Konferencja terapia podciśnieniowa - HARTMANN Polska

Terapia podciśnieniowa – czy mamy już standardy?

Serdecznie zapraszamy na relację video
z konferencji „Terapia podciśnieniowa – czy mamy już standardy?”, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2022 roku w Poznaniu.

11.05.2022

HARTMANN jest pionierem innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie leczenia ran, wykorzystujemy symulację wirtualnej rzeczywistości, aby zapewnić pracownikom służby zdrowia głębszą, interaktywną i intuicyjną naukę.

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Moduły VR dotyczące ran przewlekłych symulują każdy aspekt oceny ran i jej leczenia, umieszczając użytkowników w trójwymiarowych symulacjach sal kliniki leczenia ran wyposażonych w opatrunki HARTMANN. Uczestnicy pracują w realnych sytuacjach życiowych, obejmujących takie czynności jak: zbadanie rany, wybór najlepszej opcji leczenia i właściwego sposobu zakładania opatrunków.

Trening edukacyjny VR poprawia dokładność w praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej, a także rzeczywiste fizyczne działania związane z opatrywaniem ran; rozwija rozumowanie kliniczne i umiejętności podejmowania decyzji terapeutycznych. Symulację VR można wykorzystać do przetestowania decyzji o leczeniu przed podjęciem jakichkolwiek bezpośrednich działań na rzeczywistych pacjentach.

Ta innowacyjna koncepcja szkolenia jest skuteczna, oszczędzająca zasoby i interaktywna. Moduły zapewniają bezpieczną metodę nauki praktyki klinicznej z poszanowaniem wszystkich przepisów CORONA. Minimalizuje również niezbędny czas i koszty.

Jako lider w tej dziedzinie HARTMANN zobowiązuje się do inwestowania w rozwój zawodowy pracowników służby zdrowia i wspierania ich uczenia się przez całe życie, aby poprawić jakość życia pacjentów. Nowe moduły VR uzupełniają program edukacyjny HARTMANN w zakresie leczenia ran już oferowany pracownikom służby zdrowia na seminariach, konferencjach i warsztatach.