To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
bg-country-switch bg-country-switch

Informacje prawne

Informacje prawne

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 17
95-200 Pabianice
Polska

Phone: +48/42/2 25 22 60
Fax: +48/42 209 46 41 

Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

E-mail:info@pl.hartmann.info


Odpowiedzialność za treść:

Treść niniejszej strony internetowej GRUPY HARTMANN została opracowana z najwyższą uwagą. Jednakże, nie jesteśmy w stanie udzielić jakiejkolwiek gwarancji na poprawność, kompletność
i aktualność przedstawionych treści. Dostarczycielem strony jest GRUPA HARTMANN, która jest odpowiedzialna za jej dotyczące treści, umieszczone na niniejszej stronie internetowej, zgodnie
z ogólnymi przepisami prawnymi. GRUPA HARTMANN nie jest zobowiązana do nadzorowania, przekazywania ani zachowywania informacji lub badań w okolicznościach, odnoszących się do nielegalnej aktywności.
Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, zobowiązania do usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji, pozostają nienaruszone. Tylko od momentu posiadania wiedzy o naruszeniu konkretnego prawa możliwe jest wdrożenie właściwego postępowania. W przypadku naruszenia prawa przez jakiekolwiek treści, zostaną one usunięte w trybie natychmiastowym.

Odpowiedzialność

Treści i wszelkie prace, podejmowane na niniejszej stronie, dostarczone przez operatorów zewnętrznych, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. GRUPA HARTMANN zastrzega sobie wszystkie prawa do tekstów, ilustracji, plików audio/wideo oraz do wszystkich dalszych opublikowanych informacji. Powielanie, przetwarzanie, kopiowanie
i rozprowadzanie, jak i przechowywanie w systemach przetwarzania danych całej strony internetowej lub jej części, wymagają uprzedniej pisemnej zgody ze strony GRUPY HARTMANN.

Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie dla celów prywatnych i niekomercyjnych. W stopniu
w którym zamieszczone na niniejszej stronie treści nie zostały dostarczone przez operatora, uwzględnione zostają prawa autorskie strony trzeciej. W poszczególnych fragmentach, treści stron trzecich s są zaznaczone jako takie. Nie mniej
w przypadku nabycia wiedzy o naruszeniu praw autorskich, prosimy o właściwe odniesienie. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa, wszelkie związane z tym treści zostaną przez nas natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za hiperłącza

Oferta GRUPY HARTMANN zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad treścią których GRUPA HARTMANN nie ma żadnej kontroli. Z tego względu, nie jesteśmy w stanie niczego zagwarantować w odniesieniu do treści z obcych źródeł.

Na czas ustanowienia hiperłączy, strony łączone są badane pod kątem naruszenia prawa. W czasie ustanawiania aktualnych linków, żadne nielegalne treści nie zostały rozpoznane. Stała kontrola połączonych stron nie jest jednakże uzasadniona bez konkretnych punktów odniesienia dla naruszeń prawa. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa, wszelkie odnoszące się do nich hiperłącza zostaną przez nas natychmiast usunięte.

Czy masz styczność z wyrobami medycznymi [wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro] jako profesjonalista (osoba wykonująca zawód medyczny, osoba prowadząca obrót wyrobami lub serwisant itp.)?

Kliknięcie TAK przeniesie Cię na podstronę przeznaczoną wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści. Podstrona może zawierać reklamy wyrobów medycznych kierowane wyłącznie do takich osób.

NIE