Нашите ценности

Нашата визия за бизнеса е подкрепена от силен набор от ценности

Нашата мисия е:

 • Анализ на здравните грижи, постоянно търсене на начини за подобряване на лечението и резултатите в здравеопазването, както в професионалния сектор, така и у дома.
 • Да бъдем водеща компания при създаването и производството на продукти за грижа за здравето и движеща сила в постоянното усъвършенстване на здравните грижи.

По пътя към нашата мисия ние следваме три основни ценности:

Страст, Партньорство и Професионализъм

Страст

Ние влагаме страст в това, което правим с цел да стимулираме развитие в здравеопазването. Ние се стремим да създаваме и прилагаме идеи, които ще подобрят качеството на живот на милиони хора. Горди сме от постиженията си, но няма да спрем. Винаги ще има хора, чиито живот може да бъде подобрен благодарение на постоянната ни работа.

"Страстта е тази, която ме кара да дам своя принос. Партньорството ми дава сигурност, че работя по правилния начин, а професионализмът ме насърчава да бъда най-добрият"


Джерами Уитакър – Директор Връзки с обществеността PAUL HARTMANN AG
Джерами Уитакър – Директор Връзки с обществеността

Партньорство

С цел да стимулираме развитие в здравеопазването, ние сме открити и си сътрудничим. Знаем, че можем да предизвикаме положителна реална промяна в дългосрочен план само чрез изграждане на устойчиви партньорства със здравни специалисти, пациенти, хора, полагащи грижи за лежащо болни, фармацевти, дистрибутори и други заинтересовани страни. Различните гледни точки ще генерират по-добри идеи за доброто на повече хора.

Професионализъм

За да стимулираме развитие на здравеопазването, ние приемаме сериозно всичко, което правим. Ние сме опитни и квалифицирани. Отнасяме се с уважение към хората, изграждаме доверие и създаваме трайни взаимоотношения по честен и открит начин. Успехът се крепи на взаимно уважение и доверие.

Ето как ние правим
Стъпка напред към здравето

Нашето обещание – HARTMANN прави Стъпка напред към здравето
Какво означава това на практика?

Инкотиненция: Стъпка напред към по-добро качество на живот

Стъпка напред означава:

 • създаване на чувство за сигурност и подобряване качеството на живот за тези, които живеят с инконтиненция
 • разработване на иновативни решения, които позволяват на хората да живеят добре
 • разработване на иновативни решения, които да предоставят на специалистите в областта на здравеопазването високо качество и ефективност на разходите
 • използване на технология, с чиято помощ да бъдат изпълнени най-високите изисквания за надеждност и ефикасност

Лечение на рани: Стъпка напред към лечение на хронични и трудно зарастващи рани

Стъпка напред означава:

 • разработване на продукти за по-лесно и бързо лечение
 • улесняване живота на хората
 • съчетаване на клинична ефективност и комфорт
 • осигуряване на ефективни и икономически изгодни решения
 • забележителен резултат в целия процес на лечение на рани - от бързото почистване и изграждане на тъкани до пълното затваряне на раната

Диагностика: Стъпка напред в грижата за здравето ни

Стъпка напред означава:

 • разработване на точни и лесни за използване диагностични устройства за домашна употреба
 • нови идеи с ориентиран към семейството подход
 • предоставяне на готови решения, които се използват и препоръчват от специалисти за домашна употреба
 • осигуряване на помощ на хората в управлението на собственото им здраве

Дезинфекция

Стъпка напред означава:

 • подобряване на хигиенните мерки чрез усъвършенстване и практическо прилагане на научните изследвания
 • предлагане на най-надеждните продукти и решения
 • намаляване на риска от инфекции и свързаните с тях разходи

Превенция на риска: Стъпка напред към по-висока ефективност

Стъпка напред означава:

 • разработване на решения и стратегии, които добавят стойност, повишават ефективността и влияят върху поведението
 • предлагане на иновативни продукти, които задават по-високо ниво на безопасност
 • производство на висококачествени продукти, на които може да се разчита
 • да бъдеш партньор, който винаги е насреща и винаги е готов да помогне