Refundacja pieluchomajtek 2022 w pytaniach i odpowiedziach - HARTMANN Polska

Refundacja pieluchomajtek
i innych wyrobów chłonnych dla osób
z inkontynencją
– Q&A

13.05.2022

Nieustannie pojawiają się pytania o możliwość refundacji pieluchomajtek dla dorosłych, a także o zasady, na których takie dofinansowanie jest przyznawane. Część wątpliwości wynika zapewne z wprowadzanych co jakiś czas zmian w rozporządzeniu MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Ostatnia modyfikacja miała miejsce w ubiegłym roku, weszła w życie w grudniu 2021 i obowiązuje do teraz.

Przytaczamy poniżej najczęściej przewijające się w rozmowach z nami, a także w komentarzach na naszej stronie na FB, pytania naszych Klientów, Czytelników i Obserwatorów oraz odpowiedzi na nie. Mamy nadzieję, że rozwiejemy w ten sposób przynajmniej część wątpliwości związanych z refundacją NFZ na pieluchomajtki...

Refundacja pieluchomajtek – najczęściej zadawane pytania

Czy wzór zlecenia na zaopatrzenie w pieluchomajtki z refundacją jest aktualny?

Tak – wzór tego dokumentu nie uległ zmianie. Obowiązuje taka sama forma zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jak dotychczas.

Czy nadal NFZ refunduje 90 sztuk pieluchomajtek miesięcznie?

Tak. Limit ilościowy pozostaje bez zmian. Refundacja NFZ obejmuje do 90 sztuk wybranych produktów chłonnych (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady i podkłady...).

Wszystkie produkty chłonne marki HARTMANN dla osób z NTM są refundowane?

Wszystkie produkty tej firmy z serii MoliCare podlegają refundacji NFZ, ponieważ oferują wymaganą minimalną chłonność na poziomie 250 ml.

Można mieszać produkty z różnych kategorii (pieluchy, wkłady i inne) w ramach jednego zlecenia?

Tak, ponieważ dofinansowanie wylicza się dla każdego produktu chłonnego indywidualnie.

Czy można realizować zlecenia na refundowane produkty chłonne częściej niż raz w miesiącu?

Nie. Zlecenie na wyroby medyczne można realizować tylko raz na miesiąc.

Czy pacjent zyskuje na nowych zasadach refundacji pieluchomajtek lub innych produktów?

To zależy od grupy produktowej oraz od ilości sztuk na zleceniu. W niektórych przypadkach można nieznacznie zyskać, w innych refundacja kwotowo pozostaje na podobnym poziomie jak wcześniej.

Można samemu wybrać, ile sztuk pieluchomajtek, pieluch lub innych produktów ma być na zleceniu?

Lekarz lub inna uprawniona osoba wystawiająca zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla pacjenta decyduje o tym, ile dana osoba potrzebuje sztuk produktu w miesiącu.

Jakie znaczenie mają kody P100 i P101?

Kody rozróżniają i wskazują z jakiego tytułu występuje u pacjenta uprawnienie do korzystania refundacji NFZ (rodzaj schorzenia).

Czy pacjenci z kodem P100/P101 mogą mieć 100% refundacji na pieluchomajtki?

Nie. Jest to 70%. Muszą oni dopłacić 30% do wysokości limitu. Do 100% refundacji mają prawo tylko niektóre grupy pacjentów (inwalidzi wojskowi, wojenni, osoby represjonowane).

Czy zawsze trzeba wykupić wszystko, co jest na zleceniu miesięcznym?

Nie trzeba. Można zrealizować tylko część wystawionego zlecenia.

Każdy rodzaj produktu chłonnego podlega refundacji NFZ?

Lekarz lub inna uprawniona do tego osoba może wystawić zlecenie na zaopatrzenie w pieluchomajtki lub zamienniki. To pacjent decyduje o rodzaju produktu chłonnego, jaki realizuje w ramach zlecenia (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne, majtki chłonne, podkłady chłonne).

Czy można prosić o przykładowe wyliczenie refundacji?

Poniżej przykładowe wyliczenie porównujące refundację na starych i na nowych zasadach w przypadku, gdy cena produktu za sztukę jest wyższa niż limit oraz gdy jest ona niższa od limitu.

Zasady refundacji NFZ produktów chłonnych - HARTMANN Polska
Refundacja pieluchomajtek i innych produktów chłonnych - zasady - HARTMANN Polska

Jeśli są inne pytania na temat refundacji pieluchomajtek i pozostałych wyrobów chłonnych, prosimy o kontakt.

Z przyjemnością odpowiemy na każde z nich w kolejnych artykułach z serii Q&A.