Страх и болка при преглед на рана? Не и с атравматични превръзки

Пациентите често асоциират смяната на превръзка с негативно преживяване.

Често пациентите асоциират смяната на превръзка с негативно преживяване. Свалянето на старата превръзка обикновено е най-болезнената част от процеса, а пациентът изпитва силно безпокойство. Как да избегнем това?

Залепването на превръзката към повърхността на секретираща рана винаги е най-болезненото и травматизиращо събитие при ревизия на раната. Абсорбираният секрет засъхва в превръзката и здраво залепва за нея. Когато превръзката трябва да бъде сменена, заедно с нея се отлепва и новообразуваната тъкан. Това свличане на клетки е силно травматизиращо за раната, особено във възпалителната фаза от оздравителния процес. Създава се сериозен дискомфорт и допълнителна болка за пациента. Установена практика, с цел по-нежно отлепване на превръзката е, тя да бъде навлажнена с разтвор на Рингер или 0,9% разтвор на NaCl. Важно е също така да се запази новоформираната тъкан. Ето защо употребата на адхезивни превръзки може да се превърне в сериозна тежест за пациента.

С цел да се предотврати болка в раната и нарушения в оздравителния процес, превръзките трябва да притежават, т.нар. атравматични свойства. Това означава да са нежни към кожата и да не залепват дори и при продължително носене върху секретираща рана. Тази атравматичност позволява смяна на превръзката с малко болка, а често и без никаква.

Към днешна дата се предлага широка гама от продукти за рани от всякакъв произход.


Превръзки на HARTMANN за атравматична ревизия на рана: