Coronavirus

COVID-19: Omezení šíření infekce
na globální úrovni

Informace, doporučení a tipy k omezení šíření infekce.

Pečlivě sledujeme nejnovější zprávy týkající se šíření viru 2019-nCoV. Odpovědné úřady na celém světě zavedly rozsáhlá opatření, která mají za cíl zabránit jeho dalšímu šíření. Je důležité brát tuto epidemii a její možné důsledky vážně. Stejně důležité však je, abychom zůstali klidní a seznámili se s dostupnými vědeckými fakty.

Virus (2019-nCoV) patří mezi koronaviry čeledi Coronaviridae. Tyto obalené viry mohou způsobovat gastrointestinální infekce a respirační infekce, jako jsou bronchitida nebo nachlazení, ale také závažný syndrom akutní dechové tísně. Do této skupiny patří viry jako jsou SARS-CoV (koronavirus závažného syndromu akutní dechové tísně) a MERS-CoV (blízkovýchodní koronavirus akutní dechové tísně). Přenos viru probíhá hlavně prostřednictvím kapiček tekutiny nebo kontaktem. Inkubační doba viru 2019-nCoV je až 14 dní a v tomto období může být virus přenesen na jinou osobu ještě předtím, než se objeví jeho příznaky.

Je důležité vědět, že virus (2019-nCoV) lze inaktivovat pomocí dezinfekčních prostředků na bázi alkoholu (je nutná virucidní aktivita proti obaleným virům) – které představují zlatý standard v oboru a které se běžně používají v profesionální dezinfekci rukou a povrchů.

Zdravotnické prostředky jako jsou masky, rukavice, pláště, izolační pláště, ochranné brýle a čepice mohou také prevenci infekcí nebo nemocí napomoci. Tyto prostředky vytvářejí bariéru mezi uživatelem a potenciálně patogenním prostředím a mohou tak přispět ke snížení rizika křížové kontaminace.

Zdravotnické organizace WHO a CDC vytvořily seznam nejúčinnějších preventivních opatření, jak chránit sebe i ostatní:

  • Často si myjte ruce mýdlem po dobu nejméně 20 sekund, nebo používejte dezinfekci rukou na bázi alkoholu.
  • Pokud kýcháte, zakryjte si nos a ústa kapesníkem nebo loktem, kapesník ihned vyhoďte a poté si umyjte ruce.
  • Dbejte na to, abyste se nedotýkali očí, nosu nebo úst neumytýma rukama.
  • Vyvarujte se blízkého kontaktu s kýmkoli, kdo jeví příznaky podobné nachlazení nebo chřipce.
  • Často čistěte a dezinfikujte předměty a povrchy ve vašem okolí.
  • Pokud máte kašel, horečku nebo potíže s dýcháním, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Maso a vejce vařte po dostatečnou dobu.
  • Vyvarujte se nechráněného kontaktu s volně žijícími nebo hospodářskými zvířaty.

Jak šíření infekce účinně omezit

K inaktivaci koronavirů, jako jsou SARS-CoV, MERS-CoV nebo dosud neznámý nCoV-2019 se používají dezinfekční přípravky s virucidní účinností na obalené viry. Dezinfekční přípravky HARTMANN na ruce (značky Sterillium, Manusept), na kůži (značky Cutasept), na povrchy (značky Bacillol, Kohrsolin, Mikrobac, Dismozon) a na nástroje (značky Bomix, Korsolex) jsou všechny virucidní na obalené viry a mohou se proto použít.
Vždy je nutné dodržet doporučenou expoziční dobu, která vychází ze způsobu užití.

Video WHO: Jak si mýt ruce?

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Odpovědnost nás všech

Virus 2019-nCoV není zdaleka jediným infekčním rizikem. Virus chřipky a další patogeny představují potenciální riziko –zejména pro lidi s narušeným imunitním systémem, pro starší lidi nebo pro děti. Tyto patogeny nedostávají vždy ze strany globálních zdravotnických organizací a médií stejnou pozornost. Aby se šíření infekcí zastavilo, musí každý převzít určitou míru odpovědnosti. Je to doslova v našich rukou” uvádí Dr. Sebastian Blockus (Applied Science, BODE SCIENCE CENTER).

Více informací o viru 2019-nCoV a aktuálním vývoji naleznete na stánkách Světové zdravotnické organizace a CDC Center pro kontrolu a prevenci nemocí.