Studenti navrhli,  jak zlepšit kvalitu zdravotní péče v Česku

HARTMANN School Awards

Studenti navrhli, jak zlepšit kvalitu zdravotní péče v Česku

První ročník HARTMANN School Awards jde do finále. Projekt, za jehož vznikem stojí společnost HARTMANN – RICO ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů a vydavatelstvím Mladá fronta, již zná osm soutěžních týmů ze středních zdravotnických škol z celé České republiky, které na základě zadání identifikovaly úzká místa a popsaly návrhy na změny, které mohou pozitivně ovlivnit kvalitu zdravotní péče.

Tuzemský systém zdravotní a sociální péče se dlouhou dobu potýká s nedostatkem zdravotnických pracovníků. Kromě motivace stávajících studentů k činorodosti a rozvíjení jejich kritického myšlení si projekt klade za cíl stát se součástí dlouhodobé snahy zvýšit prestiž nelékařských zdravotnických oborů a povědomí veřejnosti o povolání sestry i dalších zdravotnických oborů. „Chceme ocenit aktivitu nadějných a ambiciózních studentů nelékařských zdravotnických škol a vyzdvihnout hodnotu oboru, který zasluhuje odpovídající uznání,“ zdůraznil výkonný ředitel HARTMANN – RICO Tomáš Groh.

HARTMANN School Awards doplňuje již existující skupinu aktivit s obdobnou ambicí. Patří k nim například kampaň Studuj zdrávku, kterou unie připravuje spolu s Ministerstvem zdravotnictví a odbory nebo soutěž Sestra roku, kterou pořádá vydavatelství Mladá fronta ve spolupráci s HARTMANN – RICO.

Doktoři dovolí aneb Mládí vpřed
Studentky a studenti třetích ročníků zdravotnických škol mají v rámci HARTMANN School Awards možnost aktivně se zapojit do přehodnocování procesů zdravotní péče směrem k jejímu zefektivnění a ovlivnit, jak bude fungovat v praxi.

Výzvu vyslyšelo osm tříčlenných týmů a odevzdalo své projekty, které porota podrobně prostudovala. „Obsahem jsme nadšeni, už nyní vidíme několik zajímavých nápadů,“ říká Tomáš Groh a upřesňuje: „Většina týmů vycházela z reálné praxe – autoři projektů byli v rámci covidové pandemie nasazeni do nemocnic či LDN na výpomoc. Zažili tak vypjaté situace, ve kterých nabrali cenné praktické zkušenosti.“

Kritéria hodnocení HARTMANN School Awards

1. Proveditelnost v rámci ČR
• Je někde v ČR již řešeno v reálných podmínkách?
• Umožňuje nám navrhované řešení platná legislativa v ČR (např. standardy)?

2. Míra finančního zatížení zdravotnického zařízení
• Je toto řešení finančně nad rámec běžného financování zdravotnického zařízení?
• Uměli byste stanovit orientační výši finančních prostředků?

3. Míra zatížení lidských zdrojů
• Kolik dle vašeho názoru bude potřeba lidí/zdravotnických pracovníků?
• Bude potřeba více osob oproti stávajícímu stavu?

4. Časová proveditelnost konkrétních návrhů
• Jsou navrhované aktivity nad rámec časové náročnosti běžných činností ve zdravotním zařízení?
• Kolik osob je třeba na navrhovanou aktivitu?

Napříč všemi projekty ve velké míře rezonovalo téma komunikace s pacientem. Důraz padl na duševní komfort pacientů, který, jak je všeobecně známo, významně pomáhá k celkové rekonvalescenci. Nezanedbatelnou součástí nápadů byl už samotný vzdělávací systém zdravotníků, kteří se mají učit správnému jednání s nemocnými, a odborná školení, která jim k tomu pomohou.

Práce však neopomněly ani praktická zlepšení ve zdravotnických zařízeních jako bezpečnostní a kamerový systém, snadné wi-fi připojení nebo například snadný přístup k lůžkům ze tří stran, což mimo jiné řeší i zmíněný výzkumný projekt KARMIN.

Studenti zdůraznili i palčivé téma nejen českého zdravotnictví, jakými jsou infekce spojené se zdravotní péčí a řešení jejich prevence. Nápady dále zahrnovaly edukační videa a tištěné materiály jak pro personál, tak pacienty.

Všichni zapojení studenti budou mít prostor své projekty prezentovat osobně koncem září. Vítězné týmy a další ročník soutěže budou vyhlášeny v rámci galavečera 21. ročníku soutěže Sestra roku, který se bude konat 23. listopadu v Paláci Lucerna v Praze.

"Velice vítám a děkuji za tuto aktivitu, protože zapojení studentů je přesně krok, který je skvěle motivuje k budoucímu povolání. Jsem potěšena, s jakým nadšením k tomu studenti přistoupili a jak kvalitní projekty předkládají. Je to důkaz toho, že mají o své povolání zájem, že praxe a její vylepšení je přesně to, co je zajímá. Věřím, že tyto náměty budou v praxi využity a že se tato soutěž stane tradicí."
PhDr. Martina Šochmanová, MBA  prezidentka ČAS
PhDr. Martina Šochmanová, MBA
prezidentka ČAS