bg-country-switch bg-country-switch

Nové nařízení o zdravotnických prostředcích vstupuje v platnost
už letos v květnu

Účelem MDR je výrazně zlepšit kvalitu, bezpečnost a spolehlivost zdravotnických prostředků a mechanismů dozoru nad trhem se zdravotnickými prostředky. Společnost HARTMANN investovala nemalé prostředky, aby se stala jedním ze subjektů na trhu, který je na MDR plně připraven.

MDR (Medical Device Regulation) je nové nařízení EU o zdravotnických výrobcích (EU 2017/745), které vstoupilo v platnost na konci května 2017. Po přechodném období je nutné ho aplikovat nejpozději od května 2020.

Co se v rámci MDR od roku 2020 změní?

  • Zaměření na celkový životní cyklus produktu s ohledem na jeho bezpečnost, a to již od fáze vývoje až po sledování po jeho uvedení na trh a konec jeho životnosti.
  • Nové požadavky na klinické zkoušky, technickou dokumentaci, testování produktu, na jejich označování, balení a dozor po uvedení na trh.
  • Pro lepší sledovatelnost produktu musí nést každý prostředek jedinečnou identifikaci zdravotnického prostředku (UDI).
  • Výrobci mají nově aktivní roli i během fáze po uvedení prostředku na trh.
  • Je připravována nová databáze pro registraci všech zdravotnických prostředků distribuovaných v EU (EUDA MED).

Jaké jsou benefity MDR?

Pro pacienty:
• bezpečnost
• sledovatelnost
• transparentnost

Pro zákazníky HARTMANN:
• zjednodušení portfolia
• bezpečnost (více důkazů)
• transparentnost (identifikace + sledovatelnost)

Jsme profesionálním a spolehlivým partnerem

Kvalita a bezpečnost zdravotní péče jsou prioritou. Naším cílem je vše zařídit tak, aby naši zákazníci mohli nerušeně pokračovat ve své každodenní práci a mohli se soustředit na svoje pacienty. MDR se bude vztahovat na většinu produktů v portfoliu HARTMANN. Proto naše interní pracovní skupina intenzivně pracuje na sladění našich výrobků s MDR už od roku 2017.

Jako jedna z prvních společností na globálním trhu jsme prošli audity fáze 1 a fáze 2 MDR (a MDD) v PAUL HARTMANN AG. Nyní máme naše výrobkové portfolio v souladu s MDR.

Případné změny sortimentu komunikujeme transparentně, a pokud je to možné, nabízíme adekvátní náhradu za produkty, jejichž výroba bude ukončena. S našimi partnery a dodavateli zůstáváme v úzkém kontaktu a podporujeme své zákazníky během celé přechodné fáze.

"Jsme na MDR připraveni a naším cílem je mít do května 2020 portfolio prostředků spadající do třídy I plně kompatibilní s MDR."
Termíny implementace MDR