inspirující studie stanovuje nový standard v architektuře nemocničního pokoje

KARMIN:

Inspirující studie stanovuje nový standard v architektuře nemocničního pokoje.

Pacienti jsou hospitalizováni proto, aby se uzdravili, ne aby se jejich stav zhoršil. Během pobytu v nemocnici však mohou jejich zdraví a proces uzdravování výrazně ovlivnit infekce. Boj proti virům a bakteriím začíná na nemocničním pokoji. Výzkumný projekt KARMIN (zkratka vytvořená z německých výrazů pro nemocniční architekturu, mikrobiom a nozokomiální infekce) zavádí nový standard optimálního nemocničního pokoje navrženého tak, aby podporoval prevenci infekcí.

Plán prevence infekcí


Zajištění prevence infekcí by nemělo být ponecháno pouze na zdravotnících. Této výzvy se musí chopit i odborníci z dalších oborů, jako jsou architekti, designéři nebo biologové.

Pilotní výzkumný projekt jasně ukázal, že prevence infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče (dříve nozokomiálních infekcí) nemůže spočívat pouze na bedrech zdravotníků: „Hledání řešení pro lepší prevenci infekcí a boj proti nim by neměly být ponechány na jedné izolované skupině odborníků,“ souhlasí hlavní řešitel a architekt projektu KARMIN, Wolfgang Sunder, Ph.D., z Institutu projektování staveb, průmyslových a zdravotnických budov (IKE) na Technické univerzitě v Braunschweigu (TU Braunschweig). „Takový úkol vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti týmu odborníků z různých profesí a oborů.“

Interdisciplinární tým odborníků navrhl prototyp


Tým architektů, projektantů, lékařských odborníků a molekulárních biologů z TU Braunschweig a Charité Berlin byl první, kdo s přispěním profesionálů napříč obory určil rizikové faktory pro přenos infekce na nemocničním pokoji. Společně navrhli optimální půdorys a vybavili pokoj nejlepším možným vybavením pro daný účel, které ale zároveň omezuje kontaminaci nebezpečnými patogeny.

Hygiena závisí zejména na činnosti lidí na nemocničním pokoji: na chování pacientů, na pohybu nemocničního personálu během pracovních činností v místnosti, na tom, kde a jak se v místnosti pohybují návštěvy, a na tom, jak je místnost uklízena a dezinfikována. Například z tohoto důvodu jsou všechny předměty v prototypové místnosti KARMIN, které se dotýkají podlahy, pohyblivé, takže je lze snadno během úklidu přesunout.

Návrh pokoje má za cíl usměrňovat pohyb personálu po místnosti a podporovat dezinfekci rukou.

Pracovní postupy a dezinfekce rukou

Dávkovače dezinfekčních prostředků speciálně vyvinuté pro projekt KARMIN jsou strategicky umístěny podél tras pohybu personálu v místnosti, na pultu pracovní stanice zdravotních sester, v nohách každé postele a v koupelnách pacientů. Takto je minimalizován zbytečný pohyb po místnosti. Dávkovače jsou umístěny na dohled zdravotních sester, čímž podporují dezinfekci rukou.


Pracovní postupy a dezinfekce rukou

Zdravý design nemocničního pokoje

Nebyla to jen pandemie viru Covid-19, která vynesla na světlo to, co je již dlouho zřejmé: nemocniční pokoj s opatřeními proti přenosu infekcí musí chránit lidi nacházející se v těsné blízkosti od sebe před patogeny a musí být přizpůsobitelný aktuální situaci. „Moderní nemocniční pokoj se musí rychle a neustále přizpůsobovat měnícím se okolnostem v závislosti na pokroku v medicíně, na společenských požadavcích a na rozvoji v oblasti architektury a stavebnictví,“ říká Wofgang Sunder. Jednu z největších výzev představuje nárůst počtu infekcí a multirezistentních bakterií, demografické změny ve společnosti, inovace v medicínských technologiích, nové možnosti léčby a měnící se očekávání pacientů.

Uspořádání místnosti a návrh interiéru podporující fyzické a duševní zdraví
Tzv. uzdravující architektura bere v úvahu potřeby a stav pacientů během nemoci, stres z hospitalizace, stejně jako proces léčby a zotavování. Uspořádání místnosti a návrh interiéru podporují fyzickou a duševní pohodu pacientů a jejich příbuzných. Trasy pohybu v pokoji, stejně jako nábytek a vybavení, jsou navrženy tak, aby optimalizovaly pracovní postupy zaměstnanců, a tím je zjednodušily a usnadnily.

Nemocniční pokoj KARMIN představuje ukázkový příklad uzdravující architektury. Cílem projektu bylo navrhnout místnost, která účinně omezuje křížovou kontaminaci patogeny mezi lékaři, sestrami, pacienty a úklidovým personálem.

„Moderní nemocniční pokoj se musí rychle a neustále přizpůsobovat měnícím se okolnostem, které závisejí na pokroku v medicíně, na společenských požadavcích a rozvoji v oblasti architektury a stavebnictví.“
Architekt Wolfgang Sunder, Ph.D., vedoucí projektu KARMIN.


Zdravý design nemocničního pokoje

Ideální dvoulůžkový nemocniční pokoj

Výzkumníci v rámci KARMIN konzultovali jak s odborníky, tak s různými typy uživatelů nemocničních pokojů. Tým odebral vzorky stěrů z povrchů a předmětů, jako jsou kliky dveří a umyvadla. Dokonce byly odebrány i stěry z těla pacientů. Interdisciplinární tým zároveň analyzoval pracovní postupy a trasy pohybu zdravotních sester, lékařů a úklidového personálu v pokoji. Jedním ze závěrů výzkumu například bylo, že patogeny jsou nejčastěji přenášeny mezi pacienty sdílejícími stejný pokoj, když lékaři a sestry komunikují s jedním pacientem během ošetřování druhého, a kdy například tento pacient zavolá sestru ke svému lůžku s žádostí o pomoc.

