bg-country-switch
Диагностика и Лични грижи

Какво знаем за кръвното налягане?

Научете повече за стойностите на кръвното си налягане

Високото кръвно налягане е една от най-честите причини за влошаване на общото здравословно състояние и смърт. В действителност данните сочат, че почти 40% от смъртните случаи на хора под 60-годишна възраст са свързани с хипертония, а 20% от населението под 50-годишна възраст страда от високо кръвно налягане.

Основният проблем се състои в това, че в повечето случаи засегнатите пациенти страдат малко и изпитват едва забележими симптоми, а в следствие на това те не измерват редовно и не контролират кръвното си налягане. Обикновено, когато симптомите станат ясно изразени и предизвикат силен дискомфорт, е налице спешна ситуация.

По-голямата част от смъртните случаи, свързани с това състояние, могат да се обяснят с липсата на правилно лечение - или дори на каквото и да било лечение. Едва около една четвърт от случаите са на пациенти, които са били лекувани.

Веднъж диагностицирани, е важно пациентите да измерват редовно кръвното си налягане, като отбелязват и следят промените. По този начин могат да бъдат взети мерки на ранен етап и да бъде предотвратено възникването на спешни случаи.

Апаратите за измерване на кръвно налягане в домашни условия позволяват на пациентите да получат точни резултати и да контролират състоянието си като в случай на нужда те могат да потърсят медицинска помощ и да направят необходимите промени в начина на живот.

Как работят апаратите за кръвно налягане?

Апаратите за кръвно налягане са неинвазивни и безболезнени. Надуваем маншон се поставя около ръката в частта над лакътя и се свързва с устройство за измерване на налягането. Съществуват два начина за измерване на кръвно налягане:

  • Осцилометрични устройства
    При тези устройства маншонът се поставя на китката или около ръката в зоната над лакътя. Маншонът се надува и освобождава от помпа и клапа, които се управляват електронно. Устройството използва електронен сензор за налягане, за да възпроизведе цифрова стойност. Щом веднъж кръвният поток е възстановен, но е ограничен, налягането на маншона се променя периодично в синхрон с цикличното разширяване и свиване на брахиалната артерия. Стойностите на систоличното и диастоличното налягане се изчисляват с помощта на специален алгоритъм.
  • Аускултаторни устройства
    Те също използват надуваем маншон, който се поставя около ръката в зоната над лакътя, приблизително на същата височина, на която е сърцето. След надуване на маншона, налягането бавно се освобождава и кръвта започва отново да тече в артерията. При освобождаване на кръвния поток пулсът на пристегната артерия създава акустичен сигнал (първият тон на Коротков). Налягането, при което този звук е засечен за първи път след отпускане на маншона, е систоличното кръвно налягане. Налягането в маншона се освобождава до пълното спиране на този звук, а това отбелязва диастоличната стойност на артелиалното налягане.

Създаване на подходяща среда

Някои хора реагират емоционално на клиничните среди, а това може да повлияе неблагоприятно върху техните показания. По тази причина стойностите измерени у дома обикновено са по-надеждни. Без значение дали кръвното налягане се измерва в клиниката или у дома, е важно това да се случва в спокойна обстановка. Пациентът трябва да е седнал с подпряна и отпусната ръка.

Избор на подходящия апарат

Апарат за кръвно налягане за китка

Апаратите за кръвно налягане са медицински надеждни, само ако са точни и се използват според указанията.Също така те трябва да се съхраняват правилно. Апаратите за домашна употреба трябва да носят най-малко маркировката "CE", въпреки че това не е гаранция, че те са клинично тествани. В повечето случаи апаратите за домашно ползване са осцилометрични. За пациенти, които се нуждаят от много точен резултат, аускутаторното измерване е по-подходящо, но обикновено се използва само от лекарите. За двойна сигурност съществуват устройства, които изпълняват и двата метода на измерване (метода Korotkoff, използван от лекарите и осцилометричния метод), което води до надеждни резултати дори при специални условия.

Постигане на най-точните резултати

Точността на измерването зависи от редица фактори. Например:

  • Поза на тялото. При измерване на кръвното налягане с апарат за китка, устройството трябва да се държи на нивото на гърдите (на същото ниво, на което е и сърцето). При измерване с устройство на ръката над лъкатя, ръката трябва да е отпусната и поставена върху маса.

  • Околната среда. Стресът води до повишаване на артериалното налягане, така че средата трябва да бъде възможно най-спокойна. Амбулаторното наблюдение на кръвното налягане осигурява по-надеждни резултати, тъй като тогава не е налице ефекта на "бялата престилка", който обикновено води до покачване на стойностите при по-емоционални пациенти. Клиничното измерване на кръвното налягане обаче е полезно за скрининга и за контрола на предполагаема или диагностицирана хипертония.