bg-country-switch bg-country-switch
Инконтиненция

Повишаване ефикасността при лечението на инконтиненция

Инконтиненцията е заболяване, което оказва значително влияние върху качеството на живот на засегнатите пациенти. Научете повече.

Слабостта на пикочния мехур е нарастващ проблем и в същото време голямо предизвикателство за здравните специалисти и здравните икономисти. Необходимо е да се осигури последователна, висококачествена грижа за пациентите, тъй като този проблем значително нарушава качеството на живот на засегнатите

Уринарната инконтиненция се описва с всяко случайно или неволно изпускане на урина, свързано със смущения на пикочния мехур и / или мускулната структура на тазовото дъно. Този проблем засяга страдащите както физически, така и психологически, но съществуват начини за намаляване на неговото въздействие.

Инконтиненцията трябва да се разглежда всеобхватно – необходимо е да се търси лечение, а в същото време и да се намерят най-ефективните продукти за подобряване качеството на живот.

Вдигане на табуто

Много дълго време инконтиненцията е била тема табу. Но за да се разработят насоки и стандарти за модерна грижа, трябва да има открита дискусия.

Колкото повече информация имат професионалистите за страдащите и техните ежедневни предизвикателства, толкова по-адекватна грижа и по-ефективни продукти могат да бъдат предоставени. От това ще се възползват не само пациентите, но и медицинските специалисти или роднините, които се грижат за тях, тъй като предлаганите решения спестяват време и повишават качеството на живот.

Изборът на подходящия продукт

С цел да могат да водят възможно най-пълноценен живот пациентите се нуждаят от съвременни продукти, които предлагат:

 • Комфорт
 • Високо качество
 • Възможно най-голяма дискретност
 • Надеждност
 • Избор на подходяща абсорбция
 • Защита на кожата (предотвратяване на вторични последици като зачервяване, обриви, рани)
 • Дългосрочна ефективност на разходите

Ефективно управление на инконтиненцията

От съществено значение за пациентите страдащи от инконтиненция е да се осигури възможно най-доброто лечение като същевременно се постигне и ефективно управление на разходите.

Бюджетите в здравеопазването са под постоянен натиск и пред медицинските специалисти стои предизвикателството да зададат стандарти и да поставят граници, с които да запазят добро качество на живот за пациентите. Това важи в най-голяма степен за домовете за болни и стари хора, където трябва да бъдат взети под внимание количеството на продуктите, които се използват ежедневно и времето, което се отделя за подмяната им. Процесът трябва да бъде разгледан, както във финансов план, така и от гледна точка на човешки ресурс.

Важно е да се направи оценка на всички разходи, а не само калкулация на изразходваните продукти. Ето защо е необходимо пациентите и хората, които се грижат за тях да бъдат информирани, че са налице цялостни решения, които не само осигуряват първична грижа при инконтиненция, но и елиминират или намаляват до минимум евентуални неприятни последици от нея.

Цели

Шест важни стъпки при откриването и лечението на инконтиненция:

 1. Ранно установяване на рисковите фактори и симптоми при инконтиненция.
 2. Клинична оценка на симптомите, която помага за поставянето на диагноза.
 3. Консултация с пациенти и / или хора полагащи грижи за тях с цел обсъждане на превенция, елиминиране, намаляване и управление на инконтиненцията.
 4. Подобряване на общото състояние и предотвратяване на евентуални последствия.
 5. Редовна оценка на състоянието.
 6. Оценка на ефективността на предприетите мерки.

Още по темата

Инконтиненция

Неволно изпускане на урина - "Излез от табуто... Говори открито..."

Милиони хора по света живеят с уринарна инконтиненция. Един на всеки 5 човека на възраст над 40 години страда от това състояние. И все пак това е тема, за която ни е неудобно да говорим. Има много хора, които предпочитат да страдат мълчаливо, вместо да говорят за този проблем и да потърсят помощ. Не е ли време да разбием това табу?
Научи повече
Инконтиненция

Водене на активен начин на живот при слабост на пикочния мехур

Симптомите на уринарна инконтиненция могат да бъдат непредвидими и да поставят страдащите в неудобно положение, което им пречи да водят активен начин на живот. За щастие съществуват техники за самопомощ и дискретни продукти, които могат да помогнат на пациентите да управляват състоянието си.
Научи повече
Инконтиненция

Повишаване ефикасността при лечението на инконтиненция при застаряващо население

През последните години се наблюдава постоянно нарастване на броя на пациентите, страдащи от т.нар. слабост на пикочния мехур. Това е проблем, който има неприятно въздействие не само върху пряко засегнатите, но върху здравеопазването като цяло. Пациентите, хората, които полагат грижи за тях и здравните специалисти трябва да работят заедно, за да...
Научи повече