bg-country-switch bg-country-switch

Публикуване и авторски права

Последна актуализация: 10 Август 2016

Публикуване и авторски права

ТП ХАРТМАНН-РИКО
кв. Изток, ул. „Майор Юрий Гагарин“ 25А
1113 София
България

телефон:
02/964 18 20

Ограничена отговорност
Информацията, публикувана на този сайт е предоставена от вътрешни и външни източници на ТП Пол Хартманн и се допълва и обновява постоянно. Тя цели единствено представянето на продуктите и услугите на Hartmann. ТП Пол Хартманн не претендира за представителност и не гарантира изчерпателността и коректността на информацията, публикувана на този сайт. За специфични запитвания, касаещи нашите продукти и услуги, моля свържете директно с ТП Пол Хартманн.

Условия за ползване
Всички снимки и информацията, съдържащи се в тези интернет страници, доколкото те са възпроизводими, са защитени от авторското право или други права на индустриална собственост. Използването и възпроизвеждането на тази информация не е разрешено без предварително писмено съгласие на ТП Пол Хартманн. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на тази интернет страница без предварително предупреждение, когато счита това за уместно.

Предпазване на лични данни
Като въпрос на принцип, можете да използвате тези интернет страници, без да предоставяте лични данни. В случай, че бъдат предоставени лични данни, това става изцяло доброволно и според целите за събиране на тази информация. Тя не се предоставя на трети лица без изрично съгласие

Препратки към сайтове на трети страни
Този сайт съдържа препратки към сайтове на трети страни, върху чието съдържание ТП Пол Хартманн няма влияние. Следователно, ТП Пол Хартманн не гарантира и не поема отговорност за съдържанието на тази информацията.

Webanalytics
Използването на технологии, предоставени от etracker GmbH (www.etracker.com), потребителски данни се събират с маркетингови и оптимизационни цели. Това става с помощта на малки текстови файлове "Бисквитки", които се съхраняват в браузъра на посетителите и позволяват интернет браузъра да бъде разпознат. Данните не се използват, за да се идентифицират лично посетителите на този сайт.

Отмяна събирането на данни