„Na základě nových poznatků a analýz tým definoval požadavky na nemocniční pokoj, včetně koupelny, s opatřeními proti přenosu infekcí. Nemocniční pokoj KARMIN představuje první prototyp dvoulůžkového pokoje se dvěma koupelnami, který je navržený a vybavený tak, aby účinně bránil přenosu infekcí. Byl to také první prototyp pokoje, který interdisciplinární výzkumný tým dokázal naplánovat, realizovat a analyzovat,“ uvedl vedoucí projektu Wolfgang Sunder.

Konkrétní řešení zahrnuje pečlivě promyšlené, speciální zónové uspořádání místnosti, inovativní vybavení a funkce, jako je dezinfekční dávkovač BODE/HARTMANN Eurospender 3 flex v nohách lůžek, noční stolek, terminál u lůžka pacienta zobrazující inovativní informační obsah s kampaněmi cíleně zaměřenými na pacienta a v neposlední řadě pečlivě plánovaný koncept osvětlení.

Ideální dvoulůžkový nemocniční pokoj

Intuitivní dezinfekce, snadné čištění: inovace spočívá v detailech
Vchod
Vstup do pokoje se otevírá směrem k lůžkům pacientů proto, aby měl zdravotnický personál snadný a ničím nezakrytý výhled na pacienty. Sestry mohou snadno vidět, co se v nemocničním pokoji děje přímo ze dveří.

Terminál u lůžka pacientů
Terminál s otočným ramenem umístěný u lůžka pacienta je důležitým informačním centrem vzdělávání a podpory pacientů. Obsah vzdělává uživatele v oblasti hygienických návyků, postupů a nejlepších způsobech, jak předcházet infekcím. Virtuální obsah umožňuje pacientovi hrát aktivní roli v prevenci infekcí během jeho pobytu v nemocnici.

Bezspojový noční stolek KARMIN
Snížení počtu komponent umožnilo vytvořit bezspojový design, který výrazně usnadňuje čištění nočního stolku. S tímto novým vybavením se snadněji manipuluje a zaoblené povrchy a zásuvky se snadněji dezinfikují.

Osvětlení
Ovládací panel u vstupních dveří umožňuje zaměstnancům volit různé scénáře osvětlení na základě jejich činnosti v místnosti. V závislosti na daném úkolu si sestry a úklidový personál mohou vybrat nejlepší variantu osvětlení, která bude podporovat aktivity, které vdané době dělají.

Pracovní stanice sestry
Pult a skříň pracovní stanice jasně sdružují úkoly a umožňují bezpečnou přípravu v bezprostřední blízkosti lůžka pacienta. Použité materiály lze bezpečně likvidovat, přičemž nové zdravotnické a pečovatelské prostředky, rukavice a dávkovač dezinfekčních prostředků jsou v pohodlném dosahu.

Inovativní dávkovač dezinfekčních prostředků KARMIN
Dávkovače dezinfekce, jako jsou dávkovače TU Braunschweig a BODE/HARTMANN‘s Eurospender 3 flex, jsou umisťovány podél pracovních tras tak, aby se zabránilo přenášení patogenů personálem z jednoho pacienta na druhého. Dávkovač počítá, kolik dávek který člověk použil, a podporuje dodržování pravidel hygieny rukou.

Koupelna
Jedním z výsledků studie bylo, že k přenosu multirezistentních patogenů často dochází v koupelně pacientů. Dvoulůžkový pokoj KARMIN je proto navržen se dvěma koupelnami tak, aby se zabránilo křížové kontaminaci, ke které dochází, pokud dva pacienti sdílejí jednu koupelnu a dotýkají se stejných povrchů.

Prostor pro návštěvy
Příjemný prostor pro návštěvníky pod velkým panoramatickým oknem se skládá z hluboké lavice s oddělenými sedáky a stolu a židle po obou stranách pro každého pacienta. Zavěšená lavice umožňuje rychlý a snadný úklid. Prohlubeň pod lavicí v místě dotyku podlahy a stěn dále usnadňuje zametání a vytírání.

Vize: Nemocniční pokoj s opatřeními proti přenosu infekcí je pozitivním místem pro uzdravení a nabytí nových sil

Společnost HARTMANN byla součástí sítě oborových partnerů podporujících projekt KARMIN trvající několik měsíců. Koncem roku 2020 byl v areálu Charity Berlin instalován prototyp, který dává odborníkům i veřejnosti možnost nemocniční pokoj KARMIN prostudovat a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu. V rámci pokračování projektu se výzkumníci soustředí na další rozšiřování a optimalizaci tohoto konceptu.

Současná vlna pandemie poskytne výzkumným pracovníkům další nové poznatky, které jim umožní přistoupit k uzdravující architektuře z nového pohledu. V této fázi projekt KARMIN přinesl důkazy a stanovil nový standard pro efektivní plánování nemocničních pokojů v budoucnosti – pokojů, které již nebudou místem, kde se může skrývat neviditelné nebezpečí infekce, a které budou představovat vysoce funkční a pohodlné místo pro uzdravování a setkávání.

Intuitivní dezinfekce, snadné čištění: inovace spočívá v detailech