To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Refundacja pieluchomajtek - HARTMANN Polska Refundacja pieluchomajtek - HARTMANN Polska

Refundacja pieluchomajtek dla dorosłych – co i komu przysługuje

27.01.2022

Osoby cierpiące na inkontynencję często niebagatelne sumy wydają co miesiąc na zakup środków higieny osobistej, w tym pieluchomajtek dla dorosłych. Refundacja NFZ obejmująca chłonne wyroby medyczne pozwala część z tych pieniędzy odzyskać. Nie są to duże kwoty, ale warto z pewnością skorzystać z takiego finansowego wsparcia. Kto zatem i na jakich zasadach może w tym zakresie liczyć na Narodowy Fundusz Zdrowia?

Pieluchomajtki z refundacją NFZ lub inne produkty chłonne: majtki, wkłady anatomiczne, pieluchy dla dorosłych, podkłady) należą się pacjentom ubezpieczonym, którzy cierpią na nietrzymanie moczu i/lub nietrzymanie stolca i spełniają określone warunki, opisane w ustawie oraz w stosownym rozporządzeniu do niej. Akty, które regulują te kwestie, to Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (z dnia 12 maja 2011) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (obowiązującą obecnie wersję rozporządzenia wydano 27 sierpnia 2021).

Refundacja NFZ na produkty chłonne – dla kogo tak, dla kogo nie?

Pieluchomajtki z refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia przysługują pacjentom objętym w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, u których stwierdzona jest inkontynencja moczowa i/lub nietrzymanie stolca występujące w powiązaniu z przewlekłymi chorobami lub wrodzonymi wadami, jako negatywny skutek niektórych metod leczenia czy wynik urazu obejmującego wybrane układy w ciele człowieka. Wszystkie grupy chorych z NTM i/lub NTS mające prawo do refundacji wyrobów chłonnych wymienione są we wspomnianym wyżej rozporządzeniu (pozycje P100 oraz P101 w tabeli). Są wśród nich między innymi:

  • osoby, u których inkontynencja wynika bezpośrednio z rozwijającej się choroby nowotworowej i jej powikłań i/lub jest skutkiem ubocznym podjętego leczenia tego schorzenia (na przykład owrzodziałe lub krwawiące guzy krocza albo okolicy krzyżowej, przetoki nowotworowe lub popromienne),
  • osoby głęboko upośledzone umysłowo z objawami nietrzymania moczu/stolca,
  • osoby z NTM i/lub NTS, u których obserwuje się zespoły otępienne różnego pochodzenia,
  • osoby z anatomicznymi wadami wrodzonymi w układzie wydalniczym, powodującymi problemy inkontynencyjne,
  • osoby chorujące neurologicznie (schorzenia lub trwałe uszkodzenia układu nerwowego wpływające na zaburzenia prawidłowego procesu wydalania),
  • osoby z pourazowym uszkodzeniem dróg pokarmowych i/lub moczowych prowadzącym do inkontynencji,
  • osoby z jatrogennymi uszkodzeniami układu moczowego i/lub pokarmowego (to niekorzystne następstwa leczenia, powikłania zabiegowe, czasami błędy w sztuce lekarskiej skutkujące NTM i/lub NTS).

A kto mimo borykania się z problemem inkontynencji nie ma prawa do refundowanych pieluchomajtek lub innych chłonnych środków higienicznych? Wszyscy ci pacjenci, u których objaw ten nie wiąże się bezpośrednio z jakąś chorobą lub jej leczeniem. Na refundację NFZ nie mogą więc liczyć na przykład te osoby, u których najpowszechniejsze, bo wysiłkowe, nietrzymanie moczu jest tylko efektem osłabionych mięśni dna miednicy (po porodzie, z racji dojrzałego wieku, trybu życia etc.).

Pieluchomajtki z refundacją NFZ – ile w miesiącu?

W ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia uprawnionemu do tego pacjentowi przysługuje do 90 sztuk pieluchomajtek w każdym miesiącu (zamiennie mogą to być inne produkty chłonne dla osób z inkontynencją: higieniczne podkłady jednorazowe, wkładki urologiczne, chłonne majtki, pieluchy anatomiczne). Obowiązuje też limit kwotowy odnoszący się do cen poszczególnych produktów – w przypadku refundacji pieluchomajtek dla dorosłych, cena za sztukę nie może przekroczyć 1,70 zł. Pacjenta korzystającego z dopłat NFZ na tego typu wyroby medyczne obowiązuje ponadto wkład własny w wysokości 30% refundacyjnego limitu. Prawo przewiduje tylko kilka wyjątków od tej zasady. Są to wojenni oraz wojskowi inwalidzi i osoby mające status represjonowanych.

Jak skorzystać z refundacji NFZ na pieluchomajtki?

Uprawnienia do skorzystania z dofinansowania przy zakupie pieluchomajtek to nie wszystko. Niezbędne jest jeszcze zlecenie refundacyjne na pieluchomajtki lub inne środki chłonne. To taki rodzaj recepty, którą przed zrealizowaniem przez pacjenta musi zatwierdzić Narodowy Fundusz Zdrowia. Zlecenie wypisuje lekarz, pielęgniarka lub położna (o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej). Następnie osoba uprawiona zatwierdza je także w systemie NFZ (a nie tak jak kiedyś pacjent, udając się osobiście do najbliższego oddziału Funduszu). O zlecenie refundacyjne można poprosić w trakcie wizyty w gabinecie lub podczas teleporady. Następnie dostaje się unikalny numer zlecenia, który w zestawieniu z numerem PESEL pacjenta pozwala zrealizować refundowany przez NFZ zakup.