Foliodrape® Fenestrated Drapes self-adhesive two parts

  • Продукти
  • Приложение
  • Документи
  • Мултимедия

Продукти

71377
Размерът на отвора може да се напасва като се застъпят двете адхезивни части.

Foliodrape® Protect Fenestrated Drapes self-adhesive 2-parts


Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 75x90 см, Ø вариращ
 
Каталожен номер
2775101
Съдържание
1 опаковка от 40 броя
EAN
4049500562287
Съдържание
1 кутия от 4 опаковки
EAN
4049500562300
Продуктова информация 45x75 см; Ø вариращ
 
Каталожен номер
2775091
Съдържание
1 опаковка от 65 броя
EAN
4049500562249
Съдържание
1 кутия от 4 опаковки
EAN
4049500562263
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Стерилни, индивидуално опаковани
75x90 см, Ø вариращ
 
Каталожен номер 2775101
1 опаковка от 40 броя 1 кутия от 4 опаковки 4049500562287 4049500562300
45x75 см; Ø вариращ
 
Каталожен номер 2775091
1 опаковка от 65 броя 1 кутия от 4 опаковки 4049500562249 4049500562263

Приложение

42074

Документи

Мултимедия