Rok 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace Rokem sester a porodních asistentek.

Jubilejní ročník Sestry roku
ocenil své vítěze

Rok 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace Rokem sester a porodních asistentek. Stalo se tak na počest 200. výročí narození Florence Nightingale, zakladatelky a průkopnice povolání zdravotní sestry.

Stalo se tak na počest 200. výročí narození Florence Nightingale, zakladatelky a průkopnice povolání zdravotní sestry. Zástupce této krásné, avšak nelehké profese i letos ocenila odborná porota prestižním titulem Sestra roku. Vyhlašování se konalo už po dvacáté – 16 let spolu s HARTMANN – RICO jako generálním partnerem akce.

30. září se v Kině Lucerna v Praze uskutečnilo netradiční finále soutěže Sestra roku 2019. Ocenění se slavnostně předávala za přísných hygienických podmínek v omezeném počtu účastníků a diváci ho mohli sledovat prostřednictvím živého online přenosu.Letošní ročník se více než kdy jindy nesl v duchu velkých díků, které směřovaly k sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Nesmírná fyzická i psychická náročnost tohoto povolání nabírá pod tlakem celosvětové pandemie ještě větší rozměr.
Tomáš Groh, předává šek

Moderace slavnostního večera se ujal Libor Bouček. Záštitu nad soutěží tradičně převzali Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Česká asociace sester (ČAS) a Asociace zdravotnických škol ČR. Vítěze jednotlivých kategorií vybrala odborná porota v čele s její předsedkyní PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA, prezidentkou ČAS.

HARTMANN – RICO podporuje soutěž Sestra roku už šestnáct let. Tomáš Groh, člen představenstva společnosti, při závěrečném poděkování sestrám připomněl, že „covid je výzvou dneška, ale ošetřovatelská péče je výzvou budoucnosti, která je díky sestrám naplňována“. Jako dík za jejich práci předal šek v hodnotě 20 000 korun České asociaci sester. Ocenil i nezastupitelnost péče o stomické pacienty a druhý šek v hodnotě 50 000 korun věnoval asociaci ILCO.

Sestra v přímé ošetřovatelské péči

První místo v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči obsadila Veronika Petrášová, dětská sestra oddělení neonatologie ve Fakultní nemocnici Ostrava. Druhé místo získal Martin Šulc, všeobecná sestra specialistka na oddělení akutní kardiologie, koronární jednotka, Nemocnice Na Homolce v Praze. Třetí byla Bc. Kateřina Pernická, všeobecná sestra, metabolická jednotka Interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole v Praze.

Sestra v managementu a vzdělávání

Vítězkou v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání se stala Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Fakultní nemocnice Hradec Králové. Druhé místo získala Mgr. Ilona Lálová, staniční sestra II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, koronární jednotka. Třetí místo obsadila PhDr. Andrea Polanská, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči, Fakultní nemocnice Ostrava.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Sestra roku

Držitele ceny Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství vybírá redakce časopisu Zdravotnictví a medicína ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit celoživotní práci nominovaných, již představují významný kvalitativní přínos pro rozvoj oboru ošetřovatelství. Letos ho z rukou Dagmar Havlové převzala Bronislava Kunová, úseková sestra Domova seniorů Břeclav.

Online anketa Sestra mého srdce

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula předal ocenění Veronice Petrášové, která získala nejvíce hlasů v online anketě Sestra mého srdce.

Nejlepší zdravotnická škola roku

Počtvrté v historii soutěže se konalo i vyhlášení vítěze kategorie Nejlepší zdravotnická škola roku. Podporou středoškolského zdravotnického vzdělávání chce vydavatelství Mladá fronta připomenout jeho celospolečenský význam a motivovat budoucí nelékařské zdravotníky, aby se pro studium na zdravotnických školách rozhodli. Vítězem této kategorie se stala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín.

Veřejná skupina na Facebooku
pro všechny zdravotníky a pečovatele

U příležitosti Roku sester a porodních asistentek HARTMANN – RICO založila novou edukační a diskuzní skupinu ze světa zdravotnictví. Jedná se o další z iniciativ společnosti na podporu prestiže a vnímání nenahraditelnosti této profese.

Tato platforma je určená všem stávajícím a budoucím zdravotním sestrám a dalším nelékařským zdravotním pracovníkům v České republice.

Veřejná facebooková skupina Zdravotní sestra funguje přesně rok. Za tu dobu se připojilo téměř 5 000 členů, kteří zde mají možnost sdílet praktické informace, novinky, tipy, rady a zkušenosti a diskutovat nad aktuálními tématy z oboru.

Facebook Zdravotní sestra

Veřejná skupina na Facebooku pro všechny zdravotníky a pečovatele