Verbandmull ZZ

Абсорбираща памучна марля с възможност за рязане
  • Продукти
  • Приложение
  • Мултимедия

Продукти

37913
  • Абсорбираща памучна марля - 20 нишки / кв.см
  • Зигзагообразно нагъната
  • Обща ширина от 80 см, нагъната на 8 дипли до 10 см

Verbandmull ZZ

37912

Обща ширина 80 см, нагъната на 8 дипли до 10 см

Продуктова информация 5 м
Каталожен номер
2064057
Съдържание
1 кутия от 1 брой
EAN
4049500800426
Съдържание
1 кутия от 15 кутии
EAN
4049500810425
Продуктова информация 40 м
Каталожен номер
2064074
Съдържание
1 кутия от 1 брой
EAN
4049500800099
Съдържание
1 кутия от 4 кутии
EAN
4049500903059
Продуктова информация 2 м
Каталожен номер
2064036
Съдържание
1 опаковка от 1 брой
EAN
4049500800419
Съдържание
1 кутия от 30 опаковки
EAN
4049500810418
Продуктова информация 10 м
Каталожен номер
2064063
Съдържание
1 опаковка от 1 брой
EAN
4049500800433
Съдържание
1 кутия от 8 опаковки
EAN
4049500810432
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Обща ширина 80 см, нагъната на 8 дипли до 10 см
5 м
Каталожен номер 2064057
1 кутия от 1 брой 1 кутия от 15 кутии 4049500800426 4049500810425
40 м
Каталожен номер 2064074
1 кутия от 1 брой 1 кутия от 4 кутии 4049500800099 4049500903059
2 м
Каталожен номер 2064036
1 опаковка от 1 брой 1 кутия от 30 опаковки 4049500800419 4049500810418
10 м
Каталожен номер 2064063
1 опаковка от 1 брой 1 кутия от 8 опаковки 4049500800433 4049500810432

Приложение

For the preparation of individual dressing pieces; used as universal wound dressing, e.g. in initial treatment.

Мултимедия