Измерване на телесна температура

Измерването на телесна температура трябва да се извършва при спазване на определени изисквания, за да можем да разчитаме правилно стойностите

Може да изглежда, че измерването на температурата е лесно нещо, което може да се направи по всяко време и при всякакви условия. Но всъщност обратното е вярно! Дори толкова просто нещо като измерване на температура има своите правила и процедури, особено когато се използват термометри с инфрачервена технология. Това е единственият начин да получите точни резултати.

Докато стъклените и цифровите термометри извършват директно измерване на температурата на човешкото тяло, при измерването в ухото или на челото се извършва измерване на температурата във вътрешността на тялото чрез инфрачервеното му лъчение. Дори и при правилно извършено измерване, тя може да се различава от температурата, установена чрез ректално, орално и аксиларно измерване. От медицинска гледна точка ректално измерената температура (в ануса) е най-близка до вътрешната температура на тялото.

Thermoval® Baby / Veroval® Baby

Безконтактен инфрачервен термометър

ВНИМАНИЕ: Преди измерване се уверете, че термометърът е включен в избрания режим на измерване (символ отстрани на термометъра: глава или къща) и че повърхността на сензора е чиста! ЗАПОМНЕТЕ, че медицинският термометър и лицето, на което се измерва температурата, трябва да бъдат в помещение със стайна температура поне 30 минути преди измерването.

Условия на експлоатация при измерване на челото: температура на околната среда + 15°C до + 40°C

 1. За да постигнете оптимална точност на измерване, отстранете коса, пот и козметика от челото.
 2. Моля, имайте предвид, че температурата на челото може да бъде повлияна от по -дълъг престой на открито (напр. от студения въздух през зимата или престоят на слънце през лятото), както и от носенето на шапка за глава. Измерването ще осигури точни стойности, само ако сензорът не е покрит с кондензирана вода.
 3. Проверете дали страничният превключвател за режим е в правилното положение (символ на глава). Преди измерване трябва да включите устройството, като натиснете бутона (O / I).
 4. Поставете термометъра срещу центъра на челото на разстояние 3-5 см от повърхността на кожата. Натиснете за кратко бутона SCAN, за да започнете измерването (не задържайте бутона през цялото време на измерването). Придвижете термометъра бавно от центъра на челото към едно от двете слепоочия (приблизително 1 см над веждите - вижте снимките по -горе).
 5. След 3 секунди, когато навигационната лампа изгасне, отместете термометъра.
Thermoval Baby

Veroval® Ухо/Чело

Инфрачервен термометър с два метода на измерване - в ухото и на челото

ВНИМАНИЕ: Преди измерване се уверете, че термометърът е превключен в избрания режим на измерване (символ на челото или ухото) и че повърхността на сензора е чиста! Измерването на телесната температура в ухото или челото може да се различава от измерванията с конвенционални термометри в устата, ректума или подмишниците. Температурата вътре в тялото (вътрешната телесна температура) и температурата на повърхността на тялото (върху кожата) варират в зависимост от външните влияния. Не е препоръчително да сравнявате тези стойности!

Телесната температура се влияе от температурата на околната среда, от възрастта, стреса, продължителността на съня, хормоните и физическата активност. Следователно не е подходящо да се измерва температурата навън, както и след физическа активност. ЗАПОМНЕТЕ, че термометърът и лицето, чиято температура се измерва, трябва да бъдат в стая със стайна температура поне 30 минути преди измерването.

Измерване на челото

Условия за експлоатация: температура на околната среда +10°C до +40°C

 1. Уверете се, че челото ви е сухо, чисто, без коса, крем или грим.
 2. Поставете синята приставка за измерване на температурата на челото.
 3. Проверете дали страничния превключвател за режим е настроен за измерване на челото (символ глава)
 4. Натиснете леко бутона SCAN, за да включите устройството. На екрана се появява последната измерена стойност. Проверете дали символът на челото се появява на дисплея.
 5. Натиснете бутона SCAN повторно. На екрана се появява символа L⁰и непосредствено след него термометърът е готов за измерване на температурата. На дисплея се появява следния символ (-- -).
 6. Докоснете едно от двете слепоочия като държите бутона SCAN натиснат. Бавно, и равномерно (за около 5 секунди) минете с термометъра през челото до другото слепоочие (вижта фигурата по-горе)
 7. След като сте минали с термометъра през челото, отпуснете бутона SCAN. Появява се резултатът от измерванетои фонът светва за 5 секунди.

Моля да имате предвид, че термометърът е контактен - по време на сканирането на челото, термометърът трябва да е допрян до челото!

След всяка употреба почиствайте върха на термометъра и приставката за измерване на температурата на челото.

Veroval Измерване на температура на челото

Измерване в ухото

Условия за експлоатация: температура на околната среда +10°C до +40°C

 1. Уверете се, че ухото ви е сухо и не е замърсено.
 2. Премахнете синята приставка, която служи за измерване на температурата на челото.
 3. Проверете дали страничният превключвател за режим е настроен за измерване в ухото (символ ухо)
 4. Натиснете леко бутона SCAN, за да включите устройството. На екрана се появява последната измерена стойност. Проверете дали символът на ухото се появява на дисплея.
 5. Прикрепете чиста (нова) предпазна капачка за еднократна употреба към накрайника на термометъра (ако няма такава, уверете се, че сензорът на термометъра е чист).
 6. За да може термометърът да сочи директно към тъпанчето, внимателно издърпайте ушната мида нагоре и леко назад и поставете термометъра с коничния край в ухото (вижте снимката по -горе).
 7. Натиснете бутона SCAN за 1 секунда, а след това го отпуснете.
 8. Резултатът ще се появи на дисплея и температурният индикатор ще светне в зелено или червено.

След всяка употреба почиствайте върха на термометъра и изхвърляйте защитната капачка за еднократна употреба.

Veroval Измерване на температура в ухото
Veroval Ухо/Чело