Да намалим разпространението на инфекцията на глобално ниво

Постоянно следим развитието на SARS CoV-2. Ситуацията е изключително динамична, а властите в световен мащаб установяват все по-обширни мерки срещу по-нататъшното разпространение на вируса. Важно е да се обърне сериозно внимание на огнищата и евентуалните последици. Но също толкова важно е да запазим спокойствие и да погледнем научните факти.

Вирусът (SARS CoV-2) принадлежи към Коронавирусите на семейство Coronaviridae. Тези обвити вируси причиняват стомашно-чревни инфекции, респираторни инфекции, като бронхит или настинка, но също и тежък остър респираторен синдром. Последният включва представители като SARS-CoV (тежък остър респираторен синдром коронавирус) и MERS-CoV (респираторен синдром коронавирус на Близкия Изток). Предаването се осъществява главно по капков път или чрез контакт. Инкубационният период на SARS CoV-2 е до 14 дни и вирусът може потенциално да се предаде в този период, дори преди появата на първите симптоми.

Важното е да се знае, че вирусът (SARS CoV-2) може да се инактивира с дезинфектанти на основата на алкохол (необходимо е вируцидно действие срещу обвитите вируси) - което е златният стандарт в нашата индустрия и често се използва при професионална дезинфекция на ръцете и повърхностите.

Медицинските продукти като маски, ръкавици, предпазни престилки, защитни очила, също са предназначени за предотвратяване на инфекция или заразяване, тъй като осигуряват бариера между потребителя и потенциално патогенната среда и могат да допринесат за намаляване на риска от кръстосано заразяване.

Световната Здравна Организация и Центърът за контрол и превенция на заболяванията посочват най-ефективните превантивни мерки, с които да предпазим себе си и останалите:

  • Често мийте ръцете си със сапун и вода за поне 20 секунди или използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
  • Когато кихате, покрийте носа и устата си с кърпичка за еднократна употреба или сгънат лакът. В случай, че сте използвали кърпичка, незабавно я изхвърлете и веднага измийте ръцете си.
  • Не докосвайте очите, носа и устата си, особено с ръце, които не са измити.
  • Избягвайте тесен контакт с хора със симптоми на настинка или грип.
  • Често почиствайте и дезинфекцирайте предмети и повърхности.
  • Ако имате кашлица, треска или затруднения с дишането, незабавно потърсете медицинска помощ.
  • Старателно приготвяйте продукти от животински произход като месо и яйца.
  • Избягвайте открит контакт с диви или селскостопански животни.

Отговорност на всеки от нас

“SARS CoV-2 не е единственият инфекциозен риск, който ни заобикаля. Грипните вируси и други патогени също са потенциални рискове - особено за хора с увредена имунна система, възрастни хора или малки деца. Тези патогени не винаги получават едно и също внимание от световните власти и медиите. Така че, за да се спре разпространението на инфекции, всеки трябва да поеме определена степен на отговорност.

Да си останем вкъщи! Това буквално е в нашите ръце.

Доверявайте се само на достоверни източници и не разпространявайте непотвърдени и неверни новини.

Актуална информация за развитието на COVID-19 можете да откриете като последвате линковете към официалния сайт на Световната Здравна Организация - World Health Organization и официалния сайт на Центъра за контрол и превенция на заболяванията - CDC Centers for Disease Control and Prevention.