Доктор носи работно облекло Доктор носи работно облекло
Превенция на риска

Намаляване на риска от инфекции чрез употреба на еднократно облекло

Разберете как еднократните облекла и покривала предотвратяват преноса на бактерии и с какво се различават от текстилните материали.

Различните видове операции носят различен риск от инфекция. Дългите и сложни операции с голям излив на течности и кръв са по-рискови в сравнение с по-краткотрайните операции, където не се предполага голямо количество телесни течности, но въпреки което риск съществува.

Дори в случаите, когато хигиенните стандарти се спазват стриктно и се прилага обичайната антибиотична профилактика, се наблюдава инфекция на оперативното поле около 1 – 5 % в определени процедури. За засегнатите пациенти това означава удължен период на функционални ограничения и болка, дори да няма по-сериозни последствия.

Доктор сочи към екран

Грижа за пациента и здравна икономика

Редуцирането на инфекциите свързано главно с грижата за пациента, но също така е съществена икономическа цел на всяка болница. Според изследване на Университетската болница в Уисконсин, САЩ, удълженият период на хоспитализация, нужен за лечението на пост-оперативни инфекции представлява решаваш разходен фактор.

Еднократен срещу многократен материал

Материалът, който се използва за стерилни покривала и облекла също повдига въпроси от здравно-икономическо естество. Покривалата и облеклата за операционна зала, изработени от нетъкан текстил често са предпочитани пред текстилът за многократна употреба главно заради безопасността на материала и неговите високи нива на защита срещу инфекции. Въпреки че, тези доводи са достатъчно важни, друго преимущество на еднократния материал е липсата на множеството процеси, свързани с текстила, които отнемат време, средства и трудно се оптимизира.

Медицинските продукти са класифицирани в две нива на защита: високо и стандартно. Това означава, че покривалата и облеклата могат да бъдат приспособени да отговарят точно на съответните хирургично-специфични изисквания за качество на материала и дизайн на продукта. Тази приспособимост позволява на болниците да изберат сигурни и икономически ефективни покривала със стандартно ниво на защита за ниско-рисковите операции и по-специфичните облекла за високо-рисковите операции, включващи големи количества телесни течности.

Еднократните и многократни материали са предмет на едни и същи стандарти за безопасност за целия им цикъл на живот. Тестовете за качеството и производствените процеси са подчинени на Европейски Стандарт EN 13795. Най-важният метод за изпитание се отнася за качествата и характеристиките на материала, които са ключови за надеждната защита срещу инфекции: чистота на частици (ISO 9073-10), резистентност срещу проникване на течности (Европейски Стандарт EN 20811) и микробно проникване в мокро състояние (Европейски Стандарт EN ISO 22610).

Хирург оперира