bg-country-switch
Инконтиненция

Повишаване ефикасността при лечението на инконтиненция

Инконтиненцията е заболяване, което оказва значително влияние върху качеството на живот на засегнатите пациенти. Научете повече.

Слабостта на пикочния мехур е нарастващ проблем и в същото време голямо предизвикателство за здравните специалисти и здравните икономисти. Необходимо е да се осигури последователна, висококачествена грижа за пациентите, тъй като този проблем значително нарушава качеството на живот на засегнатите

Уринарната инконтиненция се описва с всяко случайно или неволно изпускане на урина, свързано със смущения на пикочния мехур и / или мускулната структура на тазовото дъно. Този проблем засяга страдащите както физически, така и психологически, но съществуват начини за намаляване на неговото въздействие.

Инконтиненцията трябва да се разглежда всеобхватно – необходимо е да се търси лечение, а в същото време и да се намерят най-ефективните продукти за подобряване качеството на живот.

Вдигане на табуто

Много дълго време инконтиненцията е била тема табу. Но за да се разработят насоки и стандарти за модерна грижа, трябва да има открита дискусия.

Колкото повече информация имат професионалистите за страдащите и техните ежедневни предизвикателства, толкова по-адекватна грижа и по-ефективни продукти могат да бъдат предоставени. От това ще се възползват не само пациентите, но и медицинските специалисти или роднините, които се грижат за тях, тъй като предлаганите решения спестяват време и повишават качеството на живот.

Изборът на подходящия продукт

С цел да могат да водят възможно най-пълноценен живот пациентите се нуждаят от съвременни продукти, които предлагат:

 • Комфорт
 • Високо качество
 • Възможно най-голяма дискретност
 • Надеждност
 • Избор на подходяща абсорбция
 • Защита на кожата (предотвратяване на вторични последици като зачервяване, обриви, рани)
 • Дългосрочна ефективност на разходите

Ефективно управление на инконтиненцията

От съществено значение за пациентите страдащи от инконтиненция е да се осигури възможно най-доброто лечение като същевременно се постигне и ефективно управление на разходите.

Бюджетите в здравеопазването са под постоянен натиск и пред медицинските специалисти стои предизвикателството да зададат стандарти и да поставят граници, с които да запазят добро качество на живот за пациентите. Това важи в най-голяма степен за домовете за болни и стари хора, където трябва да бъдат взети под внимание количеството на продуктите, които се използват ежедневно и времето, което се отделя за подмяната им. Процесът трябва да бъде разгледан, както във финансов план, така и от гледна точка на човешки ресурс.

Важно е да се направи оценка на всички разходи, а не само калкулация на изразходваните продукти. Ето защо е необходимо пациентите и хората, които се грижат за тях да бъдат информирани, че са налице цялостни решения, които не само осигуряват първична грижа при инконтиненция, но и елиминират или намаляват до минимум евентуални неприятни последици от нея.

Цели

Шест важни стъпки при откриването и лечението на инконтиненция:

 1. Ранно установяване на рисковите фактори и симптоми при инконтиненция.
 2. Клинична оценка на симптомите, която помага за поставянето на диагноза.
 3. Консултация с пациенти и / или хора полагащи грижи за тях с цел обсъждане на превенция, елиминиране, намаляване и управление на инконтиненцията.
 4. Подобряване на общото състояние и предотвратяване на евентуални последствия.
 5. Редовна оценка на състоянието.
 6. Оценка на ефективността на предприетите мерки.

Още по темата

Инконтиненция

Неволно изпускане на урина - "Излез от табуто... Говори открито..."

Милиони хора по света живеят с уринарна инконтиненция. Един на всеки 5 човека на възраст над 40 години страда от това състояние. И все пак това е тема, за която ни е неудобно да говорим. Има много хора, които предпочитат да страдат мълчаливо, вместо да говорят за този проблем и да потърсят помощ. Не е ли време да разбием това табу?
Научи повече
Инконтиненция

Водене на активен начин на живот при слабост на пикочния мехур

Симптомите на уринарна инконтиненция могат да бъдат непредвидими и да поставят страдащите в неудобно положение, което им пречи да водят активен начин на живот. За щастие съществуват техники за самопомощ и дискретни продукти, които могат да помогнат на пациентите да управляват състоянието си.
Научи повече
Инконтиненция

Загуба на контрол върху пикочния мехур - физически произход (мъже и жени)

Състоянието слабост на пикочния мехур засяга мъже и жени от всички възрасти. Това състояние е предизвикано предимно от мускулна слабост и има много различни форми, например стресова инконтиненция, която засяга предимно жените; преливна инконтиненция, която е особено често срещана при възрастните мъже.
Научи повече