To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Informacja
o realizowanej strategii podatkowej

przez spółkę Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Niniejszy dokument stanowi informację o strategii podatkowej realizowanej przez Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: „PHPL” lub „Spółka”). Przedmiotowa informacja została sporządzona i podana do publicznej wiadomości w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.