Оптимизация

Във връзка с извършване на оптимизация и техническа поддръжка,
този уебсайт няма да бъде достъпен за периода от неделя - 16 Юни, 8ч
до понеделник, 17 Юни, 15ч.

Екипът на Хартманн България

Диагностика и Лични грижи

Проследяване на хипертонията

Научете повече за стойностите на кръвното си налягане

Високото кръвно налягане е една от най-честите причини за влошаване на общото здравословно състояние. В действителност данните сочат, че почти 40% от смъртните случаи на хора под 60-годишна възраст са свързани с хипертония, а 20% от населението под 50-годишна възраст страда от високо кръвно налягане

Основният проблем се състои в това, че в повечето случаи засегнатите пациенти страдат малко и изпитват едва забележими симптоми, а в следствие на това те не измерват редовно и не контролират кръвното си налягане. Обикновено, когато симптомите станат ясно изразени и предизвикат силен дискомфорт, е налице спешна ситуация.

По-голямата част от смъртните случаи, свързани с това състояние, могат да се обяснят с липсата на правилно лечение - или дори на каквото и да било лечение. Едва около една четвърт от случаите са на пациенти, които са били лекувани.
Веднъж диагностицирани, е важно пациентите да измерват редовно кръвното си налягане, като отбелязват и следят промените. По този начин могат да бъдат взети мерки на ранен етап и да бъде предотвратено възникването на спешни случаи.

Апаратите за измерване на кръвно налягане в домашни условия позволяват на пациентите да получат точни резултати и да контролират състоянието си като в случай на нужда те могат да потърсят медицинска помощ и да направят необходимите промени в начина на живот.

Как работят апаратите за кръвно налягане?

Апаратите за кръвно налягане са неинвазивни и безболезнени. Надуваем маншон се поставя около ръката в частта над лакътя и се свързва с устройство за измерване на налягането. Съществуват два начина за измерване на кръвно налягане:

  • Осцилометрични устройства

    При тези устройства маншонът се поставя на китката или около ръката в зоната над лакътя. Маншонът се надува и освобождава от помпа и клапа, които се управляват електронно. Устройството използва електронен сензор за налягане, за да възпроизведе цифрова стойност. Щом веднъж кръвният поток е възстановен, но е ограничен, налягането на маншона се променя периодично в синхрон с цикличното разширяване и свиване на брахиалната артерия. Стойностите на систоличното и диастоличното налягане се изчисляват с помощта на специален алгоритъм.
  • Аускултаторни устройства

    Те също използват надуваем маншон, който се поставя около ръката в зоната над лакътя приблизително на същата височина, на която е сърцето. След надуване на маншона, налягането бавно се освобождава и кръвта започва отново да тече в артерията. При освобождаване на кръвния поток пулсът на пристегнатата артерия създава акустичен сигнал (първият тон на Коротков). Налягането, при което този звук е засечен за първи път след отпускане на маншона, е систоличното кръвно налягане. Налягането в маншона се освобождава до пълното спиране на този звук, а това отбелязва диастоличната стойност на артелиалното налягане.

Създаване на подходяща среда

Някои хора реагират емоционално на клиничните среди, а това може да повлияе неблагоприятно върху техните показания. По тази причина стойностите измерени у дома обикновено са по-надеждни. Без значение дали кръвното налягане се измерва в клиниката или у дома, е важно това да се случва в спокойна обстановка. Пациентът трябва да е седнал, с подпряна на твърда повърхност и отпусната ръка.

Избор на подходящия апарат

Апаратите за кръвно налягане са медицински надеждни, само ако са точни и се използват според указанията.Също така те трябва да се съхраняват правилно.
Апаратите за домашна употреба трябва да носят най-малко маркировката "CE", въпреки че това не е гаранция, че те са клинично тествани.
В повечето случаи апаратите за домашно ползване са осцилометрични. За пациенти, които се нуждаят от много точен резултат, аускутаторното измерване е по-подходящо, но обикновено се използва само от лекарите.
За двойна сигурност съществуват устройства, които изпълняват и двата метода на измерване (метода Korotkoff, използван от лекарите и осцилометричния метод), което води до надеждни резултати дори при специални условия.

Постигане на най-точните резултати

Точността на измерването зависи от редица фактори. Например:

  • Поза на тялото. При измерване на кръвното налягане с апарат за китка, устройството трябва да се държи на нивото на гърдите (на същото ниво, на което е и сърцето). При измерване с устройство на ръката над лъкатя, ръката трябва да е отпусната и поставена върху маса или някаква твърда повърхност.

  • Околната среда. Стресът води до повишаване на артериалното налягане, така че средата трябва да бъде възможно най-спокойна. Амбулаторното наблюдение на кръвното налягане осигурява по-надеждни резултати, тъй като тогава не е налице ефекта на "бялата престилка", който обикновено води до покачване на стойностите при по-емоционални пациенти. Клиничното измерване на кръвното налягане обаче е полезно за скрининга и за контрола на предполагаема или диагностицирана хипертония.

Повече информация за това кои фактори оказват влияние върху точността при измерване на кръвно налягане може да прочетете тук

VEROVAL duo control

Благодарение на патентована DUO SENSOR технология и вграден микрофон на стетоскоп, който улавя тона на Коротков, този апарат съчетава технологиите на механичен и електронен апарат. Това гарантира прецизност при измерване дори и при наличие на неравномерен сърдечен ритъм.
Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Още информация на тема Кръвно налягане

Диагностика и Лични грижи

Хипертония и Хипотония - какво представляват и как да ги контролираме

Защо активен начин на живот, здравословно хранене и редовен мониторинг могат да помогнат за намаляване на артериалното налягане, причинено от хипертония. Въпреки, че ниското кръвно налягане не се определя като болест в медицината, то може да доведе до сериозен дискомфорт.
Научи повече