad trhem se zdravotnickými prostředky.Společnost HARTMANNúspěšně prokázala, že je mezi subjekty, které jsou nejdále v oblasti připravenosti na nové nařízení.

Společnost dosáhla významného milníku dokončením auditu druhé fáze MDR a má pro svoji připravenost ještě více důkazů, které potvrzují že HARTMANN je na MDR připraven.

Webinář MDR pro poskytovatele zdravotnické péče

Obsah a okruhy webináře MDR pro poskytovatele zdravotnické péče

Přednášející Ing. Evangelos Tavandžis

  • MDR – přínosy a očekávání nové legislativy z pohledu jednotlivých subjektů
  • Časový harmonogram a přechodová období
  • UDI a EUDAMED
  • Klasifikace ZP – třída rizik
  • Vliv MDR na zadávání veřejných zakázek
  • Splnění povinnosti u produktů třídy I. nesterilní a požadavky na novou dokumentaci
  • Rizika neplnění povinností vyplývající z legislativy MDR

Webinář je určen převážně poskytovatelům zdravotnické péče, jejich ředitelům, ekonomickým i obchodním náměstkům, nákupčím, oddělením veřejných zakázek a právním oddělení.

Záznamy webinářů

Webinář 29. 4.

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Webinář 5. 5.

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.