bg-country-switch

Process Analysis Tool

Dlouhodobé sledování a vyhodnocování klíčových procesů pro efektivní řízení operačního provozu včetně benchmarkingu.

Procesní analýza

  • Je analýza zaměřená na postup a organizaci práce, přičemž popisuje vstupy, výstupy, jednotlivé kroky a spotřebu finančních, časových, lidských zdrojů.
  • Poskytuje přehledné reporty a statistiky o chodu operačního provozu. Tvoření benchmarku mezi obory a jednotlivými zdravotnickými zařízeními.

Ukázka jednoho z výstupů procesní analýzy
Produktivita operačního sálu

Vývoj produktivity operačního sálu (poměru čistého chirurgického času a celkového přiděleného času na sále/sálech: aktuální hodnota – modře, 30 denní klouzavý průměr zobrazující trend – černá čára.

PRO NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE
A POSTUPY V OBLASTI HOJENÍ RAN