Špatně hojící se rány mnohdy vedou k hospitalizaci na lůžku. Aby byla léčba pro pacienta co nejúčinnější a nejkratší, je naším společným cílem. Podívejte se, jak vám v tom může HARTMANN pomoci.

Kompletní servis
pro léčbu ran

Přinášíme inovativní léčebná řešení,
která prokazatelně urychlují hojení
všech druhů ran.

Existuje množství způsobů léčby ran, je však nutné vždy zvolit ten, který co možná nejlépe vyhovuje všem aspektům daného problému.

Zohledňovány bývají především:

 • typ a stav rány samotné,
 • finanční náročnost léčby,
 • pohodlí pacienta a ošetřujícího personálu,
 • dostupnost léčby,
 • délka jejího trvání a mnohé další faktory.

Společnost Hartmann nabízí širokou škálu produktů a přípravků pro ošetřování ran, mezi které zapadá: HydroTerapie, Vlhké krytí, Podtlaková terapie, Kompresivní terapie a klasické krytí. Skutečným řešením je unikátní koncept HARTMANN HydroTerapie. Zjednodušili jsme léčbu ran na dva kroky, pomocí kterých jsme schopni vyléčit až 80 % všech ran, díky čištění HydroClean advance a granulaci a epitelizaci s HydroTac.


e-hojeni.cz

Vyslechnout si při léčbě v nemocnici dobrou zprávu je tisíckrát cennější než v normálním životě. Aby takových dobrých zpráv bylo co nejvíc, používejte při léčbě ran náš online nástroj i-hojeni.

Různé typy ran v různých fázích hojení vyžadují odlišné druhy a postupy léčby. Správné rozhodování o tom, jaký způsob léčby zvolit, šetří čas i náklady. Online nástroj pro sledování a analýzu hojení ran e-hojeni.cz pomáhá pečlivě a přehledně monitorovat léčbu v každé její fázi a dává tak lékaři potřebné podklady pro rozhodování o dalším postupu. Výsledkem je kratší doba hojení i u velkých a problematických ran, snížení rizika pro pacienta, redukce nákladů na léčbu a vyšší počet vyléčených pacientů.

e-hojeni.cz – online pomocník při hojení ran

 • Umožňuje sledovat skutečné náklady na pacienta a vyhodnocovat efektivitu léčby
 • Poskytuje ekonomické porovnání standardní léčby a léčby podtlakovou terapií
 • Pomáhá zvolit vhodný způsob léčby pro každou ránu
 • Shromažďuje data o délce léčby a výši nákladů jednotlivých případů
 • Sleduje ty klinické parametry, které potřebujete
 • Umožňuje sdílení případů mezi zdravotníky pouhým odesláním odkazu
 • Shromažďuje relevantní informace pro případné právní spory

Co získáte?

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Lékařka I. chirurgické kliniky
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

"Využívání systému e-hojeni.cz má velký přínos pro všechny zúčastněné strany – pacient nemusí trávit tolik času hospitalizací ani léčbou, zdravotnický personál ušetří čas, který může věnovat dalším pacientům, 
a zdravotnické zařízení získá zřetelné ekonomické úspory."