bg-country-switch bg-country-switch

Dodržování pravidel je možné zlepšit

Řízení hygieny

Americká Centra pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) uvádějí, že poskytovatelé zdravotní péče si během dvanáctihodinové pracovní směny musejí v závislosti na počtu pacientů a intenzitě péče umýt ruce až stokrát. I přes to Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že míra dodržování pravidel hygieny rukou „se většinou pohybuje hodně pod hranicí 40 %”. Častou příčinou jsou různé překážky, včetně časové tísně či nedostatku prostředků, což se týká zejména rozvojových zemí. Další problém s ohledem na hygienu rukou představuje proveditelnost pracovních procesů v otázce, kterou někteří odborníci nazývají one-size-fits-all (jedna velikost pro všechny). Lékaři, sestry a zdravotníci po celém světě svádějí tentýž boj, ale zatím bezvýsledně. Jak je možné, že se takovou banalitu nedaří vyřešit ani v době, kdy se z ní stává čím dál naléhavější problém?

Sledování kvality dodržování hygienických standardů vychází ze zpracování velkého objemu dat. Proto je do tabletu zaznamenáván každý jednotlivý případ.

Jak se zrodilo jednoduché řešení

„Rok 1847, kdy lékař Ignaz Semmelweis objevil, že pečlivá hygiena rukou zachraňuje životy matek po porodu, byl pro hygienu rukou bodem zvratu. Od tohoto momentu se odvíjí naše vnímání protiinfekčních opatření,” říká Dr. Gian Carlo Sciuchetti, generální ředitel společnosti BODE Chemie GmbH a jejího vědeckého centra BODE SCIENCE CENTER, které je zároveň špičkovým vědeckým střediskem společnosti HARTMANN.”

Ignaz Semmelweis na dobovém obrázku byl jedním z prvních průkopníků hygieny rukou
Ignaz Semmelweis

Téměř o 170 let později však zdravotnictví čelí daleko většímu množství výzev.

Objevuje se riziko, že rychlý rozvoj rezistentních bakterií sníží účinnost antibiotik, a zároveň se zvyšuje nutnost důsledné hygieny rukou a povrchů. Odhaduje se, že globální výskyt nozokomiálních infekcí neklesá pod 1,4 milionu případů, ve skutečnosti však pravděpodobně půjde o mnohem větší číslo.

Jen v zemích Evropské unie způsobí podle evropského Centra pro prevenci infekcí (ECDC) infekce zapříčiněné bakteriemi rezistentními na antimikrobiotika 25 000 úmrtí ročně. Naštěstí existují národní iniciativy (například německá AKTION Saubere Hände neboli Kampaň za čisté ruce), globální směrnice (jako 5 momentů pro hygienu rukou Světové zdravotnické organizace a oddělení Dezinfekce společnosti HARTMANN), které se snaží zlepšit dodržování pravidel hygieny obecně a přímo i hygieny rukou.

Na křižovatce vědy a hygieny

Použití tekutého mýdla je nedílnou součástí našeho unikátního Evolučního konceptu hygieny rukou

„Výzkum ukázal, kde máme prostor pro zlepšení,” říká Gian Carlo. „Věděli jsme, že multimodální přístup tak, jako ho doporučuje Světová zdravotnická organizace, je nejlepší, ale chtěli jsme, aby naše řešení bylo jednoduché a šité na míru potřebám klienta.”

Hygienická kampaň společnosti HARTMANN pro nemocnice započala roku 2013 ve Španělsku pilotním programem IMPULSA. Podle Giana Carla se tento program soustředil na správné rozmístění hygienických prostředků a na školení personálu.

"Chtěli jsme rovněž získat zpětnou vazbu z klinické praxe,” dodává Gian Carlo. „Díky ní pak měli zdravotníci přehled, jak se na jejich pracovišti zlepšuje hygiena rukou. Tuto funkci nyní plní aplikace eHealth."

Španělské sloveso impulsar, které dalo pilotnímu programu jméno, znamená tlačit či posunout kupředu. A přesně to se také stalo. K dnešnímu dni byl program zaveden více než ve 150 nemocnicích po celém Španělsku. Dále se v hygieně rukou povedlo proškolit přes 9 000 zdravotníků a 24 skupin zdravotníků a manažerů. Více něž 100 sester nyní pomáhá ve španělských nemocnicích budovat týmy, které mají dodržování pravidel hygieny zlepšit.

Jde o postup z roku 2016, jejž nyní známe jako Evoluční koncept. Ten v současnosti zavádějí i nemocnice v Německu a dalších evropských státech.

„Uvědomujeme si, že ve snaze zlepšit dodržování hygienických pravidel čelí zdravotníci nejrůznějším výzvám. Naším hlavním cílem je poskytnout jim podporu,” říká Gian Carlo. „Právě oni jsou totiž v dodržování pravidel hygieny klíčovým prvkem a mají potenciál ovlivnit celkový ekosystém nemocnice. Náš úkol zní velmi jednoduše: pomoci jim dostat se o krok dál.”

Gian Carlo je tou správnou osobou, která nám představí úspěch postupu, který je známý jako Evoluční koncept hygieny rukou
Gian Carlo