Refundacja NFZ 2022 - HARTMANN Polska

Refundacja NFZ 2022 – zmiany dotyczące produktów chłonnych dla osób
z inkontynencją

01.02.2022

Od 1 grudnia 2021 obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zmiany w przypadku refundacji pieluchomajtek i innych produktów chłonnych przeznaczonych dla osób z inkontynencją obejmują między innymi limity cenowe. Jak korzystać z refundacji NFZ w 2022 roku?

Szczegółowy wykaz obowiązujących obecnie zmian dostępny jest w Dzienniku Ustaw, w rozporządzeniu z dnia 27 sierpnia 2021, zmieniającym poprzednio obowiązujące rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zanim jednak o zmianach, warto podkreślić też, co pozostaje „po staremu”, a jest istotne z punktu widzenia pacjenta korzystającego już z refundacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Otóż... Limit ilościowy, jeśli chodzi o refundowane pieluchomajtki i inne produkty chłonne (majtki, podkłady, wkładki, pieluchy) zostaje na niezmienionym poziomie, czyli maksymalnie 90 sztuk w miesiącu. Nie ulegają też zmianie specjalne uprawnienia refundacyjne w zakresie absorpcyjnych wyrobów medycznych, które obowiązują w przypadku inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób represjonowanych. A co się zmienia?

Kto może skorzystać z refundacji NFZ na wyroby absorpcyjne

Jeśli chodzi o produkty chłonne niezbędne przy inkontynencji, prawo do ich refundacji mają te same co poprzednio grupy (oznaczane jako P100 oraz P101), jednakże zmianie ulega to, że pacjent mieszczący się zarówno w jednej, jak i drugiej klasyfikacji, nie może w tej chwili korzystać z jednoczesnego zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne w ramach kodu P100 i P101. Dla przypomnienia... P100 oznacza pacjentów onkologicznych, u których nietrzymanie moczu bądź stolca jest wynikiem choroby nowotworowej lub skutkiem jej leczenia. P101 to pacjenci z inkontynencją powiązaną z upośledzeniem umysłowym, zespołem otępiennym, schorzeniami neurologicznymi, trwałymi uszkodzeniami układu nerwowego, wadami wrodzonymi dróg moczowych, pourazowymi lub jatrogennymi (negatywne następstwa leczenia) uszkodzeniami układu moczowego czy pokarmowego.

Co jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są – tak jak poprzednio – pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady urologiczne, podkłady jednorazowe, majtki chłonne... Doprecyzowane są jednak teraz w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie właściwości niektórych produktów. Wprowadzono bowiem wymagane minimum chłonnościrefundowanych wkładów anatomicznych oraz jednorazowych podkładów chłonnych na poziomie 250 ml.

Jak obliczyć wysokość refundacji pieluchomajtek i innych produktów chłonnych

Zmieniony jest limit finansowania produktów chłonnych oraz zasada wyliczania go, która jest obecnie taka sama dla obu wspomnianych wcześniej grup pacjentów (kod P100 oraz P101). Maksymalny limit refundacji to teraz 1 zł lub 1,70 zł za sztukę (zależnie od rodzaju produktu) przy limicie ilościowym 90 sztuk i wkładzie własnym na poziomie 30%. Oznacza to, że refundacja NFZ wynosi 70% limitu refundacyjnego. Najlepiej widać to na przykładach...

Refundacja pieluchomajtek, pieluch anatomicznych lub majtek chłonnych

Miesięczny limit refundacyjny: 1,70 zł x 90 sztuk – 30% = 107,10 zł


Maksymalne dofinansowanie NFZ do jednej sztuki produktu to 70% kwoty 1,70 zł (co daje 1,19 zł).


Jeżeli cena kupowanego produktu jest wyższa za sztukę (produkt kosztuje więcej niż 1,70 zł), otrzymuje się maksymalną dopuszczalną refundację (jak wyżej), a różnicę w cenie pokrywa się z własnej kieszeni. Jeżeli natomiast nabywa się produkty, których cena za sztukę jest niższa niż 1,70 zł, refundacja obejmuje 70% tejże niższej ceny.

Refundacja wkładów anatomicznych lub podkładów o chłonności 250 ml i więcej

Miesięczny limit refundacyjny: 1 zł x 90 sztuk – 30% = 63 zł

Maksymalne dofinansowanie NFZ do jednej sztuki produktu to 70% kwoty 1 zł (co daje 0,70 zł).

Analogicznie jak przy refundacji pieluchomajtek, także w tym przypadku, kupując produkt w cenie wyższej niż wskazane w rozporządzeniu 1 zł za sztukę, otrzymuje się dofinansowanie do wysokości limitu, a resztę kwoty dopłaca się ze swojej kieszeni. Przy kupnie produktu tańszego niż 1 zł za sztukę, refundacja obejmuje 70% tej niższej ceny.